Якість освітнього процесу у фокусі обговорення НПП

20 січня 2022 року
Ніжинський агротехнічний інститут

19 та 20 січня в інституті продовжилася робота дискусійного круглого столу «Забезпечення якості освітнього процесу в закладі вищої освіти».

19 січня науково-педагогічні працівники інституту прослухали вебінар від експерта з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Дмитра Власенка.

На прикладі діючих в інституті освітніх програм було розглянуто сильні сторони, вказано проблемні моменти, обговорено дискусійні моменти. Викладачі мали змогу обмінятися досвідом провадження аналогічних освітніх програм у інших ЗВО. У результаті кожен з гарантів та груп забезпечення виніс корисні висновки, які будуть враховані при громадському обговоренні освітніх програм.

20 січня доповідь «Як створити силабус освітньої компоненти» представив завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Олександр Сидорович, який не лише наголосив на ключових моментах створення силабусів, їх відмінності від робочих програм, а і висунув власні пропозиції щодо їх удосконалення, враховуючи досвід українських та закордонних ЗВО.

Декан факультету агротехнологій та економіки Галина Македон зупинилася на питанні «Принципи та технологія укладання освітніх програм від стандарту до вимірюваної якості». Детально проаналізувала критерії оцінювання освітніх програм експертами НАЗЯВО та на конкретних прикладах розглянули «вузькі» місця, які потребують удосконалення, враховуючи узагальнені пропозиції координаторів якості освіти стосовно аналізу освітніх програм.

Завідувач кафедри агрономії, гарант освітньої програми «Агрономія» Андрій Семеніхін розповів про відомості про самооцінювання та роботу з електронною системою при проходженні акредитаційної експертизи. Зважаючи на власний досвід акцентував увагу на необхідності дотримання ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності кожним НПП, постійному удосконаленні рівня своєї педагогічної майстерності та закцентував на необхідності публікування методичних і наукових праць і розрізі тих освітніх компонентів, що ним забезпечується.

Після насичених дискусій круглий стіл продовжить свою роботу у формі роботи фокус-груп, робочих груп та міжкафедральних засідань задля втілення всіх ідей на практиці.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Демчук  зупинилася на питанні запобігання та виявлення корупції 

Зокрема розглянуто основні положення Закону України «Про запобігання корупції». У Законі виокремлено два види конфлікту інтересів:

  • потенційний конфлікт інтересів– у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
  • реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Учасники семінару активно вступали в обговорення питань, аргументовано висловлювали свої думки та наводили приклади з власного досвіду щодо конфліктних ситуацій.

Слід пам’ятати, коректне розв’язання конфліктних ситуацій – необхідний елемент діяльності науково-педагогічного працівника. Як би не розвивався конфлікт, завдання педагога перетворити протидію на взаємодію. Науково-педагогічний працівник має знати правила поведінки у конфліктній ситуації та використовувати їх у професійній діяльності.

Уникнути конфлікту допоможе педагогіка партнерства, принципами якого є:

  • толерантність;
  • креативність;
  • неординарність.

Присутні отримали інформацію про джерела поглиблення знань стосовно запобіганню конфлікту інтересів та про необхідність доводити інформацію щодо усіх питань запобігання і протидії корупції до відома працівників та студентів.

Македон Галина, декан факультету
агротехнологій та економіки
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook