В Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК відзвітувалися про стан виконання науково-дослідних робіт за І півріччя 2017 року

25 червня 2017 року

     20 червня відбулося розширене засідання вченої ради УЛЯБП АПК НУБіП України, на якому було заслухано 7 звітів НДР, із них 4, що фінансуються за кошти державного бюджету.
     Головою комісії згідно наказу був Дмитро Засєкін, секретар – Світлана Мідик. Засідання відкрив начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. Він окреслив питання, які необхідно висвітлити в обов’язковому порядку при звітуванні про стан виконання НДР та їх відповідність запланованим об’ємам на даний період.

     Заслуховування звітів НДР відбувалося в наступній послідовності:

– 110/87-ф «Теоретично – методичне обґрунтування використання нових потенційних антифунгальних агентів – похідних азотовмісних гетероциклів», керівник: канд. біол. наук Волощук Н.М.;

– 110/33 л-пр «Розробка імуносенсорної тест-системи для експрес-діагностики соціально значущих бактеріальних інфекцій тварин в України», керівник: доктор вет. наук Ушкалов В.О.;
– 110/34 л-пр «Розробка методології еколого-токсикологічної оцінки сучасних пестицидів та агрохімікатів», керівник: доктор біол. наук Хижняк С.В.;

– 110/35 л-пр «Науково-експериментальне обґрунтування моніторингу антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – контамінантів продукції АПК в межах концепції «Глобальне здоров’я», керівник: доктор с.-г. наук Данчук В.В.

     На засіданні було заслухано також звіти з ініціативних наукових тем:

– «Поліморфізм ДНК-маркерів штучних популяцій веcлоноса (Polyodon spathula)», доповідач м.н.с. Христина Курта;
– «Розробка кровоспинного засобу на основі хітозану», доповідач кандидат біологічних наук Андрій Петік.

     Директор УЛЯБП АПК, доктор вет. наук, член-кор. НААН України також представив присутнім результати НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України». В межах виконання цієї роботи у І півріччі 2017 року УЛЯБП АПК було укладено договорів: аналітичні дослідження – 275 шт.; підтверджено акредитацію УЛЯБП АПК у Національному агентстві акредитації України; проведено 12 міжлабораторних порівнянь та 7 внутрішньо лабораторних контролів; розроблено та апробовано 15 методик лабораторних досліджень та опубліковано 31 друковану працю у тому числі 5 у Scopus.

     На базі підрозділів УЛЯБП АПК з початку року пройшли навчання 19 осіб з різних випробувальних лабораторій України. 12 студентів НУБіП України різного ОКР (бакалаври, магістри) пройшли виробничу практику та 40 студентів відвідали різні випробувальні підрозділи лабораторії.

     За перше півріччя 2017 року співробітники УЛЯБП АПК активно включилися у виконання загального плану проведення різного рівня науково-навчальних та презентаційних заходів: провели круглий стіл до Дня науки 2017 в УЛЯБП АПК; науково-практичний семінар «Мікотоксини. Теорія і практика ідентифікації»; тренінг “Безпека і якість харчових продуктів та перспективи виходу української продукції на європейський ринок”; взяли участь в Агропромисловій виставці «Агро 2017»; 3-х профорієнтаційних виставках для студентів коледжів, випускників шкіл та переможців олімпіад. Започатковано роботу зі співпраці з Новим Каналом та ТРК Київ.

     На засіданні було відзначено актуальність, високий науковий рівень та новизну отриманих результатів НДР. Поряд з тим, Дмитро Засєкін зазначив необхідність при можливості поглибити дослідження за окремими напрямками, зокрема було запропоновано дещо звузити сферу пошуку антибіотикорезистентних мікроорганізмів при одночасному розширенні серйозних біологічних досліджень фундаментального характеру.

     Підсумовуючи результати засідання начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко наголосив керівникам та виконавцям НДР на алгоритмі оцінювання звітів за бальною системою; звернув увагу присутніх на те, що усі заплановані очікувані результати обов’язково мають бути виконані відповідно до технічних завдань та зазначив, що критерієм ефективності роботи колективу є публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Світлана Мідик,
секретар комісії з перевірки стану виконання НДР

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook