Вітаємо магістрів-випускників гуманітарно-педагогічного факультету із успішним захистом кваліфікаційних робіт

19 червня 2017 року

     13.06.2017 року відбувся захист магістерських робіт студентів денної форми навчання дослідницької спеціалізації та заочної форми спеціальності «Управління навчальним закладом». До складу екзаменаційної комісії увійшли висококваліфіковані фахівці гуманітарно-педагогічного факультету та факультету аграрного менеджменту. Усі дослідженнях були присвячені актуальним проблемам організації управління навчальними закладами.

     14.06.2017 року відбувся захист магістерських робіт студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Переклад», які успішно захистили магістерські роботи. У своїх виступах магістранти представили на розсуд екзаменаційної комісії основні узагальнюючі положення, елементи новизни та висновки, винесені на захист. Тематика магістерських робіт охоплює широке предметне поле дисциплін, відповідає змісту та структурі навчальних курсів.
     Відповіді студентів засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження. Магістранти переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях.

     Також 14 червня 2017 року успішно захистили магістерські роботи студенти денної форми навчання дослідницької спеціалізації та заочної форми спеціальності «Соціальна педагогіка». Предметом магістерських досліджень були актуальні соціально-педагогічні проблеми. Зокрема, особливості соціалізації молоді в споживацькому суспільстві, робота з обдарованими підлітками, дітьми з інвалідністю, сім’ями у сільській місцевості, вплив засобів масової інформації на поведінку школярів, профілактика комп’ютерної залежності, суїцидальної поведінки та організація волонтерської діяльності. За результатами захисту екзаменаційна комісія визначила кращими магістерські роботи студентів: Тетяни Мацьохи, Олександри Фещук, Юлії Цимбалюк та Тетяни Ященко.

     15 червня 2017 року результати своїх досліджень представили студенти денної форми навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи», які навчалися за освітньо-науковою програмою. Предметом наукового пошуку молодих дослідників стали проблеми теорії і методики навчання і виховання у вищих навчальних закладах, зокрема теорія і методика громадянського виховання студентської молоді; виховання патріотизму студентської молоді у вищих навчальних закладах; формування екологічної культури у студентів; методика викладання дисциплін «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Взаємодія видів транспорту». Усі роботи були представлені на високому рівні і оцінені на «відмінно». Членами екзаменаційної комісії була відзначення магістерська робота Трутень Аліни, яка досліджувала методику формування патріотизму у студентів.

     Захищали магістерські дослідження і студенти заочної форми навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи». До складу екзаменаційної комісії увійшли висококваліфіковані фахівці гуманітарно-педагогічного факультету у складі завідувача кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, доктора педагогічних наук, професора Вікторової Л.В.; завідувача кафедри педагогіки, доктора педагогічних наук, професора Сопівника Р.В., завідувача кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, доктора педагогічних наук, професора Пригодія М.А., завідувача кафедри психології та соціальної роботи, доктора психологічних наук, професора Шмаргуна В.М.
     Усі дослідженнях були присвячені актуальним проблемам організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Метою переважної більшості робіт стало удосконалення методики викладання конкретних дисциплін, а також практичної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців аграрної галузі. У результаті цікавого обговорення і дискусій екзаменаційна комісія усі магістерські роботи оцінила позитивними оцінками.

 

     Здобувачі ОС «Магістр» виявили високий рівень знань, комунікативну компетентність, вміння давати стислі змістовні відповіді, фахово вести дискусію, відповідаючи на запитання членів ЕКу та зауваги рецензентів. Важливим аспектом успішно проведеної дослідницької роботи є апробація її результатів. Адже магістри брали участь міжнародних наукових та студентських конференціях, готуючи тези відповідно до тематики магістерських досліджень, опублікували фахові статті у співавторстві з науковими керівникам.
     Випускники також отримали інформацію про можливість подальшого підвищення свого наукового рівня в аспірантурі на гуманітарно-педагогічному факультеті.

       Варто зазначити також, що на факультеті окрім захисту дипломних робіт відбувалися державні екзамени.
     12 червня 2017 року відбувся державний екзамен з дисципліни «Теорія і практика перекладу (перша іноземна мова)» для студентів спеціальності «Переклад». До складу екзаменаційної комісії увійшли висококваліфіковані фахівці гуманітарно-педагогічного факультету. Випускники продемонстрували високий рівень володіння теоретичним та практичним матеріалом з першої іноземної мови (німецької). Студенти з успіхом давали розгорнуті відповіді на теоретичні питання, перекладали тексти аграрної тематики з німецької українською мовою, реферували україномовний текст німецькою мовою, демонструючи високий рівень перекладацької компетенції.

     13 червня 2017 року студенти вищевказаної спеціальності складали державний екзамен з дисципліни «Теорія і практика перекладу (друга іноземна мова)», на якому працювали лексико-граматичним тестом з англійської мови, перекладали тексти аграрної тематики з англійської на українську мову, реферували україномовний текст англійською мовою. Магістранти продемонстрували високий рівень володіння практичними навичками комунікації з другої іноземної (англійської) мови та отримали оцінки «добре» та «відмінно».

 

Світлана Виговська,
доцент кафедри педагогіки
Леся Вікторова,
завідувач кафедри соціальної педагогіки
та інформаційних технологій в освіті
Олександр Малихін,
завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу
Сидорук Г. І., Бабенко О. В.,
доценти кафедри романо-германських мов і перекладу

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook