На базі дослідних господарств університету тривають практичні заняття студентів-агроінженерів

24 вересня 2023 року
  Практичне навчання є невід’ємною складовою підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Під час занять у навчальних лабораторіях на базі дослідних господарств університету студенти набувають практичних навиків та закріплюють теоретичні знання, отримані під час лекційного курсу та аудиторних занять. При цьому у студентів відбувається формування основ професійної майстерності, закріплення навичок та професійних умінь самостійного виконання робіт та прийняття інженерно-технічних рішень, оволодіння сучасною технологією та технікою, механізмами, інструментами, опанування передових форм організації праці, вдосконалення отриманих знань та навичок, а також забезпечення адаптації у трудових колективах.

  Основою проведення таких занять є їх практична складова. У виробничих підрозділах навчально-дослідних господарств університету студенти беруть участь у виробничих процесах, що висуває особливі вимоги до реалізації навчального підходу «наука-теорія-знання-вміння».
  Так, у вересні 2023 року, відповідно до навчальних планів проведення занять, за організації навчального відділу та деканату механіко-технологічного факультету на базі навчально-дослідних господарств університету проводилися практичні заняття для студентів спеціальності «Агроінженерія» з дисциплін «Проектування та розрахунок технологічних систем у рослинництві», «Проектування і розрахунок технологічних систем у тваринництві», «Екологічна безпека технологічних процесів», «Логістика у механізації сільського господарства» та інших фахових дисциплін.
  У ході проведення занять студенти-агроінженери здобували навички приймати раціонально обґрунтовані й доцільні інженерно-технологічні та управлінські рішення при проектуванні та виконанні технологічних процесів в аграрному виробництві, оцінюванні показників ефективності їх виконання, екологічної безпеки тощо.

  Важливою складовою практичних занять є ознайомлення з показниками ефективності виробничої діяльності навчально-дослідних господарств. Так, дослідні господарства університету, такі як ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», як база виробничого навчання та практичної підготовки фахівців агроінженерного сектору, за показниками виробничої діяльності в галузях рослинництва та тваринництва має найкращі показники серед інших господарств району та області. В господарстві також створені необхідні умови для проведення науково-дослідних робіт, за останні роки машинно-тракторний парк господарства поповнився сучасною сільськогосподарською технікою та обладнанням, зокрема із застосуванням технологій точного землеробства, що ефективно використовується у технологічних процесах.
  Директор ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» Юрій Росамаха ознайомлює студентів з виробничою базою господарства (машинно-тракторним парком, угіддями, тваринницькою фермою), напрямами спеціалізації, особливостями технологічних процесів на виробництві та показниками економічної ефективності галузі рослинництва і тваринництва, звертає увагу на організацію логістичної діяльності та екологічні аспекти виробництва аграрної продукції.

  В господарстві функціонують такі навчальні лабораторії як цех інженерно-технічного сервісу, лабораторії «Рослинництво» та «Механізація виробничих процесів у тваринництві». Задіяні у навчальному процесі машино-тракторний парк господарства, поля під час виконання технологічних операцій (наприклад, збирання кукурудзи) та тваринницька ферма. На машино-тракторній бригаді виконуються роботи з перевірки та налаштування висівних апаратів під висів ріпаку, підготовки зернової сівалки для посіву озимої пшениці, налаштування та дотримання екологічних норм при роботі з оприскувачем, що обладнаний системою примусового осадження повітря.
  Біля агрегатів зазвичай точиться жвава дискусія з приводу особливостей зміни експлуатаційних показників від своєчасного обслуговування, налаштування висівних секцій сівалок тощо. Так, серед студентів факультету, зокрема, здобувачів освітньо ступеня «Магістр», є студенти які мають практичний досвід з обслуговування та експлуатації посівних комплексів. Їх спостереження та особистий практичний досвід є цінними. Працівники господарства та викладачі підтримують дискусію та заохочують обмін досвідом щодо роботи машин та агрегатів, які є предметом вивчення.

  Заняття на тваринницькій фермі господарства проводить інженер з трудомістких процесів Петро Максак, який ділиться практичним досвідом щодо організації технічної служби на фермі, видів робіт щодо технічко-технологічного забезпечення процесів утримування поголів’я, доїння, годівлі, напування тварин та видалення гною протягом року. Наприклад, на цьому тижні студентами були проведені роботи з обслуговування напувалок, перевірені експлуатаційні показники жолобкових напувалок АП-1 та визначена пропускна здатність системи водопостачання на фермі, швидкість надходження води до напувалки. Показники були різні. Були визначені напувалки, які вимагали заміни клапанної системи. При виконанні занять на базі навчально-дослідних господарств студенти отримали практичні навички щодо особливостей регулювання висівних апаратів пневматичного типу, визначення експлуатаційних показників технологічної лінії з водопостачання та напування корів, організації логістичних ланок при збиранні кукурудзи, соняшника та інших культур, екологічними аспектами при роботі та експлуатації оприскувачів, зберіганні та доробки гною на тваринницькій фермі тощо.

  Навчально-дослідні господарства університету є базою виробничої практики для студентів механіко-технологічного факультету, а також виробничим майданчиком для виконання науково-дослідних робіт за тематикою кафедр університету із залученням талановитої студентської молоді.

 

Олег Заболотько,
доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві

Юрій Росамаха,
директор ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»

Олег Бачинський,
заступник начальника навчального відділу
з практичного навчання

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook