Про результати проведення публічних закупівель НУБіП України як замовника

24 січня 2022 року
     Для забезпечення безперервного і повноцінного функціонування НУБіП України закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється беззупинно. 
     Особливо важким для тендерного комітету та уповноважених осіб був грудень 2021 року, адже необхідно було завершати закупівлі 2021 року, розпочати закупівлі на 2022 рік послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, закупівлю електричної енергії, природного газу та зробити пролонгації по окремих закупівлях на період, достатній для проведення процедур. Однака слід зазначити, що закупівля електричної енергії на 2022 рік була розпочата ще на початку листопада 2021 року.
     В цілому за 2021 рік тендерним комітетом та уповноваженими особами НУБіП України будо проведено закупівлі товарів робіт і послуг через систему Прозоро очікуваною вартістю 162 279 802,55 грн., у тому числі:
 • відкриті торги 84 364 414,27 грн.;
 • переговорна процедура – 56 184 034,89 грн.;
 • спрощені закупівлі – 14 033 612,23 грн.;
 • прямі договори – 7 571 476,66 грн;
 • закупівля без використання електронної системи «COVID-19» – 126 264,50 грн.
     В таблиці 1 представлено порівняння проведених спрощених і надпорогових закупівель за 2020- 2021 рр. у НУБіП України.
 
Таблиця 1. Спрощені і надпорогові закупівлі за 2020- 2021 рр. у НУБіП України 

Показники

Роки

Порівняно з 2020 р.

2020

2021

Відкриті торги, шт., в т. ч.:

424

397

- 6,4 %

завершені (укладено договори), шт.

163

166

+ 1,8 %

відмінені або визнані такими, що не відбулися, шт.

261

231

- 11,5 %

Переговорна процедура, шт., в т. ч.:

63

110

+ 74,6 %

завершені (укладено договори), шт.

63

93

+ 47,6 %

Всього оголошено надпорогових закупівель, шт.

487

507

+ 4,1 %

Спрощені закупівлі, шт., в т. ч.:

420

361

- 14,0%

завершені (укладено договори), шт.

211

210

-0,5%

відмінені або визнані такими, що не відбулися, шт.

209

151

- 27,8%

     За даними таблиці 1 кількість проведених тендерних закупівель у 2021 р. становить 507 одиниць, що порівняно із 2020 роком зросла на 20 процедур.
     По відкритих торгах у 2021 році кількість проведених процедур порівняно із 2020 р. зменшилась і становила 397 одиниць, із них кількість завершених укладанням договорів зросла і становила 166 процедури. Кількість відкритих торгів відмінених або визнаних такими, що не відбулися, зменшилась на 11,5% і становила 231 процедуру.
     У 2021 р. було проведено 110 переговорних закупівель, що на 75% більше ніж у 2020 р., з них 93 процедури були звершені укладанням договорів. Кількість спрощених закупівель, завершених укладанням договорів майже не змінилась за 2021 рік та становила 210 процедур, одночасно кількість відмінених або визнаних такими, що не відбулися спрощених закупівель становить 151 процедуру, що на 27,8% менше ніж у 2020 р.
     В таблиці 2 наведено динаміку проведених з надпорогових закупівель товарів, робіт і послуг за 2020- 2021 рр. у НУБіП України.
 
Таблиця 2. Динаміка надпорогових закупівель за 2020- 2021 рр. 
 

Показники

Роки

 

Порівняно з 2020 р.

2020

2021

Орієнтовна вартість закупівель, грн., в т.ч.:

123 470 904,20

140 548 449,16

+ 13,83 %

відкриті торги

58 417 013,02

84 364 414,27

+ 44,42 %

переговорна процедура

65 053 891,18

56 184 034,89

- 13,63 %

Сума укладених договорів за результатами завершених процедур, грн., в т.ч.:

114 670 954,17

129 496 352,90

+ 12,93 %

відкриті торги

49 900 539,75

73 416 238,66

+ 47,13%

переговорна процедура

64 770 414,42

56 080 114,24

- 13,42 %

Сума економії за результатами завершених процедур, грн., в т.ч.:

8 799 950,03

11 052 096,26

+ 25,59%

Відкриті торги

8 516 473,27 (14,58% від запланованої суми)

10 948 175,61

(12,98% від запланованої суми)

-

Переговорна процедура

283 476,76 (0,44% від запланованої суми)

103 920,65 (0,18% від запланованої суми)

-

     За даними таблиці 2 сума укладених договорів за результатами завершених надпорогових процедур, у 2021 р. становила 129 496 352,90 грн., що майже на 15 млн. грн. більше, ніж у 2020 р.
     В той же час успішність закупівлі визначена поєднанням наступних складових: якість за найкращою ціною в мінімальні строки. На жаль, ситуація довкола закупівель свідчить про низьку ц спішність закупівель через небажання безпосередніх ініціаторів закупівельного процесу об’єднувати свої спільні потреби в загальний тендер. В результаті в університеті за 2021 рік було оголошено:
 • 182 тендера очікуваною вартістю до 50 000 гр., з них успішних, тобто, тих які завершені укладанням договорів – 74 процедури – 40% від оголошених;
 • 101 тендера очікуваною вартістю від 50000 грн. до 199999 грн. з них успішних, тобто, тих які завершені укладанням договорів – 47 процедури – 47% від оголошених;
 • 111 тендерна очікуваною вартістю понад 200000 грн. з них успішних, тобто, тих які завершені укладанням договорів 63 процедури – 57% від оголошених.
 
     Отже, проведення конкурентних тендерних закупівель на суми очікуваної вартості до 200000 грн свідчить про низьку ефективність. Учаснику не цікаво приймати участь у подібному тендері, готувати пакет документів, здійснювати оплату за участь у тендері. Як наслідок, закупівля не відбувається, процедура оголошується повторно безрезультатно, відбувається оголошення переговорної процедури (загальний час на закупівлю становить 3-4 місяці).
     Також звертаємо увагу на необхідності оптимізації кількості найменувань кожного предмету закупівлі, узагальненні технічних параметрів з метою залучення учасників (комп’ютери номенклатур 5 позицій проти 45). Наприклад, Укрзалізниця чи Національний банк України оголошують тендери на комп’ютери очікуваною вартістю 10 млн грн на три найменування. Ми оголошуємо тендер на 499 тис. грн. на 45 найменувань. Учасники не мають можливості забезпечити наші потреби. Після укладання договору у нас відбувається зменшення суми договору у зв’язку із відсутністю товару на ринку.
     Вкрай необхідно провести аналіз предметів закупівель в межах одного коду ДК ЄЗС, об’єднати спільні закупівлі, але одночасно вивчати ринок, здійснювати пошук виробників, постачальників, запрошувати їх до участі у чесній конкурентній боротьбі в оголошених у подальшому тендерах щодо забезпечення потреб університету у необхідних товарах, роботах, послугах.
     Незважаючи на певні недоліки, сучасна система публічних закупівель, яка спрямована на ефективне витрачання коштів, створення конкурентного середовища, забезпечила у 2021 р. загальну економію бюджетних коштів для університету 12,8 млн. грн., зокрема в розрізі надпорогових закупівель економія становила понад 11 млн. грн, допорогових (спрощених закупівель) – 1,8 млн. грн.
     Звертаємо увагу на зміни в організації проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. З 01 січня 2022 року тендерний комітет припинив своє функціонування і забезпечувати проведення закупівель в НУБіП України мають тільки уповноважені особи:
 • проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Ткачук В.А. – щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, які пов’язані з організацією навчального та виховного процесу; документів про освіту виготовлених на основі фотокомп’ютерних технологій та студентських квитків державного зразка, комп’ютерної техніки та периферійного обладнання; закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення міжнародної діяльності, продуктів харчування для забезпечення діяльності навчально-виробничого центру закладів харчування НУБіП України; закупівлі обладнання та витратних матеріалів для видавничого центру; закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності фінансових служб університету, юридичного відділу, бібліотеки та інших служб у підпорядкуванні проректора;
 • проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко В.В. – щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення пожежної безпеки, проектно-пошукових (будівельно-підрядних) робіт із капітального будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів, закупівлі металу та металевих виробів, металопластикових та алюмінієвих виробів, лісоматеріалів; закупівлі будівельних матеріалів, сантехнічного та електрообладнання; закупівлі меблів, у тому числі лабораторних, господарського інвентарю, миючих засобів, побутової техніки, м’якого та твердого інвентарю для гуртожитків, закупівлі спеціалізованої техніки та обладнання сільськогосподарського призначення; закупівлі паливо-мастильних матеріалів, електроенергії, газового палива; закупівлі товарів, робіт і послуг для функціонування виробничого відділу; закупівлі товарів, робіт і послуг для функціонування бази відпочинку СОТ «Академічний»; закупівлі товарів, робіт і послуг для функціонування ННВЦ «Автоінжиніринг»; закупівлі соціально-побутових послуг та облаштування гуртожитків та корпусів; закупівлі для функціонування Ботанічного саду; закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності служб головного механіка та головного енергетика, та інших служб у підпорядкуванні проректора;
 • начальник науково-дослідної частини Отченашко В.В. – щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, які пов’язані з науковою та інноваційною діяльністю, а саме патентно-ліцензійною, винахідницькою та раціоналізаторською роботою, закупівлі товарів, робіт і послуг для функціонування Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, Центру колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина».
     З метою оптимізації закупівельного процесу доцільно:
 1. Призначити у кожного проректора відповідальних осіб за узагальнення інформації щодо потреб у закупівлях товарів, робіт, послуг.
 2. Визначити розмір фінансування, який визначений на кожен факультет (інститут). Від кожного факультету надати службові записки на відповідні закупівлі з обґрунтуванням потреби, очікуваної вартості.
 3. Визначення предмету закупівлі за кодом ДК ЄЗС відповідно до вимог чинного законодавства. Предмет закупівлі за показником – 4 знаку, кожна окрема номенклатура за показником 5- 8 знаку.
 4. Оптимізувати кількість найменувань кожного предмету закупівлі, узагальнити технічні параметри з метою залучення достатньої кількості учасників торгів.
 5. Вивчення ринку постачальників та можливість об’єднання в межах одного коду позицій. За умови об’єднання побідних позицій кількість учасників зростає, закупівля відбувається успішно одноразово.
 6. Достовірне визначення очікуваної вартості з відкритих джерел, звернення до учасників. Стрімкий ріст цін вимагає перегляду розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, особливо з попереднім роком. У разі оголошення процедури із заниженою очікуваною вартістю – закупівля переходить у статус «не відбулась». Час втрачено, виникає питання у подальшій необхідності предмету закупівлі, наприклад вакцини, добрива.
 7. Підготовка зведеної службової записки по коду ДК ЄЗС за підписом проректора за напрямком на ім’я ректора. Обов’язкові складові: предмет закупівлі – 4 знак; кожна окрема номенклатура за показником 5- 8 знаку; технічні характеристики (параметри) кожної номенклатури; обґрунтування очікуваної вартості закупівлі; перелік документів, які підтверджують технічні параметри (за потреби). У разі оголошення переговорної закупівлі надати обґрунтування підстав для проведення.
 8. Завчасне оголошення процедури. Мінімальний строк на відкриті торги – 1 місяць, у разі оскарження – процедура займає декілька місяців.
     Співпраця ініціаторів закупівлі / відповідальних осіб з відділом державних закупівель з моменту надходження службової записки до виконання умов договору – підготовка технічного завдання для оголошення тендерної процедури, надання відповідей на звернення/вимоги учасників, вивчення пропозиції учасника та визначення переможця або відхилення, супровід переможця в частині виконання вимог ст. 17 Закону та укладання договору.
     Контроль ініціаторів закупівлі / відповідальних осіб за вчасним виконанням договору, подання заявок на поставку товарів, відповідність товару специфікації.
 
Боярова О.А.,
начальник відділу державних закупівель 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook