Полілог як регулятив освітнього процесу

27 вересня 2020 року

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. вказано, що управління освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проектів та їх моніторингу, розвитку моделі державно-громадського управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та держава стають рівноправними суб'єктами і партнерами.

Враховуючи складність ринкового середовища, яке характеризується багаточисельністю та різноманітністю стейкхолдерів, важливою практичною проблемою ЗВО є спрямування зусиль та ресурсів на налагодження взаємодії із зацікавленими сторонами.

Національний університету біоресурів та природокористування готує фахівців інноваційного типу, які можуть займати досить широкий спектр актуальних для сьогодення посад. Задля налагодження інтенсивної комунікації з усіма групами стейкхолдерів, удосконалення освітньо-професійної програми фахівців та оптимального програмування результатів їх підготовки кафедрою педагогіки враховуються думки усіх зацікавлених сторін – учасників освітнього полілогу: викладачів, здобувачів освіти, роботодавців, наукової спільноти і (опосередковано) – батьків.

Саме з цією метою кафедрою педагогіки в особі завідувача, доктора педагогічних наук, доцента Руслана Сопівника та гаранта освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», доктора педагогічних наук, доцента Олександра Кучая було ініційовано зустріч зі здобувачами освітнього рівня «магістр» та їх батьками, яка відбулася 23 вересня о 19.00 у вже звичному через карантинні обмеження онлайн-форматі.

Зустріч відкрив завідувач кафедри Руслан Сопівник, який ознайомив учасників зібрання із навчальним закладом, який вони обрали для навчання. Він наголосив, що НУБІП України - навчально-науково-виробничий комплекс дослідницького типу, де вдало поєднані освіта, наука, інновації. Здобувачі освітніх рівнів мають можливість не тільки пізнавати суб’єктивно нове, але і долучатись разом із лідерами наукових шкіл- провідними професорами, доцентами - до процесу виробництва нових знань, бо у закладі поряд із професійною підготовкою формується дослідницька компетентність, науково-пошукові навички і вміння. У закладі реалізуються принципи ступеневої освіти, університету має відокремлені структурні підрозділи по всіх куточках України. Крім того, університет має договори про визнання результатів навчання із закордонними партнерами, тому має можливість вести підготовку фахівців за програмою подвійних дипломів (випускники університету мають змогу отримати по закінченню курсу навчання два дипломи: один – університетський, другий – університету-партнера тієї країни, з якою укладено угоди).

Також завідувач наголосив на тому, що кафедра педагогіки зокрема та університет взагалі мають потужний кадровий потенціал і розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, тому викладачі можуть з легкістю перевести освітній процес у віртуальний простір. Створено університетський навчально-інформаційний портал Е-learn, де розміщені матеріали всіх абсолютно освітніх компонентів, які становлять зміст тієї чи іншої програми.

Після цього Руслан Сопівник відрекомендував гаранта освітньої програми Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, наставника академічної групи денної форми навчання з цієї спеціальності доктора педагогічних наук, доцента Олександра Кучая, який додав, що кафедра та факультет тримають тісний зв'язок із роботодавцями. Для плідної співпраці з цього питання створено Клуб аграрного і освітнього консалтингу, членами якого є керівники потужних бізнес-структур і транснаціональних корпорацій, керівники закладів вищої освіти, представники органів управління освітою тощо. Саме вони пропонують випускникам освітніх програм можливості працевлаштування, і саме з ними ведеться діалог з метою коригування змісту підготовки фахівців на відповідність його вимогам сучасного ринку праці.

Конструктивний діалог підтримала також наставник групи здобувачів освіти освітньої програми Педагогіка вищої школи (рівень підготовки – магістр) кандидат педагогічних наук Лідія Чередник, яка запевнила батьків у якості та високому рівні отримуваних в університеті здобувачами освіти знань. Вона підкреслила, що освітні програми підготовки фахівців з освітніх програм Педагогіка вищої школи та Інформаційно-комунікаційні технології в освіті є сучасними, прогресивними і цікавими для молоді, кожен студент може формувати власну освітню траєкторію за рахунок дисциплін вільного вибору студента.

Завідувач кафедри педагогіки Руслан Сопівник та наставники груп магістерського рівня підготовки Олександр Кучай та Лідія Чередник відповіли на питання батьків, здобувачів освіти, обговорили з ними перспективи та результати навчання за освітніми програмами підготовки, вислухали пропозиції стосовно удосконалення освітнього процесу.

Зустріч, проведена в атмосфері дружнього полілогу, переконала усіх учасників у правильності обраного освітнього шляху.

Лідія Чередник,
асистент кафедри педагогіки

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook