Під час дистанційного навчання головне наявність зворотного зв’язку між викладачем і студентом

19 березня 2020 року
     2020 рік став роком серйозного виклику для світової спільноти та України. На виконання рішення Кабінету Міністрів Україні від 11 березня 2020 р. наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 11 березня 2020 р. було оголошено карантин з 12 березня 2020 р. до 03 квітня 2020 р.

     Оскільки карантин – це не канікули, перед науково-педагогічними працівниками юридичного факультету постала необхідність шукати оптимальні варіанти для організації дистанційного навчання дисциплін весняного семестру 2019-2020 навчального року. Одним із них є навчання на навчально-інформаційному порталі університету (http://elearn.nubip.edu.ua), де студенти можуть дистанційно, через Інтернет, відкрити електронний навчальний курс, ознайомитися з навчальним матеріалом, виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.

     Електронні навчальні курси, які розробляються на платформі дистанційного навчання Moodle, складаються з електронних ресурсів двох типів: а) ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації, відео та аудіо матеріали тощо; б) ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, тестування, анкетування, форум тощо.

     Загалом станом на 2020 рік 90% навчальних дисциплін, що викладаються на юридичному факультеті, мають власні електронні навчальні курси на цій платформі. Але наявність ЕНК під час карантину, на думку завідувачки кафедри теорії та історії держави і права Віри Качур вимагає дисциплінованості та віддачі і від самого викладача. Тож вона поділилася своїм досвідом проведення дистанційного навчання з дисципліни «Теорія держави і права. Частина2» для студентів 2 потоку 1 курсу юридичного факультету.

     «Згідно розкладу на тиждень передбачені 1 лекція (1 пара, вівторок) та 2 практичні заняття (понеділок і середа, обидва на 2 парі). І хоча здача практичних і самостійних робіт чітко була визначена ще на початку семестру у силабусі дисципліні, головне завдання було налаштувати роботу студентів саме в ті години, які визначені розкладом. Зазначу, що спілкування із студентами відбувається і у відповідних групах месенджеру Viber, де вирішуються нагальні робочі питання.

     У понеділок, 16 березня 2020 р., практичне заняття «Правові відносини» з групою Прав-1904 ми провели на форумі, де студенти поставили довільні позначки про свою присутність (від «Добрий ранок» до різних вподабайок), а згодом перейшли до розв’язання практичних завдань. Я пропонувала юним колегам визначити юридичні факти та їх види в нормативно-правових приписах, а вони давали свої пропозиції доти, поки ми не отримували правильну відповідь у результаті спільної роботи. Крім того, їм пропонувалося дати вид юридичного факту відповідно до виду гіпотези. Це дозволило нам звернутися до попередніх тем «Система права» та «Система нормативно-правових актів). З 17 присутніх студентів 13 активно були включені в роботу. Загалом 158 відповідей у гілці.

     Лекцію «Застосування права» провели у такому ж форматі. Але, на жаль, дальше «переклички» (32 особи) зворотній зв’язок не відчувався. Тому треба задуматися над іншими формами подачі лекцій, наприклад у режимі вебінару.
     Крім навчальних занять, студенти отримали можливість закрити заборгованості попереднього змістового модуля. Загалом статистика за останній тиждень на електронному курсі є позитивною.

     Тож юридичний факультет з нетерпінням чекає інструкцій щодо використання онлайн сервісів, які факультет інформаційних технологій розмістить на навчальному порталі університету найближчим часом (https://nubip.edu.ua/node/72833).

Олена Яра,
декан юридичного факультету

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій