Навчально-методична рада розглянула внесення змін до низки положень, затвердила ліцензійні та акредитаційні справи і список голів екзаменаційних комісій

24 грудня 2019 року
     Навчально-методична рада розглянула велику кількість питань, що накопичились на кінець 2019 року. Про готовність до акредитації освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів у 2020 році за спеціальностями: 015 "Професійна освіта"; 122 "Комп’ютерні науки"; 187 "Деревооброблювані та меблеві технології"; 242 "Туризм" доповіли керівники освітніх програм.

  

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко представила попередні результати вибору студентами бакалаврату 3 курсу денної форми навчання «Вибіркових дисциплін». Ухвалили сформувати навчальний план з урахуванням вибору студентів.

  

     Про результати перевірки магістерських робіт на наявність академічного плагіату доповіла заступник начальника навчального відділу Олена Колеснікова. Вона навела приклади академічного шахрайства у дипломних роботах, які подекуди зустрічаються при підготовці до захисту магістерських робіт. Результати перевірки магістерських робіт на наявність академічного плагіату прийняти до відома та вирішили протягом місяця розробити доповнення у положення про академічний плагіат.

  

     Про внесення змін до низки положень: «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України», «Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в НУБіП України», «Порядку формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» та «Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України» доповіла Оксана Зазимко.

     Директорка ННІ неперервної освіти і туризму Марія Кулаєць представила до затвердження «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України, інших закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, які проходять підвищення кваліфікації на базі Університету». Також вона винесла на розгляд план-графік з підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти в Навчально-науковому інституті неперервної освіти і туризму у 2020 році.

     Про результати розробки та атестації електронних навчальних курсів доповіла Оксана Зазимко та декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова. Після обговорення вирішили активізувати роботу НПП з підготовки ЕНК до атестації в університеті.

     Значна частина засідання ради була присвячена відокремленим підрозділам університету про які доповідав начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько. Зокрема він розпочав з оновлених правил прийому на навчання для закладів фахової передвищої, вищої освіти, у ВП НУБіП України на 2020 рік. Далі розглянули відкриття спеціальності ОС Бакалавр «Соціальна робота» у міжкафедральній навчальній лабораторії на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж». Наступне питання присвячене ліцензійним справам ВП НУБіП України з фахової передвищої освіти зі спеціальностей: «Бережанський агротехнічний коледж» – 231 Соціальна робота, ліцензійний обсяг 30 осіб; «Рівненський коледж НУБіП України» – 125 Кібербезпека, ліцензійний обсяг 50 осіб . Після обговорення та затвердження перейшли до розгляду акредитаційних справ ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» ОКР «Молодший спеціаліст»: 071 «Облік і оподаткування», 201 «Агрономія» та 211 «Ветеринарна медицина».
     На завершення Олег Єресько представив на затвердження склад голів екзаменаційних комісій у всіх ВП НУБіП зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньої, освітньо-професійної програм та присвоєння їм кваліфікації: магістр, бакалавр, молодший спеціаліст.

     Директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак доповіла про результати роботи комісії з академічного плагіату у навчальні літературі.

     Про вирішення проблеми підбору фахівців (випускників університету) для роботи у компаніях за фахом доповіли Віталій Лисенко, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка та Володимир Решетюк, доцент цієї ж кафедри. Вони поділилися досвідом та запропонували проаналізувати це питання на факультетах і винести пропозиції на січневі семінари з проблем підвищення якості освіти.

  

     Традиційно на завершення розглянули питання про рекомендацію до друку рукописів навчальних видань:
1) підручник «Рекреаційне лісівництво» (автори – д.с.-г.н., професор Яворовський П.П., к.с.-г.н., доцент Сендонін С.Є., к.с.-г.н., доцент Токарева О.В.)
2) навчальний посібник «Управління виробництвом продукції м’ясного скотарства» (автори – д.с.-г.н., професор Угнівенко А.М., к.с.-г.н., доцент Кос Н.В., д.с-г.н. Колісник О.І.)
3) навчальний посібник «Історія земельних відносин і землеустрою» (автори – д.е.н., доцент Мартин А.Г., к.е.н., доцент Чумаченко О.М., асистент Колганова І.Г.)
4) навчальний посібник «Основи технічної ентомології» (автор – к.біол.н., доцент Мороз М.С.)
5) навчальний посібник «Обслуговування енергообладнання та засобів керування» (автори – к.т.н., професор Лут М.Т., к.т.н., доцент Коробський В.В., к.т.н., доцент Мрачковський А.М., Рибій М.М.)
6) навчальний посібник «Релейний захист і автоматика розподільних електричних мереж» (частина 1) (автори – д.т.н., професор Гребченко М.В., д.т.н., доцент Нікіфоров А.П., к.т.н., доцент Бунько В.Я.)
7) навчальний посібник «Основи електропостачання» (автор – к.т.н., доцент Омельчук А.О.)
8) навчальний посібник «Інтелектуальні системи керування біотехнологічними об’єктами» (автори – д.т.н., професор Лисенко В.П., к.т.н., доцент Заєць Н.А., к.т.н., ст.викладач Гачковська М.А., к.т.н., ст.викладач Савчук О.В.)
9) навчальний посібник «Управління бізнесом» (автори – к.е.н., професор Балановська Т.І., к.е.н., доцент Троян А.В.)
10) навчальний посібник «Економіка підприємств харчової промисловості» (автори – д.е.н., професор Рогач С.М., к.т.н., доцент Чередніченко О.О.)
11) навчальний посібник «Математичні методи в біології» (автор – к.біол.н., доцент Осадча Ю.В.)
12) навчальний посібник «Державне управління інноваційною діяльністю» (автори – д.е.н., професор Витвицька О.Д., к.е.н., професор Кулаєць М.М. )
13) навчальний посібник «Помологія кісточкових культур» (автори – д.с.-г.н., професор Кондратенко Т.Є., к.с.-г.н. Кузьмінець О.М.)
14) навчальний посібник «Прогресивні технології в розсадництві» (автор – к.с.-г.н., доцент Шевчук Н.В.)
15) практикум «Клінічна діагностика хвороб тварин» (автори – д.біол.н., професор Цвіліховський М.І., к.біол.н., доцент Якимчук О.М., к.вет.н. Маринюк М.О., к.вет.н., доцент Бондар В.О., Якимчук І.М.)
16) довідник «Довідник з ветеринарної фармакології» (автори – д.вет.н., професор Духницький В.Б., к.вет.н., доцент Деркач І.М., к.вет.н., доцент Іщенко В.Д., к.вет.н., доцент Гальчинська О.К.)
17) «Каталог вибіркових дисциплін (2020-2021 навчальний рік)» (автори – д.е.н., професор Кваша С.М., к.т.н., доцент Зазимко О.В., д.пед.н., доцент Кліх Л.В., к.с.-г.н., доцент Лобова О.В., ст. викладач Шишкова Л.С.).

Дмитро Касаткін
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook