Всесвітньому дню ґрунтів: «Родючість ґрунтів як основа ефективного землекористування»

12 грудня 2019 року
     10-11 грудня 2019 року на кафедрі ґрунтознавства та охорони грунтів ім.проф. М.К. Шикули, агробіологічного факультету пройшла науково-практична конференція присвячена Всесвітньому дню ґрунтів: «Родючість ґрунтів як основа ефективного землекористування», ціллю якої є привернення уваги до охорони і раціонального використання ґрунтів нашої та інших країн світу та обмін досвідом.

     Конференцію відкрив завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, професор Балаєв Анатолій.  Він привітав учасників конференції, гостей, наголосив, що резолюція Міжнародного союзу ґрунтознавчих наук була підтримана ФАО. Спільно з Таїландом ця організація виступила в ООН з ініціативою заснувати день, присвячений проблемі ґрунтових ресурсів Землі. У грудні 2013 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 грудня Всесвітнім днем ґрунтів. Саме цього дня у 1883 році В.В. Докучаєв захистив свою докторську дисертацію «Русский чернозем». Метою схвалення Всесвітнього дня ґрунту Радою ФАО є привернення уваги до важливості ґрунтів у якості одного з найважливіших компонентів продовольчої безпеки та здоров’я екосистем, а також життєво важливого джерела для благополуччя людей завдяки їхньому внеску в продовольчу, водну і енергетичну безпеку та скорочення масштабів втрати біорізноманіття та зміни клімату.

     Декан агробіологічного факультету Тонха О.Л. привітала учасників і наголосила на важливість проведення таких заходів.
     До привітань долучилися Ковалишина Г.М., Андрієнко В.О., Шедей Л.О., Жужа В.В., Коломієць С.С.

  

     Першу доповідь представив завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули, професор Балаєв Анатолій Джалілович на тему: «Родючість ґрунту, її види та відновлення за сучасних технологій вирощування культур». Доповідь присвячувалася родючості ґрунтів, її видам, способам відновлення. Акцентувалася увага на вимагах сучасного землеробства: поверненні речовин, що винесені із ґрунту, біологізації землеробства і мінімізації обробітку ґрунту. Було представлено зміни вмісту гумусу у чорноземі типовому залежно від систем обробітку ґрунту (НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка), у чорноземі звичайному (стаціонарний дослід в АТЗТ “Агро-Союз”, Дніпропетровська обл.) та чорноземі реградованому.

     Наступний доповідач приїхав із США, штату Огайо – Рафік Іслам. Він виступив із доповіддю: Soil Quality Measurement, що була присвячена проблемі деградації ґрунтів світу і, зокрема, України, сучасним методам дослідження стану ґрунтів, які використовуються у світі, обробітку ґрунту історичному аспекту визначення родючості ґрунту, його використанні, в т.ч. і в повсякденному житті різних племен та народів.
     Важливість відновлення ґрунтів підтримали і гості із Благодійного фонду «Беремицьке Біосфера»Ферльовська Тетяна Володимирівна та Ковальчук Катерина Анатоліївна – це команда однодумців, що зібралися разом для реалізації соціальних та освітніх проектів, програм спрямованих на вивчення, відновлення та захист природних екосистем для забезпечення сталого розвитку регіону. Тема присвячувалася системі захисту довкілля, яка передбачає відновлення природних екосистем у тому вигляді, в якому вони існували до активного початку втручання людей. Першим етапом цього процесу є відновлення ґрунтів. Робота співробітників парку має за мету визначити типи ґрунтів на території парку, дослідити показники їх родючості, провести картування територій парку, розробити концепції відновлення біогеоценозу та на основі проведених досліджень, коригувати склад рослинного покриву (видалення інвазивних видів, проведення відновлення популяцій рідкісних та зникаючих видів).

  

     Старший науковий співробітник, докторант ННЦ «Інститут Ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського Шедей Лариса Олександрівна презентувала тему "Живлення рослин в умовах органічного виробництва в польових сівозмінах Лісостепу", в якій зробила акцент на перевагах органічного виробництва перед традиційними формами, стану органічного виробництва в Україні, зокрема сертифікованих органічних виробників рослинницької продукції, законодавчу базу нашої держави щодо вимог, обігу та маркування органічної продукції. Вона наголосила, що в Україні спостерігається загальна стабільна позитивна тенденція розвитку органічної сфери, постійне збільшення попиту на органічні продукти, а також експорту органічної продукції. Однак необхідно розуміти, що без створення належного правового забезпечення та чіткої системи державної підтримки на національному рівні подальший розвиток органічного господарювання залишатиметься проблемною сферою, буде недостатньо ефективним та прогнозованим.

     Завідуюча агрохімічною лабораторією фірми «Agree» та випускниця кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули Предоляк Мирослава розповіла про практичні шляхи підвищення грунотової родючості на базі групи підприємств Vitagro, діяльність якої полягає у вибірковому застосуванні засобів захисту рослин, насіння, мікро- та макродобрив, аналізі ґрунту та листковій діагностиці, супутниковому моніторингу полів, прогнозуванні врожайності при врахуванні усіх складових. Вона навела найнеобхідніші фізико-хімічні показники та показники мінерального живлення для комплексної агрохімічної оцінки, які застосовуються її компанією. На прикладі одного із клієнтських господарств показала заходи, які рекомендує компанія для відновлення родючості ґрунтів, підвищення урожайності культур. Серед них: сидерація, деструкція пожнивних решток, оптимізація обробітку ґрунту, оптимізація системи удобрення (правильний вибір строків внесення добрив, підбір форм добрив, внесення класичних органічних добрив, мікроелементне удобрення, підбір оптимальних способів внесення добрив, використання агрохімічного аналізу для побудови стратегії внесення добрив), удосконалення сівозміни.

  

     Жваві дискусії викликали виступи секційних засідань. Завідувач лабораторії Херсонської філії ДУ Інституту охорони ґрунтів України Жужа Володимир Вільович охопив проблему ґрунтів подових понижень Херсонської області, меліорації та перспективи їх використання. Він представив картограму ґрунтів Херсонської області, виділив розташування подів, описав ґрунтові процеси, що проходять в них, визначив проблему їх засолення, використання та меліоративні заходи. Його колега, аспірант цього наукового закладу Пєтухов Максим доповів про вплив глобальних кліматичних змін на такі ґрунти. Він наголосив на проблему підвищення температури в південному регіоні, навів відповідні показники та їх прогностичні значення до 2100 року, сценарії затоплення території України до 2100 року, та прогнозував зміни площі ріллі в Херсонській області.
     Докторант Інституту водних проблем і меліорації НААН Коломієць Сергій Степанович одну із свої доповідей присвятив впливу систем удобрення на динаміку водоспоживання сільськогосподарських культур, представив схему пристрою автоматичного підтримання рівня вологозабезпеченості, конструкцію полігону автоматичного забезпечення вологою та дані вегетаційного досліду. Акцентував увагу на те, що за умови гарантованої вологозабезпеченості ґрунту біопродуктивність зерна майже вдвічі (4,33 т/га) перевищує паспортні дані сорту – 2,0-2,2 т/га, що визначає шляхи реалізації потенційної біопродуктивності сорту сільськогосподарських культур

     Обговорення актуальних питань представлених у виступах науковців взяли участь студенти агробіологічного факультету.

Л.І. Кучер,
відповідальний секретар, доцент

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook