Співробітники кафедри

Завідувач кафедри бджільництва, професор
Повозніков Микола Гаврилович

Тел.: 067-3840875

Електронна пошта: [email protected]

У НУБіП України працює з жовтня 2014 року: професором кафедри птахівництва та дрібного тваринництва, а з січня 2015 р. – професором кафедри біології тварин.

Закінчив (1989 р.) зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Працював начальником цеху тваринництва радгоспу ім. Котовського Хмельницької області (1989-1991 рр.), молодшим науковим співробітником (1991-1992 рр.), асистентом (1992-1997 рр.), доцентом (1997-2007 рр.) кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та деканом біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Водночас (2007-2014 рр.) виконував обов’язки професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва цього ж університету.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистив у 1996 році за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, доктора сільськогосподарських наук за цією ж спеціальністю – у 2007 році. У 1999 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів, у 2008 р. – професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 15 монографій, підручників та навчальних посібників, а також автором типових навчальних програм, базового навчального плану підготовки бакалаврів з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Основний напрям наукової діяльності пов'язаний з удосконаленням технологій виробництва продукції тваринництва, створенням комфортних умов утримання тварин, розробленням нормативів та норм технологічного проектування тваринницьких комплексів. Брав участь у виконанні НДР за 3 міжнародними проектами, а саме:

– у канадсько-українському проекті «STEP»;

– «KOKRAN» – США–Україна–Казахстан–Росія;

– ЄС Темпус Тасіс – «Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування для України».

Викладає дисципліни «Утримання та гігієна тварин», «Методика дослідної справи».

Є членом науково-методичної комісії МАП України і МОН України з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Підготовив одного кандидата наук.

     Нагороджений почесними грамотами і подяками органів виконавчої влади, Почесною грамотою МАПУ (1999 р.), Почесною грамотою МОНУ (2004 р.), Подякою Науково-методичного центру аграрної освіти МАПУ (2009 р.), відзнакою «Відмінник освіти України» (2005 р.), відзнакою «Знак Пошани» (2006 р.), медаллю ім. В.І. Вернадського «За заслуги в екології» (2006 р.), орденом «Звезда Почета» Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (2011 р.). 

 ПОРТФОЛІО

 

Доктор сільськогосподарських наук, академік Академії наук вищої освіти України, професор
Гончаренко Ігор Володимирович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчив НУБіП України у 1987 році. До 1999 року – головний зоотехнік підсобного господарства Полтавського ГЗК, аспірант Інституту розведення і генетики тварин НААН, старший науковий співробітник Інституту агроекології та біотехнологій НААН. 

  З 1999 року працює у НУБіП України – доцентом, завідувачем кафедри конярства та кіннозаводства, директором НДІ технологій та якості тваринництва і рибництва, директором ННІ тваринництва та водних біоресурсів.

   Викладає дисципліни: “Генетика у ветеринарній медицині”, “Генетика риб”, “Розведення і селекція мисливських тварин”.

   Наукова діяльність: світові генетичні ресурси, сучасний менеджмент та аудит молочних ферм.

  Здобутки: є автором понад 250 наукових праць, у т.ч. 2 монографій, 12 патентів, 28 навчально-методичних розробок, 3 науково-практичних рекомендацій.

    Наукова школа:  є керівником 4 аспірантів.

  ПОРТФОЛІО

 

 

Кандидат с.-г. наук, доцент
Головецький Ігор Іванович

Тел.: 044 527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

 Після закінчення аспірантури у 2003 працює на кафедрі бджільництва ім. В.А. Нестерводського асистентом, старшим викладачем. З 2007 р. працює на посаді доцента.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток".

Кількість публікацій нараховує 75, з яких 3- монографія, 8 методичних розробок, 2 типових програми, 7 патентів на корисну модель.

Наукові дослідження проводить у напрямках:

  1. Селекційно-племінна робота з українськими бджолами;
  2. Удосконалення технології отримання секційного меду;
  3. Виведення та використання бджолиних маток.

Загальна кількість випущених дипломників ОКР «Магістр» - 12 осіб.

ПОРТФОЛІО

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Войналович Микола Володимирович

Тел.: +38 (098) 274-11-67

Електронна пошта: [email protected]

    У 2001 році закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю "Зооінженерія». Після закінчення академії працював головним зоотехніком у сільськогосподарському підприємстві «Дворищенське». З 2001 по 2004р навчався в аспірантурі Національного аграрного університету. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. З 2004 по 2020 роки працював у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів на посаді завідувача лабораторії бджільництва, а з 2012 року – завідувачем відділу практичного навчання та сприяння працевлаштуванню.
     З березня 2020 року працює на посаді доцента кафедри конярства та бджільництва.
   У 2017 році стажувався в міжнародному навчально-науковому центрі MASHAV (Ізраїль) за програмою міжнародного курсу «Сучасні методи у бджільництві».
    Є автором 25 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту України.
    Основний напрям наукової діяльності спрямований на удосконалення технології штучного виведення бджолиних маток.

    ПОРТФОЛІО

 

Кандидат с.-г. наук, асистент
Видрик Анастасія Вікторівна

Тел.: +38 (096) 418-91-20

Електронна пошта: [email protected]

     Працює в НУБіП України з 2010 року: майстром виробничого навчання кафедри загальної зоології та іхтіології, з січня 2015 р. – майстром виробничого навчання кафедри біології тварин, з вересня 2021 р. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри, а з листопада 2022 – асистентом кафедри бджільництва.

   Закінчила (2006 р.) факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України (за фахом технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва) та навчалась (2007-2010 рр.) в аспірантурі при цьому ж університеті.

    Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистила в 2020 році на тему «Експериментальне обґрунтування технології виробництва маточного молочка за неповного осиротіння бджолиних сімей» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

     Проходила стажування в Пенсільванському державному університету за напрямом «Безпека харчових продуктів» (США).
Є автором 12 наукових праць, в тому числі 1 навчального посібника.

      Основний напрям наукової діяльності спрямований на удосконалення технології виробництва маточного молочка бджіл.

 ПОРТФОЛІО

 

Завідувачка навчальної лабораторії кафедри бджільництва
Головецька Валентина Василівна

Тел.: 044 527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

 

Завідувачка навчальної лабораторії кафедри бджільництва
Очередько Ліна Василівна

Тел.: 044 527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

 

майстер виробничого навчання
Чесановський Андрій Миколайович

Тел.: 044 527-80-71

 

старший лаборант
Базарна Лідія Семенівна

Тел.: 044 527-80-71

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook