Співробітники кафедри

Професор кафедри конярства і бджільництва
Повозніков Микола Гаврилович

Тел.: 067-3840875

Електронна пошта: [email protected]

 

У НУБіП України працює з жовтня 2014 року: професором кафедри птахівництва та дрібного тваринництва, а з січня 2015 р. – професором кафедри біології тварин.

Закінчив (1989 р.) зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Працював начальником цеху тваринництва радгоспу ім. Котовського Хмельницької області (1989-1991 рр.), молодшим науковим співробітником (1991-1992 рр.), асистентом (1992-1997 рр.), доцентом (1997-2007 рр.) кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та деканом біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Водночас (2007-2014 рр.) виконував обов’язки професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва цього ж університету.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистив у 1996 році за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, доктора сільськогосподарських наук за цією ж спеціальністю – у 2007 році. У 1999 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів, у 2008 р. – професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 15 монографій, підручників та навчальних посібників, а також автором типових навчальних програм, базового навчального плану підготовки бакалаврів з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Основний напрям наукової діяльності пов'язаний з удосконаленням технологій виробництва продукції тваринництва, створенням комфортних умов утримання тварин, розробленням нормативів та норм технологічного проектування тваринницьких комплексів. Брав участь у виконанні НДР за 3 міжнародними проектами, а саме:

– у канадсько-українському проекті «STEP»;

– «KOKRAN» – США–Україна–Казахстан–Росія;

– ЄС Темпус Тасіс – «Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування для України».

Викладає дисципліни «Утримання та гігієна тварин», «Методика дослідної справи».

Є членом науково-методичної комісії МАП України і МОН України з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Підготовив одного кандидата наук.

     Нагороджений почесними грамотами і подяками органів виконавчої влади, Почесною грамотою МАПУ (1999 р.), Почесною грамотою МОНУ (2004 р.), Подякою Науково-методичного центру аграрної освіти МАПУ (2009 р.), відзнакою «Відмінник освіти України» (2005 р.), відзнакою «Знак Пошани» (2006 р.), медаллю ім. В.І. Вернадського «За заслуги в екології» (2006 р.), орденом «Звезда Почета» Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (2011 р.). 

 

 

Доцент конярства і бджільництва
Скоцик Віталій Євстафійович

Тел.: 044-527-82-68

У 1994 році закінчив зооінженерний факультет Українського державного аграрного університету, за спеціальністю “зоотехнія”; навчався в університеті штату Індіана Сполучених Штатів Америки; працював у фермерських господарствах Великої Британії; з 1997 року працює в компанії «Амако Україна»; у 1998 році захистив кандидатську дисертацію. З 2003 р. – доктор економіки. З 16 жовтня 2012 по травень 2015 рік виконував обов’язки завідувача кафедри.

Викладає дисципліни: «економіка та бухгалтерський облік у тваринництві», «менеджмент та маркетинг у тваринництві», «макро- і мікроекономіка у тваринництві», менеджмент та маркетинг в молочному скотарстві, птахівництві, свинарстві, вівчарстві, бджільництві та конярстві.

Наукова діяльність: менеджмент, економіка та маркетинг в сучасному конярстві.

Автор та співавтор 54 наукових та навчально-методичних праць, з них: 3 підручники (1 з грифом Міністерства освіти та науки України та 2 з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України): “Розведення сільськогосподарських тварин з основами зоотехнії”, “Інтер’єр с.-г. тварин” і “Технологія виробництва продукції тваринництва” та 3 навчальні посібники (2 з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України): “Нетрадиційне конярство” і “Практикум з конярства” 

 

Професор кафедри конярства і бджільництва
Броварський Валерій Дмитрович

Тел.: 044 527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

  Професор кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Навчання: із закінченням 8-ми класів вступив до Чернітинського радгосп-технікуму, відділення "Бджільництво". У 1980 році закінчив технікум з відзнакою і вступив до Житомирського сільськогосподарського інституту на зооінженерний факультет. Провчившись 2 роки був переведений до Української сільськогосподарської академії (м. Київ) зооінженерний факультет, спеціалізація "Бджільництво" (вересень 1982 року). З 3-го курсу почав займатись науково-дослідною роботою, яка була пов’язана з питаннями біології розмноження бджіл (статева система бджолиних маток) і репродукцією племінного матеріалу з використанням технології штучного введення сперми. У 1985 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за напрямком "Зооінженерія", отримав кваліфікацію зооінженера, спеціалізація "Бджільництво". 1985–1987 рр. – стажист-дослідник кафедри свинарства, вівчарства і птахівництва. 1987–1990 рр. аспірантура. Із 1987 р. асистент, старший викладач, в.о. доцента, доцент кафедри технології виробництва продукції бджільництва. Впродовж років назва кафедри змінювалась.

Здобуття наукових ступенів і звань:

Кандидат сільськогосподарських наук з 1991 року. Кандидатську дисертацію захистив 1 жовтня 1991 р. у спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподарської академії за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва (диплом КД № 048482 виданий Вищою атестаційною комісією СРСР).

Доктор сільськогосподарських наук з 2007 р. Докторську дисертацію захистив 22 вересня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва (диплом ДД № 005679).

Вчене звання доцента кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського присвоєно в 1996 році рішенням Атестаційної комісії від 26 вересня 1996 р., протокол № 2 (атестат ДЦ АР № 004563).

Вчене звання професора кафедри бджільництва присвоєно в 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2014 р., протокол № 8/01-П (атестат 12ПР № 010055).

Основні навчальні курси, які веде:

 • «Технологія виробництва продукції бджільництва» - для студентів стаціонарної форми навчання 3 курсу ОКР «Бакалавр» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • «Біологія медоносної бджоли» - для студентів стаціонарної форми навчання 1 року навчання ОКР «Магістр» магістерської програми «Бджільництво» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • «Розведення та утримання бджіл» - для студентів стаціонарної форми навчання 1 року навчання ОКР «Магістр» магістерської програми «Бджільництво» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • «Бджільництво» - для студентів очної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» факультету захисту.

Є співавтором 3 підручників, 4 навчальних посібників та 22 навчально-методичних праць, що сприяють якісному освоєнню навчальних дисциплін, підвищенню якості самостійної роботи студентів та покращенню рівня навчального процесу на кафедрі. Одержав 11 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Співавтор першого в Україні навчального посібника "Розведення та утримання бджіл" для студентів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямком "Зооінженерія" та типової програми з цієї дисципліни. За його редакцією видано три монографії закордоном.

Підготував і продовжує готувати кандидатів сільськогосподарських наук.

 Працює над науково-дослідними роботами за темами:

 •  з 2009 р. – координатор від України з проведення наукових досліджень за Міжнародним проектом: «Вплив нетрадиційних видів рослин та їх продуктів на якість життя» – з напряму «Бджолине обніжжя» (Словацький аграрний університет у м. Нітра);
 •  з 2014 р. – член Міжнародної мережі AgroBioNet (Registration Certificate E–0003–2014–UA).

Має понад 200 опублікованих праць, з них 163 наукового і 23 навчально-методичного характеру, з них 36 у фахових виданнях України та 28 у провідних іноземних наукових виданнях. Член редакційної колегії наукового збірника "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України" та науково–виробничого журналу "Бджільництво України" Національної академії аграрних наук України.

Основні напрямки наукової діяльності:

 •  біологія розмноження медоносних бджіл;
 •  етологія медоносних бджіл;
 •  удосконалення технології штучного виведення бджолиних маток;
 •  розробка обладнання для штучного введення сперми бджолиним маткам;
 •  удосконалення технології штучного введення сперми бджолиним маткам;
 •  селекційно-племінна робота з українською породою бджіл;
 •  морфологічні та біохімічні дослідження пилку, бджолиного обніжжя та перги;
 •  удосконалення технології виробництва перги;
 •  розробка технології отримання метаболітів і біологічно активних речовин бджолиного гнізда.
 

Доцент кафедри конярства і бджільництва
Лосєв Олексій Михайлович

Тел.: 044527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

Наукова ступінь: кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності технологія виробництва продукції тваринництва

Вчене звання: доцент кафедри бджільництва ім. В. А Нестерводського

 Професійна діяльність:

З червня по жовтень 2000 року майстер виробничого навчання кафедри технології виробництва і переробки продукції бджільництва. З жовтня 2000 по 2003 року аспірант цієї ж кафедри.

З 2003 по 2007 року працював на посаді асистента кафедри бджільництва ім. В. А. Нестерводського.

З 2007 р старший викладач кафедри бджільництва ім. В. А Нестерводського. У цьому ж році захистив кандидатська дисертацію.

З 2010 - 2013р. доцент кафедри бджільництва ім. В. А. Нестерводського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2013 - 2014р. працював на посаді в.о. завідувача кафедри бджільництва ім. В. А. Нестерводського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2014 - жовтень 2016р. працював на посаді в.о. завідувача кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З жовтня 2016 і до тепер доцент кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Досвід викладацької та наукова діяльності: на кафедрі з 2000 року, забезпечує викладання таких дисциплін як: технологія виробництва і переробка продукції бджільництва, профілактика хвороб бджіл, технологічне обладнання у бджільництві, менеджмент та маркетинг у бджільництві. В своїй практичній та педагогічній практиці використовує нововведення, що дає можливість студентам гідно конкурувати на ринку праці.

Здійснює наукову діяльність в напрямку: експериментального обґрунтування концептуальних засад використання продуктивного потенціалу бджолиних сімей; функціональна діяльність бджолиних сімей при виробництві біологічно активних продуктів, розробка нових та вдосконалення існуючих їх технологій з виробництва БАП бджільництва; впровадження системи утримання та догляду за бджолиний сім'ями в сучасних вуликах (промислове бджільництво); пошук та розробка нових методів збереження здоров'я бджіл; дослідження щодо специфікації генофонду Apis mellifera ukrainica Pol.; виробництва екологічно чистої продукції бджільництва.

       Є автором 68 наукових праць, в тому числі статей – 43, патентів – 9, монографій – 3, методичних рекомендацій – 1, методичних вказівок – 1, методичних посібників – 4, навчальних посібників – 2, навчально методичних видань – 3, типових програм – 2. 

 

Доцент кафедри конярства і бджільництва
Осадчий Сергій Андрійович

Тел.: (044) 527-82-68

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук

Закінчив Національний аграрний університет у 1996 р. З 2001 р. – кандидат с.-г. наук, з 2000 р. – асистент, з 2003– доцент кафедри.

Викладає дисципліни: «Конярство» (ОКР Бакалавр) та «Відтворення коней» і «Кіннозаводство» (ОКР Магістр).

Наукова діяльність:

-            розробка та впровадження автоматизованої системи центрального обліку у племінному конярстві;

-            удосконалення системи селекції коней чистокровної верхової породи відповідно до європейських стандартів;

-            оцінка якості тваринницької продукції.

Опубліковано: 22 наукових статей, підготовлено 37 дипломників ОКР «Спеціаліст», «Бакалавр», «Магістр».

 

Доцент кафедри конярства і бджільництва
Головецький Ігор Іванович

Тел.: 044 527-80-71

Електронна пошта: [email protected]

 Після закінчення аспірантури у 2003 працює на кафедрі бджільництва ім. В.А. Нестерводського асистентом, старшим викладачем. З 2007 р. працює на посаді доцента.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток".

Кількість публікацій нараховує 75, з яких 3- монографія, 8 методичних розробок, 2 типових програми, 7 патентів на корисну модель.

Наукові дослідження проводить у напрямках:

 1. Селекційно-племінна робота з українськими бджолами;
 2. Удосконалення технології отримання секційного меду;
 3. Виведення та використання бджолиних маток.

Загальна кількість випущених дипломників ОКР «Магістр» - 12 осіб.

 

Доцент кафедри конярства і бджільництва
Адамчук Леонора Олександрівна

Тел.: +38 (097) 690-65-88; +38 (050) 629-45-51

Електронна пошта: [email protected]

У 2000 році закінчила Київський державний науково-виробничий комбінат (кваліфікація – бджоляр). У 2004 році отримала диплом з відзнакою Чернятинського аграрного технікуму Вінницького ДАУ (кваліфікація – зоотехнік з бджільництва). Закінчила з відзнакою Національний аграрний університет у 2008 році (кваліфікація «бакалавр-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва»). Одержала диплом магістра з відзнакою у НУБіП України в 2009 році (кваліфікація «технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва»). У цьому ж році впродовж 10 місяців стажувалася в Словацькому аграрному університеті в м. Нітра, на посаді молодшого наукового співробітника. Пройшла підвищення кваліфікації за напрямком «Педагогічні працівники з дисципліни «Бджільництво» при НУБіП України у 2010 році. У 2013 році закінчила навчання в очній аспірантурі при кафедрі бджільництва ім. В.А. Нестерводського, НУБіП України та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування класифікації квіткового пилку і комплексної оцінки бджолиного обніжжя» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва (диплом ДК № 020356). Наразі здобуває другу вищу освіту зі спеціальності «Адміністративний менеджмент».

Працювати в НУБіП України почала з 01.2014 р. Спочатку науковим співробітником Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Науково-дослідний відділ випробувань показників якості продукції АПК), а з 09.2014 р. асистентом кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського.
З 11.2015 року – старший викладач кафедри конярства і бджільництва.

Наукова діяльність спрямована на удосконалення технології одержання і переробки продукції бджільництва на підґрунті дослідження біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин. Є керівником наукового студентського гуртка «Бджільництво».

Міжнародну співпрацю веде у рамках Міжнародної мережі установ та науковців AgroBioNet для реалізації Міжнародної наукової програми «Агробіорізноманіття для покращання харчування, здоров’я та якості життя».

Загальна кількість публікацій – 73, з яких 1 –монографія видана за кордоном іноземною мовою; 1 – монографія видана в Україні; 2 – методичні рекомендації; 1 – у SCOPUS; 9 – статей у закордонних фахових виданнях; 21 – у фахових виданнях України; 24 – тези доповідей на міжнародних конференціях; 7 – тез доповідей на Всеукраїнських, галузевих і вузівських конференціях; 7 – в інших науково-практичних виданнях. 

 


.

Тел.:

 


.

Тел.:

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015