Життя підрозділів університету у 2015 році: кафедра геодезії та картографії

14 січня 2016 року

     Коли рік добігає кінця, ми традиційно оцінюємо досягнуте і плануємо роботу на майбутнє.
     У минулому році вчені кафедри геодезії та картографії разом з колегами з кафедри управління земельними ресурсами та землевпорядного проектування спрямовували головні зусилля на виконання науково-дослідних робіт за чотирма темами. Дві з них – наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування та концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом – фундаментальні. Ще дві – атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання та розробка методичного забезпечення зв’язку нівелірних мереж України і Європи – прикладні.

     За результатами цих досліджень у 2015 р. опубліковано кілька монографій, навчальних посібників, підручників та серію статей у збірниках, що входять до переліку видань, цитованих у наукометричних базах Scopus, Web of science, фахових виданнях України тощо.

     До своїх наукових здобутків колектив кафедри також відносить роботу над укладанням «Великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних ресурсів Фастівського району», розробкою концепцій створення «Великомасштабного електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи Бистриці» та «Великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів навчальних та науково-дослідних господарств». Активно працювали над створенням концептуальних засад оцінювання стану особливо цінних земель України та забезпечення їх раціонального використання і охорони, вирішенням еколого-економічних проблем земель під полезахисними лісовими насадженнями, дослідженнями проблем ерозійної деградації земель сільськогосподарського призначення, стану лісових насаджень дуба пухнастого, визначення перспектив їх відновлення у південних районах України і впливу на процеси ґрунтоутворення, розв’язанням еколого-економічних проблем землекористування. А також укладанням термінологічних словників, картографо-топографічного словника-довідника, термінології землеустрою, картографічним моделюванням проблем землекористування, водокористування, лісокористування і дослідженням соціально-економічних, демографічних, медико-географічних, геоекологічних, природоохоронних та землевпорядних проблем сільської місцевості.

     При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони природи і 11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. У минулому році тут захищено дві кандидатські дисертації.

     У магістратурі за спеціалізаціями геодезично-картографічні технології землеустрою; картографічне моделювання проблем землекористування у 2015 році захистили роботи три магістри дослідницької спеціалізації і чотири – виробничої.

     Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки “6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій” на факультеті землевпорядкування (викладаються дисципліни топографія, геодезія, топографічне та землевпорядне креслення і комп’ютерна графіка, вища геодезія, супутникова геодезія, математична обробка геодезичних вимірів, радіоелектроніка в геодезії, картографія). Готують магістрів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» (комп’ютерні технології в картографії, картографічне забезпечення землеустрою, картографічний метод дослідження, топографо-геодезичне забезпечення землеустрою, тематичне картографування, моделювання в картографії, національна інфраструктура геопросторових даних). А також фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» (геодезія) і 6.060101 «Будівництво» (інженерна геодезія).

     Кафедра геодезії та картографії забезпечує навчальні практики з геодезії, електронних геодезичних приладів для факультету землевпорядкування, ННІ лісового і садово-паркового господарства на базі Дзвінківського лісництва ВП НУБіП України „Боярська лісова дослідна станція.

     При кафедрі функціонують дві лабораторії: навчально-наукова – картографічного моделювання проблем природокористування з комп’ютерним класом та навчальна – геодезії і топографічного та землевпорядного креслення. Вони забезпечують як навчальну, так і науково-дослідну роботу бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів та працівників науково-дослідної сфери.

     У 2015 році науково-педагогічні працівники кафедри геодезії та картографії підготували та опублікували 4 навчальні посібники.
     Навчально-науково-інноваційна діяльність представлена, головним чином, участю у роботі XXVII Міжнародної агропромислової виставки «Агро – 2015», на якій співробітники кафедри відзначені дипломом «За підготовку і представлення експозиції НУБіП України на XXVII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро – 2015», а також виконанням геодезичних робіт при відновленні третього корпусу.

    

     Крім того, у січні-лютому 2015 року доцентами О.П. Жуком та Т.О. Євсюковим виконано комплекс робіт з топографічної та геодезичної зйомки на ландшафтно-рекреаційному комплексі оздоровлення та відпочинку "Тихе озеро" для працівників НУБіП (с. Новосілки, Києво-Святошинський район). Результати передані проектній організації для розроблення проектних рішень. У квітні 2015 р. магістрами кафедри геодезії та картографії під керівництвом доцента Т.О. Євсюкова виконано вишукувальні топографо-геодезичні роботи для проектування Алеї Слави, яку урочисто відкрили до Дня знань. Виконані також знімальні роботи смуги відводу Боярської ЛДС та знімання земель НУБіП України, розташованих поблизу монастиря.

    

     Що стосується міжнародної співпраці, то тут теж ведеться активна робота. Доцент В.А. Богданець взяв участь у програмі академічного обміну MEVLANA ACADEMIC STAFF MOBILITY PROGRAMME. Навесні 2015 року він разом із доцентом А.Г. Мартином відвідали університет Дічле (DİCLE UNIVERSITY, м. Діярбакир, Туреччина) і прочитали серію лекцій студентам та викладачам цього закладу з питань землеустрою і картографічного забезпечення земле- та водокористування.
     Професор І.П. Ковальчук брав участь у виконанні відразу двох проектів – польсько-українського «Roztocze» (за його підсумками у 2016 році буде опублікована колективна монографія) і «Aktualizacja planów gospodarowania wodami» (консультаційне засідання в м. Жешув (Польща).

     Звісно, у функціонуванні кафедри є й проблеми, над вирішенням яких колектив працюватиме у 2016 році. До них відносяться необхідність освоєння молодими викладачами фундаментальних навчальних дисциплін, які тепер викладають запрошені сумісники (насамперед, це стосується супутникової геодезії та вищої геодезії) або викладачі пенсійного віку (геодезія), укладання госпдоговорів з зацікавленими організаціями на проведення досліджень геодезично-картографічної тематики, необхідність підготовки запитів для участі в конкурсах на здобуття грантового фінансування, придбання нових електронних геодезичних приладів та інструментів як для осучаснення навчального процесу (в тому числі і навчальних практик), так і для ведення науково-дослідних робіт, оновлення парку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, налагодження тіснішої співпраці із закордонними університетами та публікування більшої кількості наукових праць у закордонних виданнях, що входять до переліку цитованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.
     Отож, орієнтири визначені, залишається подолати намічені вершини.

Наталія Мединська,
заступник декана факультету землевпорядкування

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook