Аспіранти факультету землевпорядкування вмотивовані і підготовлені

17 лютого 2023, 10:00
факультет землевпорядкування
  15 лютого 2023 року на факультеті землевпорядкування відбулася чергова зустріч з аспірантами. Молоді науковці прозвітували про результати за всіма напрямами – роботою над дисертаційним дослідженням, виконанням освітньої складової, підготовкою наукових публікацій, стажуванням і науковою активністю та іншими здобутками.

  Розпочав захід декан факультету Тарас Євсюков, який ознайомив учасників із наказом ректора Станіслава Ніколаєнка щодо проведення атестації аспірантів та здобувачів всіх років навчання. Відповідно до наказу, у період з 13 по 28 лютого 2023 року, в університеті триває атестація здобувачів третього освітньо-наукового рівня. На факультеті землевпорядкування для атестації аспірантів і здобувачів затверджено атестаційну комісію до складу якої, окрім декана увійшли професори Андрій Мартин та Ольга Дорош і доцент Людмила Гунько.

  Очільник факультету нагадав етапи виконання дисертаційного дослідження аспірантів та критерії, за яким здійснюється атестація здобувачів.
  Почали атестацію із здобувача Олега Качановського (науковий керівник Мартин А.Г.), представника ВП НУБіП України «Рівненький агротехнічний коледж», який ознайомив присутніх з власним доробком.
  Аспірант вечірньої форми навчання Богдан Баранцов звітував про другий рік роботи. Він зазначив, що останні зміни у земельному законодавстві, суттєво вплинули на концепцію роботи, адже із законодавства вилучена норма втрат за вилучення земель із сільськогосподарського використання. Водночас, Тарас Олексійович звернув увагу здобувача про відсутність наукових праць за темою. А завідувач кафедри управління земельними ресурсами, професор Ольга Дорош – на актуальність теми у такому контексті.

  Олексій Куценко (науковий керівник Євсюков Т.О.) зазначив, що перше півріччя навчання в аспірантурі не пройшло дарма. Затверджено тему, розроблена структура дисертації, опрацьовано наукову літературу, підготовлено статтю і тези, пройдено процедуру захисту теми і методики дисертаційного дослідження. Його колега Роман Гуменяк (науковий керівник Євсюков Т.О.) підготував перший розділ роботи, а також склав іспити.

  Ростислав Буценко (науковий керівник Карпук А.І.) успішно захистив тему та методику дослідження, склав іспити, а також опублікував 4 наукові статті у фахових виданнях, веде роботу над першим розділом дисертації.
  Тетяна Кравчук (науковий керівник Купріянчик І.П.) завершує написання дисертаційного дослідження, готується до складання академічної різниці, оскільки перейшла до НУБіП з іншої установи.

  Валерій Ляшинський (науковий керівник Гунко Л.А.) зазначив, що роботу фактично завершено, опубліковано 12 наукових праць, 2 з яких у міжнародних виданнях. Олег Юсипенко (науковий керівник Дорош О.С.) також закінчує своє навчання, виконав усі завдання індивідуального плану.
  Сергій Замлинський (науковий керівник Гунко Л.А.), аспірант першого року навчання, склав усі іспити та заліки, затвердили тему та захищено методику дослідження.

  Анастасія Городнича (науковий керівник Опенько І.А.) звітувала з Вроцлавського університету наук про життя, де нині проходить міжнародне стажування за Програмою PROM, що спрямоване на підвищення професійної компетенції і кваліфікації молодого науковця. Вона зазначила, що має дві опубліковані фахові статті та тези конференції. Завершує роботу над другим розділом дисертації. Освітню складову успішно здано.
  Яніна Степчук (науковий керівник Опенько І.А.) працює на кафедрі геодезії та картографії, має ряд публікацій у фахових виданнях України та одну в міжнародному. За перший рік склала всі іспити та заліки, які передбачені освітньою складовою.

  Іван Жила (науковий керівник Опенько І.А.) навчається в аспірантурі з 2022 року, тому результати відповідні – затверджено тему, поставлені завдання. Комісія рекомендувала розпочати роботу над написанням публікацій з теми досліджень. Таке ж зауваження отримав Олександр Замлинський (науковий керівник Мединська Н.В.).
  Оксана Гюлтекін (науковий керівник Мединська Н.В.) активно проводить дослідження, незважаючи на перший рік навчання, має 5 фахових статей, 2 доповіді.
  Сергій Петриченко (науковий керівник Бутенко Є.В.) за перший рік навчання опублікував тези доповіді та подав одну статтю у фахове видання, працює над теоретичних розділом.

  Гарант освітньої програми, професор Андрій Мартин, на завершення засідання зазначив, що особливість атестації аспірантів у цьому році полягає в тому, що вони будуть закінчувати підготовку за новими процедурами та вимогами. Так, всі аспіранти проходять звітування і представляють свої наукові дослідження у рамках науково-методичних семінарів, що об’єднують як наукових керівників, провідних вчених певних галузей наук, так і гарантів освітньо-наукових програм. В форматі дискусії та презентації наукових доробків аспіранти висвітлюють результати своєї діяльності протягом всього періоду роботи. Процедура попередньої експертизи наукових робіт випускників аспірантури проходить на Вченій раді НУБіП.
  В результаті обговорення, усі учасники атестаційної комісії прийшли до висновку, що аспірантами за період навчання приділено належну увагу науковій роботі, а основні положення і висновки опубліковані у наукових фахових виданнях України, статтях у наукових періодичних виданнях інших держав, тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях; аспірантами успішно виконано індивідуальні плани роботи.

 

Наталія Мединська,
в.о. завідувача кафедри земельного кадастру

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook