Жовтневі відкриті лекції на гуманітарно-педагогічному факультеті

6 листопада 2023 року

  «Як би не була багата натура людини, щоб стати досконалою, їй необхідно використовувати досвід інших»

Михайло Нуайме

 

Одним із напрямів успішного розвитку освітнього процесу закладу вищої освіти є дієві механізми обміну досвідом. Тому відкриті заняття науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогіного факультету проводяться з метою вдосконалення освітнього процесу, підвищення педагогічної майстерності, своєчасного надання методичної допомоги, взаємонавчання, апробації інноваційних методів, прийомів і форм навчальної роботи.
Жовтневі студії з обміну досвідом розпочала професорка кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Світлана Цимбал. 03 жовтня відбулося відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». 


Тема заняття «Biotechnology» обговорювалась студентами в ракурсі проблем виникнення біотехнології, порівняння сучасної та класичної біотехнології, становлення та розвитку біотехнології, що таке біоінформатика опісля активізації пасивного запасу фахової лексики та базових граматичних кліше.
 
Жваві дискусії сприяли не лише пошуку нових знаньоб'єднаних метою діагностики, лікування і попередження хвороб, збереження і зміцнення здоров'я та працездатності людини, а й розумінню та правильному використанню біотехнологічної термінології. Варто відзначити, що в інтерактивній діяльності здобувачів було задіяно різні види розвитку іншомовної мовленнєвої активності: аудіювання, читання, письмо, усне монологічне та діалогічне мовлення. Студенти та присутні колеги високо оцінили та зразково схарактеризували проведене заняття (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/134900 ).
 З метою формування цілісного бачення основних етапів, процесів, тенденцій та проблем, притаманних міжнародним відносинам і світовій політиці протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століть 11 жовтня відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Богдана Грушецького з навчальної дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» для студентів 3 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Тематикою для обговорення було визначено низку питань щодо деколонізації та міжнародні конфлікти в Азії та Африці під час Холодної війни. Під час лекції студенти дізналися про основні етапи деколонізації після Другої світової війни, отримання незалежності провідними державами Азії й Африки. Особливу увагу лектор звернув на міжнародні конфлікти, які виникли в країнах регіону після отримання ними незалежності: були розглянуті індо-пакистанський, близькосхідний і індокитайський конфлікти, а також визначено вплив на них загальних тенденцій і перебігу Холодної війни.
   
Під час лекції здобувачам пропонувалися проблемні питання, які дискусійно обговорювалися, а, висловлені різні точки зору, надали можливість комплексно підійти до вивчення теми заняття та подальшої дослідницької роботи у галузі міжнародних відносин, зокрема при підготовці курсових робіт з дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/135840 ).
«LEGE ARTIS» у перекладі з латині означає: «майстерно, за всіма правилами...», саме у фокусі майстерності 19 жовтня 2023 року проведено відкрите лекційне заняття доцентки кафедри філософії та міжнародної комунікації Оленою Балалаєвою з навчальної дисципліни «Латинська мова» для студентів 1 курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини.

На занятті майбутні лікарі ветеринарної медицини дізналися про види рецептів та їх функції; розглянули структуру рецепта та його частини; ознайомилися з правилами оформлення латинської частини рецепта та з латинськими скороченнями, прийнятими у медичній та фармацевтичній практиці.
 
Під час активної аудиторної роботи студенти спробували самостійно формулювати рецептурні рядки латиною за всіма правилами фармацевтичного мистецтва. Звичайно, перші кроки робити важко, проте це шлях до професійної майстерності: «Absque labore gravi non venit ulla seges» (Без важкої праці посіви не зійдуть). Високий рівень викладення лекційного матеріалу був гідно оцінений колегами та студентами (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/135733 )

10 жовтня 2023 року відбулося відкрите заняття старшої викладачки кафедри фізичного виховання Олени Отрошко з навчальної дисципліни «Рухливі ігри» для студентів спеціальності «Фізична культура і спорт» гуманітарно-педагогічного факультету. Темою заняття було «Організація і проведення рухливих ігор у приміщенні і місцях з обмеженням у просторі».


На занятті вирішувалися такі завдання: підготовка до рухливої гри чи забави (вибір гри, підготовка місця гри, підготовка інвентарю та обладнання), керівництво процесом рухливої гри чи забави (шикування на гру, пояснення змісту гри, вибір капітана, формування команд, розміщення гравців, суддівство гри, підведення підсумків рухливої гри). Практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні з використанням сучасного спортивного обладнання.

Продовжила естафету обміну педагогічним досвідом старша викладачка кафедри іноземної філології і перекладу Інна Конончук. 19 жовтня 2023 року відбулося відкрите практичне заняття для студентів 3 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему «Internationale Konferenz. Erste Kontakte».
   
Практичний характер теми передбачав вироблення навичок знайомства та встановлення контактів на міжнародній конференції. Мотивовані та кмітливі міжнародники швидко засвоїли цей матеріал. Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії та позитивних емоцій (детальніше тут:   https://nubip.edu.ua/node/136286 )
З метою ознайомлення здобувачів освіти з особливостями різних видів комунікативної діяльності другої іноземної мови17.10 2023 р. відбулася відкрите лекційне заняття доцентки кафедри іноземної філології і перекладу Наталії Білоус, з дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови» для магістрів-філологів (англ.), гуманітарно-педагогічного факультету. Майбутні філологи ознайомилися з теоріями у галузях комунікації і прагматики, мали змогу практично застосовувати стратегії комунікації, які забезпечують мовцю досягнення його/її комунікативних цілей спілкування в різних соціальних ситуаціях і середовищах. Продовжив студію відкритих занять асистент кафедри романо-германських мов і перекладу Антон Дрейман, який 17.10.23 провів відкрите заняття з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 1курсу спеціальності «Філологія (перша англійська)». Заняття було цікавимо, пізнавальним, проведеним на високому рівні, що має важливе значення для набуття студентами необхідних професійних компетентностей.
Підтримуючи ініціативу першої леді Олени Зеленської щодо важливості піклування українців про ментальне здоров’я, викладачками кафедри соціальної роботи та реабілітації Інною Осадченко та Русланою Білик 23 жовтня проведено спільне для студентів для 1-го та 3-го курсу тренінгове заняття релаксаційної згуртованості (у рамках навчальних дисциплін «Тренінг групової згуртованості» та «Вступ до соціальної роботи».
  
На занятті панував не тільки аромат шоколаду, позитиву та колективної творчої роботи, а результат поліпшення загального психоемоційного стану студентів, які із задоволенням занурилися у виконання роботи та 100-відсотково зазначили ефективність, значущість проведення таких занять (детальніше тут:https://nubip.edu.ua/node/135905).
24 жовтня у межах навчальних дисциплін «Інклюзивна педагогіка» та «Корекційна педагогіка» (викл. Ірина Демченко) для студентів з курсу заочної форми навчання спеціальності «Соціальна робота та магістрів 1 курсу спеціальності «Соціально-психологічна реабілітація» в онлайн форматі відбулася гостьова лекція директорки КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської міської ради, Черкаської обл. Марини Бевзюк на тему: «Діяльність Інклюзивно-ресурсного центру в системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами».Під час лекції студенти змогли дізнатись про основні напрями роботи Інклюзивно-ресурсного центру, зокрема: проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки; надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг; забезпечення системного кваліфікованого супроводу; надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку дитини; консультування батьків, педагогів; здійснення моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами тощо (детальніше тут:https://nubip.edu.ua/node/136317).
24 жовтня викладачі, аспіранти, студенти різних факультетів мали можливість ознайомитись із науковою й педагогічною майстерністю професора кафедри журналістики та мовної комунікації Миколи Степаненка. Предметом лекції стала безумовно актуальна проблема – конституція мови (правопис) із погляду історії та сьогодення.

Микола Іванович у системному форматі виклав понадтисячолітню історію українського графічного, орфографічного й пунктуаційного кодексу, удокладнено схарактеризував правопис як один із найважливіших консолідувальних чинників українців материкової України та діаспори, на конкретних прикладах продемонстрував окремішні риси національної орфографічної системи. Академічна година збігла, як одна мить (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/135998 )
25 жовтня старшою викладачкою кафедри іноземної філології і перекладу Тетяною Радіоновою була організована зустріч студентів 3-го курсу спеціальності «Філологія» з власницею агенції перекладів ЕЛЛЕН Чупровською Оленою Василівною. Вона із задоволенням поділилася своїм багаторічним досвідом перекладацької діяльності і розповіла майбутнім фахівцям про особливості цієї професії.
 
На зустрічі було обговорено два основні напрямки діяльності перекладача – письмовий та усний переклад. Гостя зауважила на особливостях усного перекладу промов і новин та важливості оволодіння майстерністю синхронного перекладу, що є найбільш оплачуваними на ринку праці (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/136287 ).
26 жовтня 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри фізичного виховання Миколи Костенка з навчальної дисципліни «Професійна майстерність тренера» для студентів 3 курсу спеціальності «Фізична культура і спорт» гуманітарно-педагогічного факультету. Тема лекції: «Зміст і медоди професійного самовдосконалення тренера-викладача. На лекції були розглянуті такі питання: поняття і умови самовдосконалення тренера-викладача; самоосвіта як одна із передумов професійного самовдосконалення тренера; методи самовдосконалення тренера. Лекція була проведена на високому науково-методичному рівні з використанням інтерактивних технологій, наочних прикладів та залученням студентів до обговорення сучасних методик професійного самовдосконалення.
 
Для майбутніх журналістів 26 жовтня відбулася гостьова лекція працівників Київського міського центру зайнятості Оксана Шубіна та Тамара Назарок на тему: «Інформаційна гігієна під час війни».
 
Студенти ознайомилися з ризиками, на які вони можуть натрапити під час працевлаштування, ще раз перевірили своє вміння розрізняти достовірну інформацію та фейки, дізналися, як «не куплятися» на оголошення з обіцянками «золотих гір» за крихту праці та ін.Учасники активно дискутували, цікавились особливостями роботи Київського міського центру зайнятості. Зустріч була цікавою, змістовною, натхненною (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/136052 ).
30 жовтня 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття професора кафедри фізичного виховання Сергія Путроваз навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу спеціальності «Фізична культура і спорт» гуманітарно-педагогічного факультету.Студенти були ознайомлені із особливостями формування професійно-педагогічного іміджу фахівця. Розглянули поняття імідж та флеш-імідж фахівця фізичного виховання та спорту; визначили взаємозв’язок професійно-педагогічної культури та іміджу фахівця фахівців фізичної культури та спорту на основі іміджмейкінгу. Позитивні враження і відгуки викладачів та студентів свідчать про відмінний організаційно-методичний та професійний рівень проведення лекційного заняття.

31 жовтня відбулося незвичайне практичне відео-заняття від професора кафедри журналістики та мовної комунікації, члена Національної спілки журналістів України, Заслуженого журналіста України Івана Чижа для першокурсників-журналістів. Їм довелося заглибитися у пошук болісних відповідей на багато питань, щопостають перед кожним співвітчизником та здобувачами журналістського фаху, долі яких обпалені війною. Заняття вразило активізацією мислення студентів та вільним висловлюванням власних думок, доступністю інформації щодо агресії росії проти України та незабутніми емоційними враженнями (детальніше тут:https://nubip.edu.ua/node/136426).
Завершила жовтневі студії відкритих занять доцентка кафедри управління та освітніх технологій Людмила Білан, провівши 31 жовтня лекційне онлайн-заняття з навчальної дисципліни «Управління організацією» для магістрів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Управління персоналом» гуманітарно-педагогічного факультету.
 

Викладачка в цікавій формі активізувала детальний розгляд загальних функцій управління організацією та особливостей делегування повноважень для спільного досягнення поставлених цілей.

Лекторка використовувала метод проблемного викладення матеріалу та вдало поєднувала наочні, словесні, інтерактивні методи навчання. Легкість у засвоюванні матеріалу, високий професіоналізм були оцінені студентами та колегами (детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/136539 )
Проведені на високому методичному рівні відкриті заняття – це унікальна можливість безпосередньо відчути й оцінити педагогічну майстерність кожного викладача, ознайомитись із методичними родзинками та інноваційними напрацюваннями науково-педагогічних працівників нашого факультету.
Ірина ДЕМЧЕНКО,
професор кафедри соціальної роботи та реабілітації

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook