Школа педагогічної майстерності: виклики в умовах війни, освітній процес у змішаному форматі, активність студентів, стресостійкість у студентському та педагогічному колективах

13 вересня 2023 року
“Молодий фахівець стає хорошим педагогом, перш за все,
завдяки обстановці творчої праці педагогічного колективу…”
В.О. Сухомлинський
 
  Вже давно ми не зустрічались очно своїм викладацьким колективом, скучили один за одним та за живим спілкуванням. І от нарешті така можливість з’явилась. Розпочавши навчальний рік, ми знайшли можливість знову повернутися до питання підвищення педагогічної майстерності наших молодих викладачів. Адже не маємо права зупинятись, час складний, з молоддю потрібно працювати, бути для студентів підтримкою.
  Тому 13 вересня 2023 року, з ініціативи ректора Станіслава Ніколаєнка, викладачі університету, чий стаж науково-педагогічної роботи не перевищує трьох років, на декілька годин перетворилися на студентів: сіли за парти і в рамках «Школи педагогічної майстерності», що діє вже не перший рік, опановували ази педагогічної майстерності.
  Вітаючи слухачів школи, ректор НУБіП України, академік НАПН України, академік НААН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Ніколаєнко Станіслав Миколайович презентував програму заходу та звернув увагу на його актуальність і своєчасність для молодих викладачів, адже більшість з них не має педагогічної освіти.
  Ректор також зазначив, що інші університети не готують викладачів до педагогічної діяльності. Наше ж молоде покоління викладачів має можливість здобувати знання з методики викладання та вдосконалювати свою педагогічну майстерність.
  Станіслав Миколайович закликав слухачів семінару активніше використовувати можливість впливати на його тематику. Нагадаємо, що на сторінці кафедри педагогіки постійно ведеться рубрика Школи педагогічної майстерності, де можна знайти усі матеріали, що висвітлюються під час семінарів https://nubip.edu.ua/node/6180/18 Тож ми чекаємо на пропозиції щодо тем майбутніх семінарів.
  Станіслав Миколайович ознайомив науково-педагогічних працівників зі стратегічними напрямами розвитку освіти університету в умовах воєнного стану, мобілізував свій колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності в умовах воєнного стану, надав інформацію про сутність та особливості функціонування університету в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях, розкрив інноваційні шляхи розгортання різних видів діяльності в університеті з метою підвищення його рейтингу, як у національному, так і міжнародному вимірі.
  З дуже цікавою доповіддю про нагальні потреби вищої освіти, зокрема аграрної, проблеми освітян України взагалі і НУБіП зокрема, виступив ректор університету Станіслав Ніколаєнко. Він говорив про формування фонду заробітної плати за нинішніх надскладних умов, коли домінуюча частка коштів з бюджету йде на потреби фронту, перелік нових спеціальностей і необґрунтовані зміни в ньому, пропоновані МОН, вилучення університетських земель і шалений тиск в цьому питанні на виш владних структур, захисників України з числа наших студентів і викладачів та волонтерство колективу (на потреби ЗСУ вже перераховано понад 35 мільйонів гривень).
  Мова також ішла про здобутки і перспективи НУБіП, міжнародні і національні рейтинги, де він з-поміж українських університетів посідає чільні місця. А також про загрози і виклики, які постають перед людством, а значить – і перед кожним з нас: від серйозних змін клімату і до небезпеки початку третьої світової війни.
  Станіслав Ніколаєнко говорив про особливості навчання в умовах воєнного стану, навів і конкретні вимоги до науково-педагогічних працівників, що їх ставить час, – характеристики досконалості у викладанні. Зокрема, викладач повинен бути рефлексним практиком, постійно займатися науковою діяльністю у своїй галузі, дисципліні, підтримувати ефективні зв’язки з бізнесом тощо.
  Також очільник університету вкотре закликав підтримати петицію до Президента України «Повернути землю студентам» і знайшов розуміння колег. 
  Потому слово взяли спікери. З нормативною базою, що стосується освітнього процесу, ознайомив начальник навчального відділу, к. пед. н, доцент Рудик Ярослав Михайлович. В його презентації на тему «Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану» були всі необхідні документи, які так чи інакше регламентують викладацьку діяльність. Це і зміни, пов’язані з новим Законом про вищу освіту, графік навчального процесу, фінансування ЗВО, акредитація освітніх програм, новинки вступної кампанії. Метою доповіді було ознайомити науково-педагогічних працівників університету з особливостями організації освітнього процесу у 2023/2024 н.р. у форматі змішаного навчання.
  У своєму виступі Ярослав Михайлович відповів на багато запитань, які хвилюють усіх викладачів університету, в тому числі і молодих. Наприклад, як відбуватиметься фінансування ЗВО за новою формулою, які фактори впливають на рейтинг університету, яка роль відгуків роботодавців про наших випускників, чи збільшиться найближчим часом ціна контракту, що змінилося в правилах прийому, як підвищити свій конкурсний бал слухачам підготовчих курсів і учасникам олімпіади, які особливості акредитації освітньої програми, які нові положення розроблено в НУБіП та багато інших.
  Ярослав Михайлович охарактеризував виклики та проблеми організації навчання в умовах воєнного стану, розкрив можливості університету для реалізації змішаного навчання, ознайомив науково-педагогічних працівників з документами, що регламентують організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану, навів приклади успішного застосування освітнього потенціалу кафедр для якісної підготовки студентів у сучасних умовах.
 
  Наступний виступ його авторка, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації Осадченко Інна Іванівна присвятила питанню інноваційних форм та методів навчання в університеті під час війни.
  Інна Іванівна розкрила сутність та особливості інноваційних форм та методів навчання в університеті під час війни, надала науково-педагогічним працівникам університету практичні поради щодо їх застосування.
  В. о. завідувача кафедри психології, к. психол. н., доц. Мартинюк Ірина Анатоліївна поділилась з молодими викладачами досвідом щодо активності студентів, яка забезпечує їх адаптивність в умовах війни. Саме під такою назвою звучала наступна доповідь. У ній авторка обґрунтувала значення окремих видів діяльності в умовах освітнього закладу для збереження психічного благополуччя особистості в часі воєнного та повоєнного стану у країні.
 
  Ірина Анатоліївна ознайомила слухачів з результатами емпіричного дослідження психічних станів студентської молоді в умовах воєнного стану, висвітлила взаємозв’язок показників адаптивності студентської молоді та домінуючих видів діяльності, а також запропонувала шляхи підтримки психічного здоров’я студентської молоді в часі воєнного та повоєнного стану в умовах закладу вищої освіти.
 
  Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Омельченко Людмила Миколаївна провела для молодих викладачів майстер-клас на тему «Стресостійкість у студентському та педагогічному колективах: техніки самодопомоги».
 
  Людмила Миколаївна акцентувала увагу слухачів на сутності поняття «стресостійкість», надала практичні поради щодо оцінки ситуації взаємодії, у якій перебуває НПП чи студент, ознайомила науково-педагогічних працівників із практиками психологічної самодопомоги при стресових ситуаціях.
  Загалом виступ Людмили Миколаївни вирішив цілий комплекс завдань, а саме: допоміг узагальнити та систематизувати уявлення НПП про стрес та стресостійкість особистості, ознайомив з ресурсними техніками та техніками роботи з негативними емоціями, озброїв молодих педагогів практичними порадами щодо збереження психічного здоров’я. 
  Наступний спікер, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій Базелюк Василь Григорович присвятив свою доповідь темі «Професійна компетентність викладача в умовах воєнного стану: зміст та особливості реалізації».
  Василь Григорович розкрив сутність і структуру поняття «професійна компетентність викладача», надав практичні поради щодо реалізації компетентності в умовах воєнного стану, надав інформацію про сутність та особливості реалізації професійної компетентності викладача в нових політичних, соціальних та економічних реаліях, розкрив шляхи і засоби досягнення освітніх цілей, що забезпечать підвищення ефективності та якості освіти здобувачів.
 
 
  Завершив семінар представник нового покоління викладачів нашого університету, асистент кафедри психології, аспірант за спеціальністю 053 «Психологія» Дудник Юрій Ігорович. Автор зацікавився темою «Особливості навчальної діяльності студентської молоді в умовах воєнного стану» і вирішив поділитися з молодими колегами результатами свого емпіричного дослідження.
  Юрій Ігорович обґрунтував напрями удосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти в умовах воєнного та повоєнного стану у країні, ознайомив слухачів семінару з результатами власного емпіричного дослідження особливостей навчальної діяльності студентської молоді в умовах воєнного стану, окреслив основні напрями оптимізації навчальної діяльності студентської молоді в часі воєнного та повоєнного стану.
 
  Як і завжди, семінар став своєрідним майданчиком для інтеракції, адже слухачі адресували спікерам чимало запитань, які навіть виходили за рамки тематики семінару, але турбують не одного молодого викладача. Звісно, жодне із них не залишилося без уваги і відповіді.
  На сам кінець від імені слухачів семінару хочеться подякувати усім наших спікерам за актуальну інформацію, а членам робочої групи з підготовки та проведення науково-методичного семінару за проведену організаційну роботу.
 
 
 

  Підсумовуючи, ректор подякував учасникам семінару за роботу, доповідачам – за змістовні доповіді і висловив свої сподівання на плідну співпрацю у майбутньому.

  До нових зустрічей!

 
 
 Маценко Леся Миколаївна,
доцент кафедри педагогіки

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook