Засідання наукової ради факультету конструювання та дизайну

10 грудня 2022 року

Грудень традиційно проходить під знаком звітньої кампанії за результатами виконання різноманітних наукових проєктів. Не став виключенням і цей рік, який, однак, був наповнений тривогою щодо успішного виконання науково-інноваційних робіт на факультеті. І це не дивно – збройна агресія росії змусила іти на вимушений секвестр бюджету держави, який торкнувся і фінансування наукових тематик університету. Однак, як показали звіти керівників НДР, більшість запланованих результатів робіт були досягнуті.

  

У 2022 році на факультеті конструювання та дизайну виконувалось 4 наукові тематики, які мають фінансову підтримку (три – за фінансування МОН України і одна – базового фінансування університету). За двома тематиками керівники представили заключні звіти. Зокрема, професор кафедри технології конструкційних матеріалів, д.т.н., проф. Лопатько Костянтин Георгійович доповів про результати виконання теми „Розробка ресурсозберігаючих технологій покращення показників якості рослинних біоресурсів нановмісними препаратами”.

 

У своєму виступі керівник зупинився на окремих (цикавих для впровадження у технологію вирощування зернових і бобових культур) результатах. Вони ґрунтуються на застосуванні нановмісних препаратів, які дозволяють зменшити кількість внесення мінеральних добрив та підвищують якісні показники урожаю. Проф. Лопатько К.Г. дав розгорнуті відповіді на запитання членів ради. За сукупністю показників звіт за цією тематикою рекомендовано схвалити.

Наступна тема, фінальний звіт якої представив завідувач кафедри механіки, д.т.н., проф. Булгаков Володимир Михалович, була також позитивно сприйнята членами ради. За темою „Розроблення ресурсозберігаючих вібраційних технологій та технічних засобів для галузі буряківництва” її виконавці отримали значні напрацювання теоретичного характеру, вони відображені у десятках наукових статей (фахових та у наукометричних базах Scopus / Web of Science), монографіях, патентах на винаходи досить широкої географії (США, країни ЄС).

 

Головні наукові результати, що отримані у даній роботі, дозволяють підвищити ефективність вилучення з ґрунту цукрових буряків, що досягається вібраційною дією на коренеплоди. Після обговорення даної тематики звіт рекомендовано схвалити.

Тематику, яка продовжуватиметься у 2023 році, представила доцент кафедри механіки, к.т.н., доц. Троханяк Олександра Миколаївна. Тема цієї роботи  ̶ „Наукове обґрунтування та розробка технічних засобів очистки коренебульбоплодів від домішок з використанням ресурсозберігаючих технологій” – пов’язана із новими технічними засобами очистки коренебульбоплодів та раціональними режимами їх роботи.

  

Результати першого року дозволили рекомендувати до застосування на практиці спіральні очисники коренебульбоплодів та обирати раціональні режимні параметри їх експлуатації. Після серії запитань і відповідей члени ради побажали виконавцям успішного продовження роботи над науковим проєктом.

Звіт за тематикою базового фінансування „Оптимізація сумісного руху механізмів зміни вильоту та повороту баштового крана” представив завідувач кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н., проф. Ловейкін Вячеслав Сергійович. Він коротко окреслив отримані результати за тематикою та їх значимість для підвищення енергоефективності і довговічності механізмів баштових кранів. Члени ради одноголосно підтримали звіт за цією тематикою і рекомендували продовжити її виконання.

Одне з питань порядку денного було присвячено оцінці звітів ініціативних тематик, яких налічується сім на факультеті.

 

Головна увага була приділена проєктам, які розпочались у поточному році (обидва на кафедрі механіки). Було відмічено необхідність публікації результатів цих робіт у фахових виданнях, зокрема, в університетському журналі „Техніка та енергетика”.

В останньому питані порядку денного засідання (різне) проф. Булгаков В.М. проінформував про можливість подачі статей у науковий фаховий журнал „Техніка та енергетика”. Після рецензування вони будуть опубліковані у четвертому номері поточного року. Крім того, до відома членів ради було доведено інформацію про подачу на другий етап конкурсу МОН України заявок наукових проєктів від кафедр технології конструкційних матеріалів, механіки і будівництва (проєкт на конкурс молодих вчених).

Загалом засідання наукової ради пройшло продуктивно. За його результатами керівники і виконавці наукових тематик підготують пакет необхідних документів для затвердження відповідними органами МОН України. Тож побажаємо всім учасникам засідання – членам ради і виконавцям наукових проєктів – наснаги і невтомності у продовженні наукових досліджень.

 

Заступник декана факультету

конструювання та дизайну з наукової роботи

Юрій Ромасевич

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook