За крок до отримання диплома: успішний захист магістерських робіт студентів зі спеціальності 101 «Екологія»

18 грудня 2020 року
    Впродовж 14-18 грудня 2020 року на базі факультету захисту рослин, біотехнологій та екології відбувся дистанційний захист магістерських робіт студентів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами «Екологічний контроль та аудит», «Екологія та охорона навколишнього середовища» як денної так і заочної форм навчання.

     Професіоналізм та згуртованість високоповажної комісії із захисту магістерських робіт студентів-екологів були основними чинниками ефективної роботи комісії впродовж усіх днів захисту. До складу комісії увійшли: голова комісії – доктор біологічних наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Віталій Гайченко; члени комісії – завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доктор сільськогосподарських наук Володимир Чайка; доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Наталія Макаренко; секретар комісії – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Володимир Іллєнко.

     Захист магістерських робіт розпочали з прослуховування результатів студентів денної форми навчання (14-16 грудня 2020 року). З метою ефективної роботи комісії під час захисту магістерських робіт долучалися наукові керівники, які були свідками представлення результатів магістрами, брали активну участь в обговоренні результатів наукових робіт, надавали свої відгуки щодо виконання поставлених завдань дипломниками, а також їх наукового й професійного зростання у період студентського життя. Окрім членів комісії та наукових керівників, до захисту магістерських робіт долучалися директор навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку Геннадій Ржевський, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлія Коломієць, заступник декана факультету з наукової роботи Валерія Бондарь. 16 грудня захист відвідав ректор НУБіП професор Станіслав Ніколаєнко, який підтримав роботу ЕК.

     Тематика магістерських робіт студентів екологів включала широкий спектр екологічних досліджень з радіоекології, моніторингу водних та наземних екосистем, екологічної оцінки антропогенного навантаження на стан компонентів довкілля, наукових основ екологічного біорізноманіття.

     Заслуговують на увагу питання, які виникали під час захисту магістерських робіт. Зокрема, варто відзначити магістрів екологів, чиї теми викликали найбільш вагомий професійний інтерес та «бурну» наукову дискусію членів комісії, і серед них − Ірина Синіцина з темою «Динамічне моделювання переносу радіонуклідів в атмосфері та оцінка впливу радіоактивного забруднення довкілля внаслідок діяльності Рівненської АЕС»» (під керівництвом професора Ігоря Гудкова), Єлизавета Рудченко з доповіддю про можливості реабілітації сільськогосподарських угідь зони безумовного (обов’язкового) відселення (під керівництвом доцента Миколи Лазарєва), Любов Рудченко з науковим обґрунтуванням екологічного різноманіття безхребетних тварин напівприродних екосистем (під керівництвом професора Віталія Гайченка), Марія Бутко з результатами досліджень щодо зміни вмісту цезію-137 і стронцію-90 у ґрунтах і рослинах на території Голосіївського району міста Києва (під керівництвом професора Ігоря Гудкова), Тетяна Курочка з доповіддю про використання маркерів, які демонструють вплив антропогенної діяльності на стан водних ресурсів річки Дніпра (під керівництвом доцента Віти Строкаль), Наталія Поліщук з представленими результатами про надходження сторонцію-90 в організм срібного карася за низької температури (під керівництвом доцента Алли Клепко), Дарина Кисіль з обґрунтуванням оцінки екологічного стану міських водно-болотних угідь міста Києва (під керівництвом доцента Марини Ладики).

     Також, на захист магістерських робіт завітав Геннадій Ржевський, директор навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку, який виділив магістерську роботу Наталії Данченко з представленою стратегією поводження з відходами в НУБіП України (під керівництвом професора Наталії Макаренко) та запропонував подальший розвиток досліджень в аспірантурі, оскільки дана тематика є надзвичайно важливою і актуальною в наш час.

     Свій професіоналізм та наукові знання продемонстрували також іноземні студенти за освітньою програмою підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища». Зокрема, Маатоуг Мохамед Ел Амін представив свої результати на тему «Excretion of radionuclides from fish organism in real condition» (науковий керівник: старший викладач Володимир Іллєнко), У Жофань продемонстрував основні наукові розробки з теми «Retrospective Analysis Of The Ecological State of The Rivers of Kyiv Region» (науковий керівник: доцент Марина Ладика), Бустані Фатеме Садат розповіла про отримані результати щодо «Possibility assessment of using ash after burning of radionuclide contaminated peat as an ameliorant for leguminous crops growing» (науковий керівник: доцент Алла Клепко), Лі Цзехао розповів про екологічну оцінку деградаційних процесів розорюваних чорноземних ґрунтів ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка» (науковий керівник: доцент Євгеній Бережняк).

     Загалом за три дні успішно захистили свої магістерські роботи 38 студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами підготовки «Екологічний контроль та аудит», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

     17-18 грудня 2020 року продовжила свою роботу екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентів заочної форми навчання зі спеціальності 101 «Екологія». Свій професійний рівень, уміння, навики та здібності в екологічних дослідженнях продемонстрували студенти екологи заочної форми навчання. Їхні тематики охоплювали широкий діапазон досліджень.
     Екологічну оцінку інвест-проєктів вітроелектростанцій в Україні представила Тетяна Романенко (під керівництвом професора Наталії Макаренко), структуру синантропної популяції голуба сизого Columba livia показала Діана Севастьянова (під керівництвом професора Віталія Гайченка), оцінку просторового розподілу біологічно мобільних радіонуклідів у лісових екосистемах зони відчуження ЧАЕС представила Діана Рацун (під керівництвом доцента Миколи Лазарєва). Також були представлені інші магістерські роботи на теми антропогенного навантаження на меліоровані території в басейні р. Ірпінь, екологічної оцінки технологічного процесу очистки стічних вод на прикладі акціонерного товариства «Енергоресурси» Черкаської області, значення екологічної безпеки України в системі національної безпеки держави та інші. Всі роботи викликали суттєвий інтерес та дискусію у екзаменаційної комісії.

     Загалом за два дні успішно захистили свої магістерські роботи 22 студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія».

     Як підсумок, варто зазначити, що до претендентів на присвоєння ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» екзаменаційна комісія висувала досить високі вимоги, зокрема, щодо наукового рівня представлення результатів, відповідності наукових робіт напрямку спеціальності, практичного та наукового значення отриманих результатів, а також професіоналізму та володіння екологічними знаннями під час надання відповідей. За словами голови екзаменаційної комісії професора Віталія Гайченка, всі претенденти на присвоєння ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» чудово справилися зі своїми завданнями, продемонстрували високий науковий рівень володіння екологічними знаннями, надавали логічні й обґрунтовані відповіді, показали свій інтелектуальний та професійний розвиток під час навчання в університеті. Екзаменаційна комісія побажала їм успіхів на професійній ниві та в особистому житті, йти завжди вперед і досягати поставлених цілей, бути позитивно зорієнтованими та мати міцне здоров’я.

Юлія Коломієць,
декан факультету захисту рослин,
біотехнологій та екології НУБіП України
Валерія Бондарь,
заступник декана  


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook