Розвиток сучасної освіти очима учасників міжнародної науково-практичної конференції, яка розпочала роботу на гуманітарно-педагогічному факультеті

25 лютого 2016 року

     25 лютого на гуманітарно-педагогічному факультеті розпочала свою роботу ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації». Вона зібрала делегатів і шести країн світу: України, Канади, Німеччини, Польщі, Франції, Таджикистану. Українське представництво теж було досить географічно розлоге: Харків, Ужгород, Львів, Херсон, Миколаїв, Вінниця, Рівне, Хмельницький, Запоріжжя, Полтава, Дніпропетровськ, Чернівці, Сімферополь, Мукачеве, Острог, Кривий Ріг, Ніжин тощо і, звісно, Київ. 

     Декан факультету Василь Шинкарук девізом конференції визначив слова ректора університету Станіслава Ніколаєнка: «Вирішення пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку країни неможливе без опори на освіченість суспільства. Держави і народи, які побачили в освіті головну рушійну силу свого розвитку,вийшли на передові рубежі в економіці та соціальному облаштуванні. Жодна країна, жодне суспільство не мають змоги підняти добробут суспільства, якщо першочергово не розвивають, не вдосконалюють свою освіту і науку».

     Від ректорату учасників привітав начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. Він відзначив неоднозначність питання розвитку педагогічної науки, адже кожна людина індивідуальна і спільного для всіх шляху немає.

     А начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько зауважив, що ми живемо в дуже цікавий час. Зараз зникає проблема як мотивувати студента навчатися, адже він бачить, що без знань успіху в сучасному світі досягти неможливо. Проблема інша: педагог повинен навчити того, чого сам не вміє, адже світ змінюється і ми не можемо спрогнозувати, які саме нові знання і в якій галузі відкриватимуться.

     Пленарне засідання науковою доповіддю «Криза сучасного виховання людини та шляхи її подолання» відкрила доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України Галина Шевченко. Вона нагадала, що людину робить людиною вибір власної системи цінностей. І те, що зараз відбувається з культурою підростаючого покоління, – це і є криза. Молоді пропонують замість мистецтва культуру, а більшість загальнолюдських цінностей взагалі висвітлюють як товар. І з цими явищами потрібно боротися на світовому рівні.

     Продовжив проблему цінностей у своїй доповіді доктор педагогічних наук, професор Василь Ягупов, закцентувавши на проблемі суб’єкта і суб’єктності в професійній педагогіці. Зокрема, доповідач відзначив, що суб’єктність – це одна з основних умов забезпечення успішності набуття молодою людиною професійної освіти. Крім того, запропонував виокремлювати такі основні якості суб’єкта педагогічного процесу, як самосвідомість, самостійність, автономність і здатність нести відповідальність за свої дії, вчинки та помилкових дій.

    

     Доктор педагогічних наук, професор Валерій Орлов доповів про результати досліджень лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в аспекті розвитку кар’єрної компетентності студентів. Важливо, що доповідач спрезентовував не тільки теоретичні здобутки, а й надав практичні поради щодо розвитку кар’єрної компетентності.

     Доктор педагогічних наук, професор Оксана Матвієнко поділилася досвідом викладання педагогічних дисциплін, зокрема «Педагогіка вищої школи», для магістрів непедагогічних спеціальностей. Адже мета вивчення дисциплін педагогічного спрямування ‒ готовності магістрів непедагогічних професій до педагогічної діяльності.

    

     Доктор педагогічних наук, доцент Юрій Скиба детально проаналізував практичний стан науково-дослідницької діяльності студентів університетів, оскільки проблема підготовки студентів науково-дослідної роботи є особливо актуальною в сучасних умовах соціально-економічного розвитку суспільства. Він також звернув увагу на те, що в науково-дослідній роботі, яку студент здійснює під керівництвом викладача, важливою є самостійність студента. Крім того, важливо, аби студенти продовжували наукову роботу і на старших курсах.

     Завершила пленарне засідання доповідь доктор педагогічних наук, професор Лілії Барановської на тему «Аксіологічний підхід до формування особистості сучасного вітчизняного студента». Доповідач головно закцентувала на тому, що для сучасного українського студентства важливими є європейські цінності, в основі яких ‒ Хартія основних прав Європейського Союзу. Однак, на думку професора, можливість реалізувати право людини на повагу до її гідності для сучасного українського студента в останні кілька років є визначальною.

     Запропоновані теми доповідей для пленарного засідання викликали і зацікавлення в учасників конференції, і дали поштовх до дискусій.
     Після пленарного засідання роботу продовжено на засіданнях восьми секцій ‒ «Інноваційні процеси та технології в освіті», «Міжкультурна комунікація у полікультурному просторі», «Теорія та методика навчання і виховання», «Управління освітою: стан, тенденції, перспективи», «Інформаційні технології в освіті», «Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу», «Соціальна педагогіка і психологія», «Розвиток сучасної освіти очима студентів».

    

     Робота конференції триватиме два дні.

Світлана Харченко
Ірина Білоус


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook