Декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський: Виконання нових завдань у 2016 році вимагає чітких і злагоджених дій у їх вирішенні

6 лютого 2016 року

5 лютого за участю проректора з навчально-виховної роботи Кваші Сергія Миколайовича відбулися збори трудового колективу факультету ветеринарної медицини, на яких заслухали звіт декана факультету М.І. Цвіліховського «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2015 році та завдання на 2016 рік у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020».

Розпочав Микола Іванович з найголовнішого – стану підготовки молодих фахівців галузі на факультеті. Він наголосив, що у 2015 році навчальний процес забезпечувався висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 32 докторів наук, професорів, 84 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 8 асистентів без наукового ступеня. Науково-педагогічними працівниками  у 2015 р. видано 18 монографій, 6 підручників, 27 навчальних посібників, 8 словників, довідників, брошур, 138 (639,74 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 5 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОР «Бакалавр» та ОС «Магістр», 11 науково-практичних рекомендацій, 823 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 107 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 19 патентів на корисну модель.
Також М.І. Цвіліховський наголосив, що на кафедрах факультету здійснювалась та продовжує здійснюватися підготовка кандидатів і докторів наук за 11 науковими спеціальностями; в аспірантурі проходять підготовку 60 аспірантів і 3 докторанти; функціонує п’ять спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2015 р. виконувались 51 наукова тема, у т.ч. 12 бюджетних і 4 госпдоговірних на загальну суму 1354,9 тис. грн. Кафедрами та ін. структурними підрозділами факультету виконано робіт та заощаджено коштів у НДГ університету на суму 1 млн. 322 тис. грн., виконано господарських робіт на факультеті на суму 2 млн. 673 тис. грн., у т.ч. за рахунок залучених факультетом коштів на суму 456 тис. грн. Проведено 6 Міжнародних наукових конференцій, у т.ч. ювілейну – до 95-річчя факультету ветеринарної медицини.

Колектив факультету проводить значну роботу з розвитку міжнародного співробітництва, залучення позабюджетних надходжень від діяльності ННВ підрозділів, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту приміщень навчального корпусу № 12 та гуртожитку № 6, забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя навчально-дослідних господарств НУБіП України. Зокрема, у своїй доповіді декан факультету позитивно відзначив роботу у цих напрямках НДІ здоров’я тварин (директор д.в.н., професор Засєкін Д.А.), ННВ КЦ «Ветмедсервіс» (керівник к.в.н., доц. Соломон В.В.) та кафедру анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка (завідувач д.в.н., професор Мельник В.П.).
Декан факультету відмітив і ефективну роботу новоствореної Ради роботодавців факультету на чолі з її головою, доктором ветеринарних наук, директором інституту ветеринарної медицини НААН України С.А. Ничиком, який під час свого виступу наголосив на необхідності поглиблення співпраці та запропонував стажування викладачів факультету в очолюваній ним науково-дослідній установі.

Поруч з позитивними моментами роботи факультету, М. Цвіліховський коротко зупинився і на тих моментах, які потрібно доопрацювати. Серед них – активізація роботи із підготовки наукових кадрів, відкриття нових наукових тематик, пошук міжнародних грантів з актуальних проблем ветеринарної медицини, розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінках кафедр.
У своєму виступі Микола Іванович торкнувся і профорієнтаційної роботи викладачів факультету серед учнів середніх шкіл України та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з метою забезпечення виконання держзамовлення та ліцензійних обсягів підготовки фахівців ветеринарної медицини. Колективу необхідно скорегувати профорієнтаційну роботу, щоб до лав студентів факультету залучити більше представників сільської місцевості.

Декан також наголосив на проблемних питаннях факультету, вирішення яких можливе лише за допомоги керівництва університету: облаштування віварію; приміщення, що зайняті структурними підрозділами, які не мають відношення до факультету ветеринарної медицини.
Декан закликав колектив до плідної праці та виконання нових завдань у 2016 році, які вимагають чітких і злагоджених дій у їх вирішенні. Зокрема, у цьому році планується втілити у життя кілька великих проектів, серед яких створення «Центру клітинних технологій у ветеринарній медицині», міжкафедральної навчально-наукової лабораторії ветеринарно-діагностичних досліджень, наукової лабораторії екологічного та санітарно-гігієнічного моніторингу підприємств АПК, започаткування наукового проекту «Біоморфологія коней» (анатомо-генетичний проект) з дослідження ДНК із палеонтологічних матеріалів коней тощо.

В обговоренні звіту декана взяли участь доктори наук, професори Мельник О.П., Рудик С.К., Хомич В.Т., Сухонос В.П., Духницький В.Б., Любецький В.Й., голова студентської організації факультету Кирилов Кирило.

Виступаючі підкреслили актуальність пріоритетів, які поставило перед собою керівництво факультету в особі М.І. Цвіліховського, та підтримали звіт до схвалення. В той же час, виступаючі звернулися безпосередньо до керівництва університету з тими питаннями, які  турбують колектив, зокрема, будівництво соціального житла для науково-педагогічних працівників, ремонт віварію, друк та реалізація навчально-методичних матеріалів для студентів, ремонт наукоємного обладнання тощо.

Проректор університету Кваша С.М. позитивно оцінив діяльність колективу факультету ветеринарної медицини у 2015 році та поставлені завдання на 2016 рік. Разом з тим, Сергій Миколайович попросив більше уваги приділити співпраці з радою роботодавців факультету, стажуванню науково-педагогічних працівників на сучасних сільськогосподарських підприємствах та у науково-дослідних організаціях нашої держави та за кордоном. 
Не оминув проректор також стану участі науково-педагогічних працівників факультету у міжнародних грантах, що не лише підвищить наукову компетенцію того чи іншого викладача і престиж факультету, а й дозволить залучити в університет позабюджетні кошти.
Сергій Кваша вкотре підняв актуальне для факультету питання рейтингу науково-педагогічних працівників. Він зазначив, що кожному НПП заробітна плата буде нараховуватися з мінімальним коефіцієнтом 1,3, не залежно від його рейтингу.

Проректор наголосив, що підготовка фахівця ветеринарної медицини не можлива без належної практики студентів, тому буде сприяти тому, щоб навчальний процес на факультеті був оптимально забезпечений тваринами. Колектив факультету заручився підтримкою керівництва університету і у плані ремонту віварія.

    Сергій Миколайович також довів до колективу факультету інформацію стосовно будівництва житла для науково-педагогічних працівників. Дане питання стоїть особливо гостро для університету, оскільки знана частина викладачів проживає у гуртожитках. Сергій Кваша завірив, що дане питання пріоритетне для керівництва університету та є на особливому рахунку у ректора Станіслава Ніколаєнка, тому не стоїть на місці.
     В заключному слові декан факультету ще раз подякував колективу за плідну працю та зі словами подяки звернувся до керівництва університету за всебічну підтримку та допомогу у вирішенні нагальних питань факультету.

      Звіт декана про роботу факультету у 2015 році було затверджено зборами трудового колективу.
     На зборах трудовим колективом були затверджені делегати від факультету ветеринарної медицини на конференцію трудового колективу.

Ю. Харкевич

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook