Відбулись збори трудового колективу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

4 лютого 2016 року

     3 лютого за участю начальника науково-дослідної частини Володимира Отченашка і директора НДІ технологій та якості продукції тваринництва Івана Чумаченка пройшли збори трудового колективу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

     На зборах про свою роботу у 2015 році прозвітувала декан Лариса Баль-Прилипко. Вона нагадала, що у 2016 році факультету виповнюється 15 років, і у зв’язку з цим планується ряд заходів – міжнародна науково-практична конференція, тематичні круглі столи, майстер-класи тощо.

     Минулий рік колектив присвятив підвищенню якості освіти та виконанню програми розвитку «Голосіївська ініціатива – 2020». Для цього факультет має високий рівень професорсько-викладацького складу – 5 докторів наук, 3 професори, 13 кандидатів наук, 13 доцентів, 3 асистента. Його загальний коефіцієнт рейтингу високий -1.9 і по університету за цим показником колектив зайняв друге місце. Деканат і завідувачі кафедр плідно попрацювали над новими навчальними планами, активну участь у цьому взяли і члени ради роботодавців. У навчальних планах приділили значну частину часу практичній підготовці, відмовившись від підготовки вузькоспеціалізованих фахівців.

     Науковий напрям діяльності факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК спрямований на професійне управління питаннями якості, безпеки, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції в період її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, а також створення екологічно-безпечних технологій виробництва, переробки та зберігання продукції АПК тощо.

     Після прийняття змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» усі виробники харчової продукції в країні повинні будуть запровадити систему управління безпеки харчової продукції HACCP. У разі невиконання цього положення переробні підприємства змушені будуть перепрофілюватися або ж припинити свою діяльність. В першу чергу, це стосується експортерів, а через два роки після прийняття змін до закону – і операторів внутрішнього ринку.
     У цих умовах необхідними є висококваліфіковані фахівці, здатні здійснювати комплексну експертну оцінку якості та безпеки сировини, контролювати технологічний процес виробництва продукції за критичними контрольними точками, оцінювати якість та безпеку харчової продукції, виявляти та видаляти з ринку фальсифіковану та контрафактну продукцію. Саме таких фахівців готує факультет. Особливістю ж їх підготовки є те, що на цю програму вступають випускники різних напрямків, тобто вона відкрита і багатовекторна. При цьому існують суттєві відмінності у переліку вибіркових дисциплін навчального плану програми для бакалаврів, які мають економічну освіту, від переліку вибіркових дисциплін програм для бакалаврів з технологічною, інженерною або біологічною базовою освітою.

     Для подальшого вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців у 2016 році необхідно ввести до ОКР «Магістр» спеціальності «Якість, стандартизація і сертифікація» – спеціалізацію „Лабораторна справа – експерт-аналітик”, запровадити викладання фахових дисциплін (зокрема міжнародна стандартизація, аудит і сертифікація) англійською мовою, ативізувати роботу щодо підготовки робочих програм з навчальних дисциплін на платформі MOODLE, клопотати перед керівництвом університету про територіальне розміщення факультету та кафедр та багато іншого.

     У науковій роботі у 2016 році необхідно сконцентруватись на проведенні актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів виробництва та науки і широкому впровадженні отриманих результатів у виробництво та навчальний процес, розробляти екобезпечні ресурсоощадні технології перероблення сільськогосподарської сировини зі створенням продуктів здорового харчування, а також натуральних харчових добавок, реалізовувати першочергові заходи Державної соціальної цільової програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 – 2016 роки тощо. Заплановано також проведення на базі факультету VІ Міжнародної конференції вчених, аспірантів та студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем якості та безпеки продукції АПК». Науковцям потрібно активізувати участь у міжнародних проектах, основним з яких є «InJoy&Train», міжнародних грантах, наукових та освітніх проектах і програмах. До виконання наукових тематик слід також активніше залучати студентів.

     Збори затвердили звіт декана, обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету та затвердили новий склад вченої ради факультету на 2016 рік.

Наталія Слободянюк,
заступник декана факультету харчових технологій
та управління якістю продукції АПК

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook