Грищенко Ірина Миколаївна

 

Доктор наук з державного управління спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування, тема: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування»
Кандидат наук з державного управління спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування, тема: «Організація діяльності районних рад в Україні: адаптація європейського досвіду належного врядування»
Доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

 Досвід і місця роботи: Начальник відділу у справах сім’ї та молоді Броварської районної державної адміністрації (2006-2008 рр.); Національне агентство України з питань державної служби (2011-2013 рр.); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; начальник Центру досліджень державного управління та місцевого самоврядування Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України. З 1998 р. депутат місцевих рад. Очолювала постійну депутатську комісію з питань комунальної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, Комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
З лютого 2015 року по теперішній час працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 
Викладає дисципліни: «Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи», «Лідерство та командотворення»,  для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня (PhD доктор філософії); «Публічне адміністрування», «Публічне управління» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; «Теорія державного управління», «Основи наукових досліджень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування».
 
 Міжнародне стажування та підвищення кваліфікації:
1.Міжнародне стажування в Агентстві публічного управління та електронного урядування (Difi) (м. Осло, Норвегія) і мерії міста Осло в рамках міжнародної освітньої програми для службовців органів державної влади та органів місцевого самоврядування і викладачів з 25 травня по 1 червня 2019 року. CERTIFICATE Along the training course, the participant took part in internship: Agency for Public Management and eGovernment (Difi) (Oslo, Kingdom of Norway); City Council of Oslo 25.05.2019-01.06.2019 №0037.
2. Міжнародне стажування (180 год) в Університеті Суспільних Наук (UNS) у м.Лодзь (Польща) на тему: “Інноваційний навчальний заклад 21 століття - європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії”. Диплом №2018/03/012 від 22.03.2018.
3. Швейцарсько-український проект “Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU”. Курс “Формування громадянських компетентностей у державних службовців” для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Свідоцтво майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей від 29 листопада 2017 № 29112017-3.
4. Київська обласна державна адміністрація, заклад післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” Свідоцтво про підвищення кваліфікації за професійною програмою № 18/7 від 18.05.2018.
5. Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, свідоцтво про підвищення кваліфікації №23696843 видане 15.03.2019 № 00079 в тому, що з 22 лютого по 15 березня 2019 року пройдено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
6. Сертифікат № 00028 про участь 29-30 січня 2020 року у науково-практичному семінарі для гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО» в обсязі 12 год.
7. Підвищення кваліфікації (ЗП/2020/001-019) в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на замовлення Національного агентства України з питань державної служби з 29 вересня по 20 грудня 2020 року за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Комунікації в демократичному врядуванні» обсягом 150 годин (5 кредитів ECTS).
7. Міжнарожне науково-практичне стажування (Riga, 28.06.2021 № 01-18/313-21) «Теорія і практика науково-педагогічного підходу в освіті» в Університеті прикладних наук ISMA (Рига, Латвія) з 24 травня по 28 червня 2021 року обсягом 180 год (6 кредитів ECTS).
8. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015877-22. «Науково-педагогічні працівники: «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності». Дати проведення (21-23 лютого 2022 року та 13-20 квітня 2022 року). Від 20 квітня 2022 року № 15877.
9. Цифрова освіта (30 годин - Сертифікат № GDTfE-01-18220 про те, що в період з 25 липня по 07 серпня 2022 року пройшла базовий курс "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти".
10. Цифрова освіта (15 годин) - Сертифікат № GDTfE-01- С-01879 про те, що в період з 08 по 14 серпня 2022 року пройшла курс для середнього рівня "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти".
11. Інститут модернізації змісту освіти. Сертифікат № ПК-429 від 22.11.2022 року про підвищення кваліфікації за программою Всеукраїнського тренінгу «Відповідальне лідерство-крок до успіху» (3 год - 0,1 кредит ЄКТС).
12. Інститут модернізації змісту освіти. Сертифікат № ВК-ПК-056 від 25.11.2022 року про підвищення кваліфікації за программою Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» в межах Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2022» (3 год - 0,1 кредит ЄКТС).
13. Контракт PSA.NAT з Регіональним бюро ФАО в Європі та Центральній Азії.
14. Навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». НМЦ вищої та фахової передвищої освіти МОН. 20-21 грудня 2022 р. Сертифікат СС 38282994/5196-22.
 
Є сертифікованим тренером проекту Європейського Союзу ASSOCIATIONFORUKRAINE & FORYOUSSOCIATION4U). Метою проекту є реалізація в Україні Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом шляхом формування кадрової спроможності міністерств щодо підготовки, втілення, моніторингу та оцінювання політик, заснованих на доказах (Certificate of Trainer 31 October- 03 November, 2017).
У 2016 році стала переможцем конкурсу, який проводило Національне агентство України з питань державної служби щодо кращих наукових робіт у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за наукове дослідження “Теоретико-методологічні засади формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування”.
 
Публікації: автор і співавтор понад 100 наукових праць, серед яких – 5 монографій, 7 підручників, 1 енциклопедія, публікації в Scopus, Web of Science та ін.

1. Gryshchenko I. M. The impact of personal needs on the formation of leadership. Scientific Bulletin of National Mining University (SciVerse Scopus), 2016, vol. 4, pp. 154-160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2016_4_22.

2. Mykola O. Semenyshyn, Iryna M. Hryshchenko, Kateryna A. Alekseieva, Volodymyr V. Oliinyk, Hanna S. Buha. Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security. Revista San Gregorio. Num. 42 (2020). Special Edition-2020. P. 41–53. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metada... (Web of Science).

3. Hryshchenko Iryna, Lavshchenko Svetlana. Impact of local market development on sustainable (stable) city development. First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020). Section: Sustainable Cities and Society. E3S Web Conf. (24 November 2020). Vol. 208, 04009 (2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020804009 (Web of Science).

4. Dragan Ivan.O., Kovalova Olena, Gryshchenko Iryna, Ridei Nataliia, Lіvinskyi A. I. Assessment Of The Role Of The State As A Leader In The Demographic Development Of Ukraine.  Solid State Technology. Vol. 63 No. 6 (2020) p.6630-6639. URL: http://www.solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/4400 (Scopus).

5. Gryshchenko, I., Ridei Nataliia, (2020). Social dimensions of municipal sustainability: guidance for strategic planning. Solid State Technology Vol. 65 No. 3 (2020) p. 6350-6359 URL: http:// http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/issue/view/59 (Scopus).

6. Грищенко І. М. Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. Вип. 1. 168 с. С. 151–166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2017_1_11.

7. Gryshchenko I. М., Kulaiets М. М. Development of the capacity of territorial communities. Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 98-104. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-98-104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2018_2%281%29__15.

8. Грищенко І. М. Формування публічної політики у сфері виборчого процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 90–97. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6127&i=15.

9. Грищенко І. М. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.

10. Грищенко І. М. Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 65–69. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6176&i=11.

11. Грищенко І. М. Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com/?op=1&z=1364. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2.

12. Грищенко І. Програма діяльності Кабінету Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1. С. 33-40. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-33-40.

13. Грищенко І., Олійник В. Забезпечення рівних можливостей представництва жінок на вищих рівнях прийняття політичних рішень. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 85-90. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-si-85-90. URL: https://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua.

14. Грищенко І. М. Причини та наслідки пандемії COVID-19: уроки для України та світу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 89-99. DOI : 10.36.030/2664-3618-2020-2-89-99. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/download/218145/217879.

15. Грищенко І. М., Алексеєва К. А. Удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади шляхом практичної реалізації концепції електронного урядування. Науковий вісник: Державне управління. № 3(5). 2020. С. 9-22. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5). URL: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/82.

16. Грищенко І. М. Реалізація виборчого права громадян в Україні через форми прямої демократії. Наукові перспективи. № 4(10) 2021. С. 30-42. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-4(10)-30-41 URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/201

17. Gryshchenko, Iryna M., Denysova, Alina V., Ovsiannikova, Olga O., Buha, Hanna S., Kiselyova, Elena I. (2021). Means for сontrol over the аctivities of public authorities by Civic Democratic Institutions: the conceptual framework analysis. Cuestiones Politicas, 39(69), 796-813. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36329 (Web of Science).

18. Mykola O. Semenyshyn, Iryna M. Hryshchenko, Kateryna A. Alekseieva, Volodymyr V. Oliinyk, Hanna S. Buha. Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security. Revista San Gregorio. Num. 42 (2020). Special Edition-2020. P. 41–53. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metada... (Web of Science).

19. Hryshchenko Iryna, Lavshchenko Svetlana. Impact of local market development on sustainable (stable) city development. First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020). Section: Sustainable Cities and Society. E3S Web Conf. (24 November 2020). Vol. 208, 04009 (2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020804009 (Scopus )
4. Gryshchenko, Iryna M., Kruhlov, V., Lypchuk, O., Lomaka, I., Kobets, Y. (2022). Infrastructural Development of Smart Cities as the Background of Digital Transformation of Territorial Units. Cuestiones Politicas, Vol. 40, № 73(2022), 233-250. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38394 DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.11 (Web of Science).

20. Gryshchenko, I., Bondar, Y., Serohina, S., Bodrova, I., & Stohova, O. (2022). Building the capacity of territorial communities by revealing their latent potential. Amazonia Investiga, 11(53), 45-58. https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.5 (Web of Science).

Навчальні посібники та монографії

1. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : колективна монографія; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ : НАДУ, 2018. 304 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

2. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг : навч. посіб. / авт. кол. : О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко, І. М. Грищенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. Київ : НАДУ, 2018. 284 с.

3. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні : навч. посіб. авт. кол. : Г. А. Борщ, Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва, І. М. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ : НАДУ, 2018. 400 с.

4. Управлінські інновації: соціально-економічний аспект : монографія / авт. кол. : В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, Л. І. Федулової. Київ : НАДУ, 2019. 304 с. ISBN 978-966-619-398-1 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

5. Місцеве самоврядування : підручник; за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка, В. С. Куйбіди, І. М. Грищенко. Київ : НАДУ, 2019. 672 с.
6. Gryshchenko I., Gorbata L. Public and municipal administration: theory, methodology, practice : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 324 p. Р. 2040. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-46-4.02 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/39

7. Грищенко І. М. Адміністрування: теоретико-методологічні підходи. Сучасні аспекти науки: II-ий том колективної монографії; за ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової. Розділ 1. Державне управління, самоврядування і державна служба. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т. П., 2020. 223 с. Авторські С. 7-20. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/10/Сучасні-аспекти-науки-2-том-09.10.2020.pdf

 
 Наукові інтереси: публічне управління та адміністрування, публічна політика, місцеве самоврядування та процеси децентралізації, адаптація зарубіжного досвіду врядування в Україну, лідерство.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook