Виробнича (управлінська) практика як один із сучасних інноваційних інструментів для підготовки управлінця

25 травня 2024 року
Виробнича (управлінська) практика є невід'ємною складовою успішного функціонування закладу вищої освіти. Ця форма навчання надає студентам можливість поглиблено ознайомитися з ключовими аспектами управління виробництвом і закладами освіти та застосувати теоретичні знання у реальному виробничому середовищі. Нижче ми розглянемо деякі з переваг та важливості управлінської виробничої практики для студентів та підприємств.

Виробнича (управлінська) практика є обов’язковою складовою практичної підготовки майбутніх фахівців в галузі 073 Менеджмент.

Метою виробничої (управлінської) практики є оволодіння здобувачами практичними навичками організації роботи закладу освіти, пов’язаної з його плануванням, контролем, координацією, розвитком, прийняттям управлінських рішень, формування у студентів на базі одержаних у закладі вищої освіти теоретичних знань з управління навчальним закладом і навичок для вирішення конкретних життєвих ситуацій та прийняття самостійних рішень в реальних умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики – закріпити теоретичні знання з фахових дисциплін; здійснити системний аналіз управлінської діяльності керівників структурних підрозділів навчального закладу; сформувати навички у сфері управління навчальним закладом; здійснити аналіз наявності та дієвості системи менеджменту якості структурних підрозділів навчального закладу; розробити стратегію розвитку структурних підрозділів або навчального закладу в цілому; зібрати первинний матеріал та провести дослідження у галузі управління навчальним закладом з метою підготовки магістерської роботи.

Орієнтований зміст роботи магістрантів під час проведення виробничої (управлінської) практики:

 • ознайомлення з нормативним, кадровим, матеріально-технічним, навчально-методичним забезпеченням закладу загальної середньої освіти – бази практики;
 • вивчення та аналіз особливостей організаційної структури закладу загальної середньої освіти;
 • ознайомлення з основними складовими навчально-виховної роботи в закладі загальної середньої освіти;
 • підготовка науково-методичних матеріалів для магістерської роботи;
 • ознайомлення з нормативним, кадровим, матеріально-технічним, навчально-методичним забезпеченням закладу професійно-технічної освіти – бази практики;
 • вивчення та аналіз особливостей організаційної структури закладу професійно-технічної освіти;
 • ознайомлення з основними складовими теоретичної та практичної підготовки в закладі професійно-технічної освіти;
 • підготовка науково-методичних матеріалів для магістерської роботи;
 • ознайомлення з нормативним, кадровим, матеріально-технічним, навчально-методичним забезпеченням ЗВО – бази практики;
 • вивчення та аналіз особливостей організаційної структури ЗВО в системі їх управління;
 • ознайомлення з основними складовими освітньої та науково-дослідної діяльності у ЗВО;
 • підготовка науково-методичних матеріалів для магістерської роботи;
 • виконання індивідуального завдання;
 • оформлення результатів практики.

Практика здійснюється на оснащених відповідним чином базах практики в закладах освіти та на підприємствах. Базами (виробничої) управлінської практики є: Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерноінтегрованих технологій; Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», м. Київ; Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка; Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Куликівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня; Ліцей №157, м. Київ; Київське регіональне вище професійно-технічне училище будівництва; Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою; Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва»; Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерноінтегрованих технологій та інші заклади освіти.

Переваги виробничої (управлінської) практики:

По-перше, виробнича (управлінська) практика надає студентам можливість отримати цінний практичний досвід у сфері управління виробництвом. Вони мають змогу застосувати свої теоретичні знання на практиці, вирішуючи реальні завдання та стикаючись з різноманітними виробничими ситуаціями.

По-друге, виробнича (управлінська) практика забезпечує розвиток необхідних професійних навичок, серед яких: керування часом, комунікація, прийняття рішень та ефективне управління ресурсами. Ці навички є ключовими для успішної кар'єри в сфері управління.

По-третє, забезпечує можливість навчитися безпосередньо у професіоналів, оскільки працюючи на виробництві під керівництвом досвідчених фахівців, студенти мають можливість вивчити кращі практики та методи управління, які вони можуть використовувати в майбутньому.

По-четверте, важливість виробничої (управлінської) практики полягає в тому, що вона допомагає підготувати кваліфікованих кадрів для системи освіти і промисловості. Вона забезпечує студентам можливість набути необхідний досвід та знання для подальшої успішної кар'єри в сфері управління виробництвом.

По-п’яте, вона передбачає впровадження інновацій в управлінську діяльність, оскільки студенти мають можливість вносити свої ідеї та інновації в освітній і виробничий процес. Це сприяє стимулюванню творчості та підтримці інновацій в закладах освіти і на підприємствах.

А головне, вона сприяє покращенню ефективності діяльності закладів освіти і підприємств. Виробнича (управлінська) практика дозволяє ідентифікувати та вирішувати проблеми, які виникають у виробничому процесі, тим самим сприяючи покращенню ефективності та продуктивності підприємства.

У підсумку, управлінська виробнича практика є важливим етапом навчання для студентів та важливим інструментом закладів освіти і підприємств для підготовки кваліфікованих кадрів та покращення виробничих процесів. Ця форма навчання сприяє якості знань, вмінь і навичок майбутніх управлінців та їх кар'єрному розвитку, а також створює механізми для інноваційного розвитку закладів освіти і підприємств.

Головне в цій справі – висока мотивація майбутніх управлінців на досягнення бажаного кінцевого результату. Фінальний акорд – фото-презентація робочого місця. Одразу видно, що майбутні фахівці задоволені результатами практичного навчання, і по його завершенні стануть професійними керівниками, яких зараз так потребує наша країна.

Василь Базелюк,
доцент кафедри управління та освітніх технологій

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook