В осінньому семестрі зберігаємо традиції проведення відкритих лекцій для землевпорядників і геодезистів

13 жовтня 2023 року
У відповідності до наказу ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка «Про підвищення якості надання освітніх послуг у НУБіП України в 2023-2024 н.р.» та Графіка проведення відкритих лекцій у I семестрі 2023-2024 н.р. (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u382/grafik_vidkritih_lekcii_23_24.pdf) на факультеті землевпорядкування протягом серпня-вересня прочитано три відкриті лекції.
  22 серпня 2023 р., з використанням платформи Zoom, студентам третього курсу денної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності «Геодезія та землеустрій» завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин прочитав відкриту лекцію на тему «Сутність проектних рішень у сучасній документації із землеустрою». 
  Професор Андрій Мартин у 5 і 6 семестрах викладає третьокурсникам дисципліну «Землеустрій». Під час відкритої лекції він розповів майбутнім землевпорядникам про сутність проектних рішень у землеустрої, що охоплюють формування різних видів меж, функціональних зон та обмежень у землекористуванні, а також фінансово-економічних розрахунків. Адже проведення землеустрою – це надзвичайно креативний процес, що передбачає формування візії майбутнього просторового устрою території, формування обов’язків землевласників та землекористувачів, узгодження інтересів багатьох стейкхолдерів.
  Колега Андрія Геннадійовича, професор кафедри управління земельними ресурсами Ірина Купріянчик, провела 30 серпня 2023 р. у режимі онлайн, для студентів четвертого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій», відкриту лекцію на тему «Система заходів у галузі охорони земель» (навчальна дисципліна «Раціональне використання та охорона земель»). 
  На відкритій лекції порушено питання комплексних заходів з охорони земель, що впроваджуються з метою забезпечення ефективної їх охорони, підтримки сталого розвитку та об’єднують низку науково-методичних підходів, нормативно-правові акти, технічні рішення та співпрацю між різними гілками влади та суспільними організаціями. Крім того, під час проведення лекції розглянули також державну комплексну систему спостережень, особливості розробки загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель, створення екологічної мережі. Було розкрито механізми економічного стимулювання впровадження заходів щодо охорони й використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Студенти ознайомилися з особливостями проведення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та іншими видами районування (зонування) земель.
 
  В. о. завідувача кафедри земельного кадастру, доцент Наталія Мединська в осінньому семестрі проводила відкриту лекцію з теми «Оцінка світових кадастрово-реєстраційних систем» (дисципліна «Земельний кадастр»).
Захоплююча лекція для студентів четвертого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» була прочитана 06 вересня 2023 р. у режимі онлайн. Головна мета лекції передбачала проведення порівняльної характеристики української системи земельного кадастру з розвитком кадастрових систем світу. За основу було взято досвід США, Франції, Великої Британії, країни Балтії, Польщі і навіть ПАР. Світовий досвід показує, що кадастрова система забезпечує ефективне виконання управлінських рішень щодо кадастрових об’єктів, захист як самих об’єктів, так і прав на них, а також задоволення фіскальних та інших суспільних потреб. Наприкінці заняття студенти вже без особливих проблем визначали спільні й відмінні риси системи Державного земельного кадастру України та світових кадастрово-реєстраційних систем.
  Варто відмітити, що в результаті аналізу анкет оцінювання якості проведення лекційного заняття, присутніми викладачами на вказаних відкритих лекціях, середній бал за 100-бальною шкалою склав 94 бали. Приємно, що більшість викладачів, які були присутні на відкритих лекціях своїх колег, зазначили високий рівень проведення лекцій, а також окремі педагогічні прийоми, які можна застосовувати під час проведення своїх занять.
  Студенти теж досить високо оцінили рівень проведення відкритих лекцій викладачами. Середній бал за 50-бальною шкалою становив 45 балів. Зауважень здобувачі до викладачів майже не мали. Приємно, що частина студентів залишили схвальні коментарі до проведених відкритих лекцій.
  Результати відкритих лекцій були обговорені на засіданнях кафедр, а також на вересневому засіданні вченої ради факультету землевпорядкування. Були відмічені позитивні якості лекторів, а також вказані побажання щодо поліпшення окремих елементів під час проведення лекційних занять. Результати анкетувань були вчасно проаналізовані і передані до навчального відділу НУБіП України.
 
 
 
Руслан Тихенко,
відповідальний від факультету землевпорядкування
для здійснення контролю за якістю

надання освітніх послуг, доцент 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook