Національна школа кормовиробників

Мойсеєнко Володимир Іванович

(1919-1994) 

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 

 

 

 

 

 

Назва наукової школи: національна школа кормовиробників. Рік заснування: 1972 р.

Засновник наукової школи: фундатором та засновником наукової школи кормовиробників є доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсеєнко Володимир Іванович, який народився 13 липня 1919 р. в селі Здоровці Васильківського району Київскої області в сімї селянина. З 1927 р. по 1934 р. навчався в неповній середній школі села Здоровки. Протягом 1934-1938 рр. був студентом Київського технікуму експлуатації залізниць. Після закінчення технікуму  працював касиром вантажної каси станції Київ-І Товарний. З 1939 р. по 15 липня 1941 р. був наглядачем станції Волинський-Пост. З 15 липня 1941 р. по 29 жовтня 1941 р. працював старшим вагарем-начальником вантажного двору станції Волинський-Пост Південно-західної залізниці. У липні 1941 р. переведений на казармене становище, брав участь у захисті станції від бомбардувань та диверсантів, а також виконував обов’язки начальника  військового поїзда – головного кондуктора на станції Волинський-Пост, а потім станції Пенза Пензенської залізниці до поранення 29 жовтня 1941 р. (інвалід ІІІ групи). Після лікування з 3 травня по 1 жовтня 1942 р. виконував обов’язки військового диспетчера Казанської залізниці. З 1 жовтня 1942 р. по 1944 р. – студент Казанського сільськогосподарського інституту. З 1 березня 1944 р. по 10 липня 1946 р. навчався на агрономічному факультеті Київського сільськогосподарського інституту. Після закінчення навчання був залишений на посаді лекційного асистента Київського сільськогосподарського інституту. З 15 листопада 1946 р. по 15 жовтня 1949 р. – аспірант кафедри рослинництва Київського сільськогосподарського інституту. З 1 вересня 1948 р. по березень 1952 р. працював асистентом кафедри рослинництва.

9 травня 1951 р. захистив на засіданні Ради агрономічного факультету УСГА кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук з теми: «Шляхи одержання високих врожаїв багаторічних трав у травопільних сівозмінах у Поліссі УРСР та зоні Південнокримського каналу». З березня 1953 р. було присвоєно звання доцента по кафедрі рослинництва.

Докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук з теми: «Наукові основи вирощування високих врожаїв кормових культур в умовах Полісся та Лісостепу України» захистив у 1969 р. на засіданні Ради агрономічного факультету УСГА.

З 1972 р. по 1994 р. був завідувачем кафедри кормовиробництва та с.г. меліорації.

Під його керівництвом обґрунтовані та впроваджені у виробництво ефективні дози та співвідношення мінеральних добрив під кукурудзу на торфових ґрунтах Житомирщини та мінеральних – Київщини. Розроблені основи підвищення урожайності кормових люпинів. Рекомендовані системи підготовки дернини та внесення добрив для підвищення продуктивності травостою луків на чорноземних лучних ґрунтах Північного Лісостепу України. Розроблена система поліпшення природних кормових угідь і раціонального використання культурних пасовищ у Новоолександрівському кінному заводі Ворошиловградської області. Опрацьована технологія вирощування проміжних посівів озимих капустяних кормових культур, яка впроваджувалась в Іллінецькому районі Вінницької області на площі 1200 га. Розроблені заходи з регулювання водного режиму як при поліпшенні природних кормових угідь, так і при створенні культурних зрошуваних пасовищ та вирощуванню кормових культур на цих землях.

Нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», «1500-річчя Києва».

Усього професором Мойсеєнком В.І. було опубліковано понад 260 наукових робіт, серед найважливіших праць можна виділити такі: Рослинництво. Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Вища школа, 1987; Рослинництво з основами землеробства. Навчальний посібник для шкіл масових професій. – К.: Урожай, 1986; Рослинництво. Лабораторно-практичні заняття. – К.: Вища школа, 1983; Навчальні плани і програми  комплексних шкіл робітників масових професій с.-г. виробництва. – К., 1986.

Володимир Іванович Мойсеенко створив діючу й донині школу кормовиробників, яка успішно реалізує теоретично-прикладні настанови щодо розвитку кормовиробництва в Україні, які грунтуються на оптимізації поєднання польового та лучного кормовиробництва та вдосконаленні технологій виробництва екологічно чистих і біологічно цінних кормів. Під його науковим керівництвом захистило кандидатські дисертації 36 осіб, нині вони працюють в НУБіП України, інших вищих навчальних і наукових закладах України та за її межами.

На сучасному етапі розвитку агропромислового сектору колектив кафедри, продовжуючи справу професора Мойсеенка В.І., працює над вивченням закономірностей формування продуктивності посівів польових комових рослин та лучних фітоценозів. Очолює кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент Коваленко Віталій Петрович, фахівець у галузі кормовиробництва, автор 87 наукових праць, методичних розробок, типових навчальних програм, рекомендацій, навчального посібника. Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, нагороджений почесною грамотою президії Національної академії наук України.

Наукову, методичну та навчальну роботу, започатковану професором Мойсеенком В.І., продовжують його учні, викладачі кафедри. До плеяди найперших його аспірантів належить Івановська Раїса Тимофіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, яка працює на кафедрі з 1972 року. Автор 100 наукових праць, методичних розробок, типової навчальної програми та навчального посібника. Член комісії Міністерства освіти та науки з розробки складових галузевих стандартів вищої освіти України за напрямом підготовки 1301 "Агрономія", кваліфікацій "Агоном" та "Агроном-дослідник".

Успішно продовжує справу Володимира Івановича Ковбасюк Павло Ульчнович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, фахівець у галузі кормовиробництва та агрометеорології. Автор 68 наукових праць, методичних розробок, типової навчальної програми та навчального посібника.

Керівник наукової школи:  Демидась Григорій Ілліч, академік АН ВО України, Заслужений працівник сільського господарства, доктор сільськогосподарських наук, професор. Демидась Григорій Ілліч – відомий в Україні вчений у галузі кормовиробництва. Навчання: 1972 р. – Комаргородський с.-г. технікум, 1980 р. – Українська с.-г. академія, спеціальність «Вчений агроном», 1987 р. – здобув науковий ступінь кандидата с.-г. наук, 2003 р. – здобув науковий ступінь доктора с.-г. наук, захистивши докторську дисертацію на тему «Агротехнічне обґрунтування та розробка заходів підвищення кормової продуктивності основних і проміжних посівів кормових культур у Лісостепу України». 1972-1974 рр. – агроном колгоспу «Думка Леніна» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Митків), 1972‑1974 рр. – строкова військова служба у лавах Збройних Сил СРСР, 1975‑1980 рр. – студент Української с.-г. академії. Українська с.-г. академія (з 2008 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України): заступник секретаря комітету комсомолу (1980–1982 рр.), стажист (1982–1983 рр.), аспірант кафедри меліорації і луківництва (1984–1987), асистент (1983–1984, 1987–1992 рр.), доцент (1992–2003 рр.), докторант кафедри кормовиробництва та с.-г. меліорації (2000–2003 рр.), професор кафедри рослинництва та кормовиробництва (з 2004 р.), декан агрономічного факультету (2006–2009 рр.), директор Навчально-наукового інституту рослинництва та ґрунтознавства (2009–2011 рр.), заступник директора Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій, завідувач кафедри кормовиробництва та меліорації (з 2011 р.); розробив і практично довів першу в Україні схему вирощування кормових культур для Південного Лісостепу й Полісся: ранньовесняних, основних, проміжних, післяукісних, післяжнивних посівів з метою забезпечення тваринництва високобілковими кормами з ранньої весни до пізньої осені; підготував 3 кандидатів с.-г. наук (Коваленко Віталій Петрович, Ямкова Валентина В’ячеславівна, Бурко Леся Миколаївна), 5 аспірантів пройшло попередній захист, консультант одного докторанта, автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, 3 підручників, 7 посібників, зокрема «Кормовиробництво» (практичний посібник, 2001 р.), «Луківництво» (підручник, 2002 р.), «Рослинництво» (підручник, 2008 р.), «Теоретичні основи сучасного землеробства» (2012 р.). Відмінник освіти України (1998 р.); академік Академії наук вищої освіти України (2006 р.); заслужений працівник сільського господарства (2013 р.).

Послідовники: В.П. Коваленко, В.Ф. Драбик, В.В. Ямкова, О.В. Фещун, К.В. Голубєв, Л.М. Бурко, Ю.В. Демцюра, Б.І. Аврамчук, К.Ф. Гузь.

Здобутки: опублікував понад 150 наукових  праць, у тому числі 20 методичних розробок і навчальні програми. Науковий керівник і співавтор розробок та рекомендацій з кормовиробництва й луківництва.

Практичне впровадження наукових розробок відбулося в господарствах Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської областей Лісостепової та Поліської зон.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook