Наукова школа біотехнології відтворення тварин

Смирнов Ігор Васильович

(19111993)

Доктор біологічних наук, професор,

Заслужений діяч в галузі науки і техніки України,

Лауреат Державної премії України

 

 

 

 

       Назва наукової школи: біотехнології відтворення тварин. Рік заснування: 1953 р.

      Засновник наукової школи: І.В. Смирнов народився 4 квітня 1911 р. в селі Колодному Бесединського району Курської області. Закінчив середню школу в м. Воронежі у 1928 р. У 1929-1932 р.р. працював техніком-птахівником в птахотресті Воронезької області, потім навчався на зоотехнічному факультеті Білоцерківського сільськогосподарського інституту, який закінчив з відзнакою у 1937 р. Після її закінчення І.В. Смирнов – молодший науковий співробітник інституту гібридизації і акліматизації тварин «Асканія-Нова». Тут він почав проводити дослідження разом з академіком В.К. Миловановим з питань біотехнології відтворення тварин. Наукову працю перервала Велика Вітчизняна війна аж до червня 1945 р. І.В. Смирнов воював в авіаційних і танкових частинах на Північно-Західному та Білоруському фронтах, був двічі поранений, брав участь у звільненні Польщі, Угорщини та Німеччини, звільняв Берлін.

У 1945 р. Ігор Васильович вступив до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва (Росія, Московська обл.). Науковий керівник В.К. Милованов запропонував молодому вченому продовжити працю лабораторії біології розмноження сільськогосподарських тварин – розробити технологію глибокого заморожування сперматозоїдів ссавців в рідкому кисні з метою їх довготривалого зберігання. Науковці всього світу займалися цим питанням, але поки що безрезультатно. Нагальність вирішення цієї проблеми полягала в тому, що аграрний сектор вимагав збільшення продуктивності сільськогосподарських тварин, але великомасштабна селекція стримувалась неможливістю використання для цих потреб кращих плідників світу в будь-якій точці земної кулі.

У 1948 р. І.В. Смирнов уперше в світі одержав кроленят після осіменіння самок спермою, що зберігалася 32 доби в рідкому кисні. У 1949 р. успішно захистив дисертаційну роботу «Сохранение спермы сельскохозяйтсвенных животных посредством глубокого охлаждения» і був направлений старшим науковим співробітником до Українського науково-дослідного інституту тваринництва в Харківській області, де в 1950-1951 р.р. одержав повноцінний приплід від осіменіння корів та овець кріоконсервованою спермою. Має диплом № 103 на відкриття здатності гамет зберігати біологічну активність і генетичну інформацію після кріоконсервації і тривалого зберігання при понад низьких температурах із пріоритетом 1949 р. У 1973 р. І.В. Смирнову присвоєно звання Заслуженого діяча в галузі науки і техніки Радянського Союзу.

У подальшому житті І.В.Смирнов запровадив на Україні методи штучного осіменіння самок тварин різних видів спермою, що зберігалася при температурах, близьких до абсолютного нуля. Його теорію вітрифікації клітинного і міжклітинного простору з метою збереження життєздатності клітин під час заморожування-деконсервації використовують нині в усьому світі, зокрема, й у медицині.

У 1953 р. І.В. Смирнов перейшов на викладацьку роботу доцентом Харківського зооветеринарного інституту. У 1965 р. йому було присуджено вчений ступінь доктора біологічний наук. З 1967 р. і до кінця свого життя (12 грудня 1993 р.) він працював професором кафедри розведення сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії.

І.В. Смирнов нагороджений Орденом Великої Вітчизняної війни 1-го ступеня, орденом «Знак Пошани» і 6 медалями.

У різні роки стажувався за запрошенням за кордоном: у Великобританії, Німеччині, Фінляндії, Угорщині. Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 7 підручників для вищої школи, одержав понад 30 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Лауреат (посмертно) Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Керівник наукової школи. Доктор сільськогосподарських наук, професор Віктор Іванович Шеремета. Народився 22.10.1954 р. в м. Києві. У 1977 р. закінчив  Українську сільськогосподарську академію. З 1978 р. до 1982 р. навчався в аспірантурі, а в 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості росту симентальських та шароле-симентальських бугайців при електричній стимуляції м’язів». Упродовж 1984-1988 рр. В.І. Шеремета працює на посадах ст. наук. співробітника, вченого секретаря та зав. лабораторією на Дослідній станції м’ясного скотарства УСГА і займається організацією лабораторії біотехнології відтворення тварин. Після стажування в ЧССР у 1988-1999 рр. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичне обґрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби» у 1999 р. Є автором монографії «Підвищення ефективності методу трансплантації ембріонів великої рогатої худоби» і співавтором підручника «Селекція сільськогосподарських тварин». Опублікував 272 наукові і навчально-методичні праці: серед них 6 монографій, 1 підручник, 166 статей, 9 методичних рекомендацій, 8 стандартів, 26 навчально-методичних рекомендацій, 65 патентів України. У 2003 р. В.І. Шереметі було присвоєно вчене звання професора кафедри генетики та біотехнології тварин. Постійно керує аспірантами, має понад 10 учнів, яким присвоєно науковий ступінь кандидатів біологічних і сільськогосподарських наук.

Послідовники наукової школи: Осташко Ф.І., Бугров О.Д., Шеремета В.І., Кругляк А.П., Журавель М.П., Шарапа Г.С., Давиденко В.М., Кушнір В.М. (США), Беате Рубо (Німечччина), Ким Е.Д., Вельможний Б.М, Емець А.З., Бруєнко О.О., Ігнатенко О.І., Афіфі Абдель-Хамид Эль-Менуфи (Єгипет), Пантюхова О.І., Фам Тхе Ке (В'єтнам), Дмитраш М.А., Смирнов Є.Д., Амінов Р.М., Буяло Ф.Д., Дідківський М.Р., Чавес В. Р. А. (Еквадор), Терещенко І. В., Служава В.В. та інші.

Загальна кількість учнів наукової школи: 29 кандидатів наук.

Напрями досліджень: розробка теоретичних основ і практичних прийомів кріозахисту і кріостійкості генеративних клітин тварин: удосконалення методів довготривалого збереження гамет та ембріонів, розробка нових і поліпшення старих способів штучного осіменіння різних видів тварин, тощо.

Основні наукові здобутки школи. Відкриття І.В. Смирновим невідомої раніше властивості гамет зберігати біологічну активність і генетичну інформацію після кріоконсервації та давати повноцінний приплід зробило можливим упровадження великомасштабної селекції та сприяло створенню нових і вдосконаленню існуючих порід різних видів тварин.

Послідовники опублікували понад 40 тис. наукових праць, з них – біля 700 монографій, отримали біля 3 тис. патентів на винаходи, були створені нові породи різних видів сільськогосподарських тварин.

Сучасний стан наукової школи, її популярність. У кожного з послідовників І.В. Смирнова захистилося в середньому по 15 кандидатів наук і по 2 доктори біологічних наук за такими спеціалізаціями: біотехнологія, розведення та селекція тварин, генетика. На святкування 100-річчя з дня народження засновника школи приїхали науковці з 7 країн світу, а ще з 11 надіслали вітання.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook