Відкриття нової спеціальності у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

26 жовтня 2009 року

В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій Україна не може стояти осторонь світових тенденцій широкого впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій практично в усі сфери людської діяльності.

На державному рівні є розуміння необхідності широкого впровадження інформаційних технологій у виробництво, освіту і т.д. Створена відповідна законодавча та нормативно-правова база, зокрема Закон «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» ставить перед державою, науковцями, освітянами та країною в цілому завдання забезпечеити використання інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності.

Широке впровадження інформаційних комплексів, формування розгалуженої індустрії електронних інформаційних ресурсів, поява нових комп’ютерно-інтегрованих технологій і засобів виробництва суттєво збільшує попит на фахівців з обслуговування комп’ютерних систем і мереж. Як свідчить статистика Держслужби зайнятості, попит на програмістів, спеціалістів з обслуговування електронної обчислювальної техніки збільшився останніми роками майже в чотири рази.

Відокремлений структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» прикладає зусилля для вирішення цих проблем, і в даний час проходить ліцензування діяльності з надання освітньої послуги підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з галузі знань 0501 — «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 5.05010201 — «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Відкриття цієї спеціальності пов’язано також і з тим, що у зв’язку з інтенсивною комп’ютеризацією технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, появою комп’ютерно-інтегрованого сільськогосподарського устаткування (доїльні зали, автоматизовані тепличні комплекси, комп’ютеризовані лінії переробки сільськогосподарської продукції, ферми-автомати і т.д.) виникає потреба у фахівцях з обслуговування комп’ютерних систем і мереж саме у агропромисловому виробництві. Вирішення цього завдання в Чернігівській області під силу інституту, який має відповідну матеріальну базу, навчально-методичне та кадрове забезпечення, сучасне агропромислове виробництво, що покращить перспективи інноваційного розвитку сільського господарства в Чернігівській області.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook