PhD: вивчення англійської мови в стінах «Alma Mater» аспірантами першого року навчання

27 жовтня 2022 року
«Розширювати свої знання можна тільки тоді,
коли дивишся прямо в очі власному незнанню»
К. Ушинський
 
   Національний університет біоресурсів і природокористування України готує всебічно освічених, висококваліфікованих наукових кадрів, в тому числі і в аспірантурі, яка входить в його структуру. Знання іноземної мови для аспірантів – вимога часу, показник їх культурного рівня, професійної компетенції, можливість участі в міжнародних наукових семінарах, конференціях та симпозіумах.
   Курс англійської мови розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно оволодіти англійською мовою як засобом спілкування в науково-академічній та обраній науково-галузевій сферах в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формах. Тому курс спрямовано на оволодіння знаннями про лексику, словотвір, граматику іноземної мови, академічну культуру англомовних країн та правила міжкультурної комунікації, а також на формування умінь усного спілкування та письмової комунікації в науково-академічній сфері і читання та розуміння аутентичної науково-галузевої літератури.
   Викладання англійської мови для аспірантів забезпечують висококваліфіковані і досвідчені викладачі кафедри англійської філології: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Ніконова Віра Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Качмарчик Світлана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент Чернікова Олександра Іванівна.
   Здобувачі ступеня доктора філософії РhD усіх спеціальностей НУБіП України наприкінці першого семестру першого року навчання в аспірантурі складають іспит з дисципліни «Іноземна мова», тому основними завданнями курсу практичних та лекційних занять з англійської мови є підготовка аспірантів до фінального контролю.
         Доцент Качмарчик С.Г. на лекційних заняттях надає аспірантам теоретичну базу:
  • як знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні іншомовну термінологічну лексику, користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;
  • як знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;
  • як аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для проведення наукового дослідження та прийняття професійних рішень; як правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
  • як правильно оформлювати статті, анотації, реферати, професійні тексти англійською мовою з науки галузевих питань;
  • як робити переклад англомовних фахових текстів на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування;
  • як готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовувати відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.
 
   Ця теоретична база закріплюється на практичних заняттях, під час яких аспіранти мають змогу обговорити навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання; перекладати автентичну наукову літературу, готувати анотації та реферування, а також підвищувати свої вміння вправно оперувати загальнонауковою та профільною лексикою. Звісно, не залишається осторонь і граматика, але вже без нудних правил, а з цікавими прикладами та наочністю.
   Заняття проходять з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (презентації, схеми, відео- й аудіо- записи тощо), що призначені для супроводу навчального процесу.
   Важлива не кількість знань, а їх якість! Викладачі кафедри англійської філології роблять все, щоб аспіранти їх отримували. В свою чергу, науковці мають докладати зусиль, щоб якісно їх засвоювати. І мотивацією щодо вивчення англійської мови має служити професійна потреба аспірантів стати кваліфікованими науковцями з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої англійської літератури за фахом.
 

       Бажаємо всім аспірантам плідної підготовки і відмінних результатів на підсумковому екзамені з англійської мови!

 
Надія Міняйло,
заступник завідувача відділу аспірантури
Світлана Качмарчик,
доцент кафедри англійської філології

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook