Обговорення освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з роботодавцями та стейкхолдерами

13 вересня 2022 року
   9 вересня 2022 року на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності відбулася зустріч співробітників кафедри, аспірантів, роботодавців та стейкхолдерів освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Зустріч була присвячена обговоренню особливостей освітньої програми, основних цілей та програмних результатів навчання.
  Зважаючи на військовий стан та ситуацію в країні, захід було організовано в змішаному форматі. Частина учасників була присутня на кафедрі, а інші працювали в онлайн-режимі.
  Серед учасників були в.о. ректора Київського кооперативного інституту бізнесу і права, д.е.н., професор Охріменко Ігор Віталійович, директор ТОВ «Мінераліс-України», к.е.н. Ліпський Юрій Володимирович та директор ТОВ «Сатіва», к.с.-г. наук, доцент Оверченко Віталій Віталійович.
  На початку завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН Ільчук М.М. оприлюднив порядок денний, представив учасників заходу, визначив завдання по підвищенню якості підготовки аспірантів та проходженню акредитації освітньо-наукової програми.
   Після цього слово було надано гостям – роботодавцям та стейкхолдерам освітньо-наукової програми.
  У своїй доповіді Охріменко І.В. акцентував на тому, що програма є актуальною, її зміст відповідає встановленим вимогам та викликам сьогодення. Основні особливості програми розкриваються через опанування сучасних концепцій та оволодіння компетенціями підготовки науковців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Доповідач наголосив на необхідності інституціоналізації навчально-наукового процесу за даним напрямом. При цьому важливим моментом для підготовки докторів філософії за програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є необхідність удосконалення навичок написання наукових робіт, чому необхідно більше приділяти уваги.
   Основні аспекти розвитку підприємництва сьогодення розкрив Ліпський Ю.В., який сказав, що в умовах воєнного стану особливого значення набуває інноваційна та наукова складова виробничо-господарської діяльності економічних суб’єктів. Необхідно чітко ідентифікувати та імплементувати нові підходи, інструменти, методики в організації виробництва, управлінні підприємством, забезпеченні виробничими ресурсами, пошуку кінцевого споживача і т.д. Доповідач підкреслив на необхідності поглиблення питань фінансової діяльності підприємницьких структур та фінансового моніторингу, рекомендував ввести до навчального плану програми відповідну дисципліну.
   Оверченко В.В. акцентував увагу на торгівлі як важливому елементі доведення виробленої продукції до споживача. Адже у сучасних умовах, коли багато людей були вимушені залишити власні домівки та переїхати до більш безпечних регіонів, суттєво змінилися підходи до організації торгівельної діяльності. Зміна регіональних обсягів попиту вплинули на функціонування ланцюгів створення доданої вартості. Тому питання розвитку та стимулювання торгівельної діяльності потребують науково обґрунтованих рекомендацій щодо її удосконалення, актуалізації та адаптації до сучасних викликів. Він наголосив на підвищенні якості практичної складової підготовки аспірантів.
  Після цього відбулося активне обговорення оприлюднених пропозицій щодо удосконалення профілю освітньо-наукової програми у форматі брейн-стормінгу із залученням співробітників кафедри та аспірантів.
  На завершення завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН Ільчук М.М. систематизував результати зустрічі, подякував гостям за надані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та висловив впевненість в поглибленні подальшої співпраці. Побажання будуть враховані для досягнення основних цілей програми, забезпечення компетентностей та програмних результатів навчання, а також дадуть змогу аспірантам опанувати навики для реагування на виклики, які виникають сьогодні у підприємницькому та науковому середовищі.
 
Микола Ільчук,
завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності 
Віталій Радько,
гарант ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook