Вчена рада економічного факультету: підсумки та завдання на новий навчальний рік

15 серпня 2022, 11:06
    12 серпня 2022 р. відбулося розширене засідання вченої ради економічного факультету на якому був присутній представник ректорату начальник навчального відділу Рудик Ярослав Михайлович.

     Засідання розпочалося з Хвилини памʼяті за співвітчизниками, які загинули внаслідок агресії росії проти України. Захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України героїчно загинув студент 4 курсу економічного факультету, боєць окремого загону спеціального призначення «Азов» Сергій Михайлович Мельниченко.
   На початку засідання було вручено подяки і почесні грамоти науково-педагогічним працівникам економічного факультету Гуренко Т.О., Деревʼянко С.І., Слєсар Т.М.
     Анатолій Діброва розпочав свою доповідь із привітання колективу з початком нового навчального року, наголосив на визначених завданнях розвитку НУБіП України поставлених на серпневій Вченій раді університету.
 
    Професор Анатолій Діброва доповів про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу економічного факультету в 2021-2022 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Анатолій Дмитрович зосередив увагу на інформації про хід надходження заяв від вступників денної форми навчання на ОС Бакалавр. Спостерігається складна ситуація зі вступною кампанією в умовах воєнного стану цього року.
     Не зважаючи на складну ситуацію повʼязану з пандемією коронавірусної хвороби факультет протягом трьох років зберіг контингент студентів. На сьогодні 10 % студентів перебувають тимчасово за кордоном.
      Декан ознайомив присутніх з графіком навчального процесу на 2022-2023 н.р. Студенти 2-4 курсів бакалаврату дистанційно навчаються з 15.08 по 26.11.2022 року, магістри 2 року навчання – з 26.09 по 10.12.2022 року. За умови покращення ситуації з військовим станом на території України всі студенти економічного факультету розпочнуть навчання у форматі офлайн. Актуальним питанням з переходом на змішану форму навчання залишається розробка та наповнення електронних навчальних курсів. На факультеті для 327 дисциплін бакалаврату та магістратури розроблено ЕНК. У 2022 році економічний факультет випустив 357 бакалаврів, в тому числі 174 студенти денної форми та 183 заочної форми навчання.
    Цього року 11 студентів факультету навчаються за програмами подвійних дипломів в Словацькому аграрному університеті, м. Нітра (Словаччина), Вищій школі сільського господарства ISA Lille (Франція), Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина), Вищій школі економіки (Чехія), Університеті м. Фоджа (Італія), Варшавському університеті наук про життя (Польща). На факультеті реалізуються міжнародні наукові проекти: Проект ЄС Erasmus+ «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері» (TOPAS) (координатор Діброва А.Д.), Проект DAAD «Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах» (координатор Ткачук В.А.), Проект «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників» в рамках технічної допомоги ЄС за фінансування Європейського інвестиційного банку (координатори Швиденко М.З., Діброва А.Д.), «Аналіз стану сільського господарства та дослідження стратегій розвитку в Україні» в рамках проекту з Корейським інститутом сільськогосподарської економіки (координатор Ткачук В.А.), «Аналіз ланцюгів поставок в сільському господарстві» в рамках проекту з Корейським інститутом сільськогосподарської економіки (координатор Лабенко О.М.).
       В квітні було проведено Майстер – клас зі створення та використання навчальних відеоматеріалів від викладачів економічного факультету.
Спостерігається збільшення публікаційної активності НПП економічного факультету за 2021-2022 рр. порівняно з 2018 роком в наукометричних базах Scopus, Web of Science.
      Протягом звітного періоду на базі факультету проведено 3 міжнародних науково-практичні конференції, в тому числі Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна політика України в умовах глобальних викликів», присвячена 70-річчю економічного факультету; Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція; 75 науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобальних викликів». Також на факультеті було проведено 6 науково-практичних семінарів, круглих столів, форумів, вебінарів.
     На факультеті за звітний період було організовано Курси підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для НПП та здобувачів ЗВО аграрного профілю та Курси з підвищення кваліфікації фахівців з бухгалтерського обліку для НПП та здобувачів закладів вищої освіти аграрного профілю «Облік, оподаткування та контроль: вплив воєнного стану». Ефективність підготовки аспірантів на економічному факультеті за 2018-2022 рр. складає 87,5%. Науковцями факультету підготовлено і подано в НДЧ 6 проектів на суму 3750 тис. грн.
       На факультеті функціонує 14 наукових студентських гуртків. На XI «Фестивалі студентської науки – 2022» НУБіП України 1 місце зайняв гурток «Клуб фінансового аналітика» (керівник Тітенко З. М.). Нині ведеться активна робота над підвищенням наукового рівня фахового видання «Біоекономіка та аграрний бізнес», що дасть можливість внесення його до наукометричних баз Scopus і Web of Science.
З початку повномасштабної війни викладачі і студенти економічного факультету стали на оборону нашої держави, приймають участь в територіальній обороні, волонтерській діяльності, пішли до лав ЗСУ.
      Підсумовуючи свій виступ Анатолій Діброва наголосив, незважаючи на нинішні надскладні умови воєнного стану колектив працює і має плани та завдання на 2022/2023 навчальний рік: ужити вичерпних заходів щодо збереження життя і здоров'я учасників освітнього-виховного процесу; неухильно дотримуватися правил поведінки та санітарно- епідеміологічних норм у навчальних приміщеннях університету; удосконалити профорієнтаційну роботу; забезпечити постійне оновлення та актуалізацію навчально-методичного забезпечення дисциплін, в тому числі ЕНК, підручників, навчальних посібників; на кожній кафедрі сформувати базу відеолекцій, практичних та семінарських робіт; активізувати співпрацю з бізнесом, продовжити практику запрошення гостьових лекторів; підвищити якість викладання дисциплін за рахунок удосконалення педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації НПП; здійснювати заходи щодо реалізації рекомендацій, прийнятих на Форумі SEB-2022; забезпечувати подальше зростання кількості публікацій НПП кафедр у виданнях, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та інших; завершити акредитацію освітньо-наукових програми підготовки докторів філософії PhD за спеціальностями 071, 072 та 076; діяльність НПП спрямувати на пошук та здобуття Міжнародних наукових грантів, проєктів, активну участь у тренінгах-семінарах, стажуванні; активізувати роботу економічного факультету з підготовки міжкафедральних проєктів НДР для їх подання на конкурс до НФД України; продовжити практику залучення талановитих студентів, переможців олімпіад та конкурсів до участі у наукових гуртках, аспірантурі, виконання наукових тематик кафедр. У міжнародній діяльності: продовжити роботу зі збільшення кількості навчальних дисциплін, що викладаються іноземними мовами, а також чисельність НПП, що мають сертифікати про володіння іноземною мовою не нижче рівня В2; поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетами-партнерами зі США, країн ЄС, зокрема Вишеградської асоціації університетів, проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою; підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020»; успішно завершити проект «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників»; розвивати матеріально-технічну базу.
     Участь в обговоренні звіту декана взяли завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко, завідувач кафедри економіки підприємства Вікторія Байдала, доцент кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко, голова студентської організації економічного факультету Вікторія Дорошенко, голова ради молодих вчених економічного факультету Ольга Файчук. Виступаючі позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом щодо організації конференцій, круглих столів, семінарів, проходження акредитацій, організації навчального процесу в умовах воєнного стану, наукові доробки та проєкти кафедр, важку вступну кампанію, досягнення молодих вчених, волонтерську діяльність, безпечні умови навчання тощо.
 
 
   Основним завданням колективу економічного факультету було визначено забезпечення максимально сприятливих умов навчання для здобувачів освіти, які зі зброєю в руках стали на захист України, перебувають на тимчасових окупованих чи особливо небезпечних територіях або є переміщеними особами а також забезпечення безпеки всіх учасників навчального процесу.
     Підсумовуючи звіт декана, начальник навчального відділу Рудик Ярослав Михайлович позитивно оцінив роботу колективу в непрості часи пандемії коронавірусу та умовах воєнного стану. Відзначив, що колектив економічного факультету показує стабільність контингенту, і нині головне завдання - зберегти те що є і не зупинятись на досягнутому. Всім побажав результативної вступної кампанії, мирного неба, успішного навчального року і перемоги.
     Після обговорення всі одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. На завершення Вчена рада економічного факультету схвалила проєкт рішення і проєкт Плану роботи вченої ради на 2022-2023 навчальний рік. Також декан повідомив присутніх про алгоритм при сигналі «Повітряна тривога» та після засідання всі учасники спустилися в укриття 10 корпусу для ознайомлення щодо поведінки під час надзвичайних ситуацій, сигналів повітряної тривоги.
Мирного неба!
Разом до Перемоги!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Олійник Лариса,
секретар вченої ради економічного факультету
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook