Підготовка кадрів вищої кваліфікації – традиційна наукова компонента роботи кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології

3 травня 2022, 17:26
ФВМ НУБіП України
   На кафедрі епізоотології, мікробіології і вірусології – викладаються 26 дисциплін дисципліни при підготовці бакалаврів і магістрів за 4 спеціальностями: 211 - Ветеринарна медицина (6 дисциплін на ОС «Бакалавр»), 13 дисциплін на ОС «Магістр» (в тому числі 5 дисциплін за освітньою програмою «Ветеринарне забезпечення військ, сил»); 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (3 дисципліни), 181 - Харчові технології (3 дисципліни), 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (1 дисципліна), а також 15 вибіркових дисциплін, (з переліком дисциплін можна ознайомитись за посиланням https://nubip.edu.ua/node/1178/4).
  Окрім традиційних навчальних програм з мікробіології, вірусології і, на старших курсах, епізоотології інфекційних хвороб тварин, кафедра має визначні традиції стосовно підготовки кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук за відповідними спеціальностями. На кафедрі продовжує працювати наукова школа з вивчення етіології, розробки засобів та методів діагностики і профілактики інфекційних хвороб тварин, яку започатковав професор В.В. Нікольський, в подальшому наукові дослідження в межах визначеного наукового напряму організовували знані вчені-професори Бортнічук В.А., Онуфрієв В.П., Скибіцький В.Г., Харченко С.М., Литвин В.П., Мазур Т.В., Недосєков В.В.
   Так, за останні 100 років (а саме в цьому році кафедра відзначає сторічний ювілей від заснування), на кафедрі було підготовлено 9 докторів (Коротич О.С., Бортнічук В.А., Литвин В.П., Скибіцький В.Г., Галатюк О.Є., Яблонська О.В., Бойко П.К., Ситюк М.П., Уховський В.В.) і 59 кандидатів ветеринарних наук (Коротич О.С., Ревенко І.П., Настенко К.О., Родіонов М.Т., Литвин В.П., Скибицький В.Г., Євтушенко А.Ф., Нечипоренко Ю.Д., Томко Ю. М., Каришев С. В., Поліщук В. В., Павленко М. С., Першина С. І., Садовський В. Я., Литвиненко В. М., Музика В.П., Гомзиков О. М., Мартиненко Д.Л., Білоконь В.І., Борзова В.А., Новіцька О.В., Пекнич В.М., Столюк В.В., Мазур В.М., Ташута О.С., Огбу Огбанайя, Козловська Г.В., Міськевич С.В.,Неволько О.М., Сорокіна Н.В., Герстман М.В., Постой В.П., Причина М.І., Собко Ю.А., Степанюк О.В.,Ганім Абоуд Джабір, Герстман М.В., Кіпой Сумбу, Ткаченко В. В., Ситнік В.А., Шевчук В.М., Ташута С.Г, Тонська Т.Г., Башта О.В., Волощук Н.М., Борзова В.А., Пекнич В.М., Куц Н.В., Хоменко Я., Мартинюк О.Г., Іванов М. Ю., Нікітова А.П., Дрожже Ж.М., Гулянич М.М., Козленко Т.Г., Фурда І.Л., Голік М.О., Постой В.В., Маковська І. Ф.).
   Основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів є аспірантура, яка функціонує в нашому університеті з 1954 року. На цей час (у 2021/2022 навчальному році) на кафедрі епізоотології, мікробіології і вірусології за спеціальністю 16.00.03 – «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» навчається 11 аспірантів: п’ять 1-го року навчання, троє - 2-го року навчання, двоє - 3-го року навчання та одна аспірантка - 4-го року навчання.
   З 2016 року на кафедрі через аспірантуру ведеться підготовка докторів філософії з ветеринарної медицини (PhD студентів) за новою для нас освітньо-науковою програмою із заразної патології тварин, за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Згуртована робота колективу кафедри забезпечує формування у майбутнього науково-педагогічного працівника здатності до наполегливої цілеспрямованої роботи на результат, отримання нових знань або практично спрямованих результатів, і як кінцевий результат - підготовлена до захисту кваліфікаційна наукова праця. І цьому підтвердженням є те, що аспірантка нашої кафедри Ірина Маковська була першою в НУБІП, хто захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 21 - «Ветеринарна медицина», за ОНП «заразна патологія тварин» у 2021 році.
   Необхідно відзначити, що певні етапи запланованих експериментів і досліджень аспіранти виконують в акредитованих лабораторіях (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) з використанням сучасного обладнання та під керівництвом фахівців своєї справи. В першу чергу в УЛЯБП АПК НУБІП України – у відділі мікробіологічних досліджень (завідувач доктор ветеринарних наук Виговська Л.М.) та відділі молекулярно-генетичних досліджень (завідувач кандидат ветеринарних наук Іщенко Л.М.), а також у Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів, Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Інституту ветеринарної медицини НААН України, ТОВ «БіоТестЛаб», науково-дослідній лабораторії НДЦ Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України, тощо.
   Матеріал для виконання досліджень і апробація розробок здійснюються у ветеринарних клініках – насамперед у навчально-науково-виробничому клінічному центрі «Ветмедсервіс» факультету ветеринарної медицини, ветеринарних клініках «Зоолюкс», «Біла Ведмедиця», «Мультивет» «АртВет», «Чотири лапи», «Білий вовк» інших клініках міста Києва. Необхідно відзначити, що у вказаних ветеринарних клінічних центрах на керівних посадах працюють випускники нашого факультету.
   Важливо, що в складних умовах сьогодення всі аспіранти надзвичайно відповідально ставляться до виконання планів навчання, тому що розуміють, що в сучасних умовах підвищеного попиту на нові знання, залучення інноваційних технологій у практику ветеринарної медицини, а також виробництво конкурентноздатної продукції і надання послуг, не можливе без формування інтелектуального капіталу, основу якого становлять наукові кадри. Результати досліджень молоді науковці гідно представляють на наукових форумах як в Україні, так і за її межами.
   Війна, розв’язана російською імперіалістичною воєнщинною, звичайно, не додає можливостей для розвитку науки. Але колектив кафедри, разом з аспірантами, продовжують в цей скрутний час виконувати планові дослідження і своєю ретельною працею підтримувати незалежність України.
Володимир Мельник, завідувач кафедри
епізоотології, мікробіології і вірусології

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook