Про студентську науково-дослідну діяльність та інші аспекти наукової роботи ННІ неперервної освіти і туризму

2 травня 2022 року

 

 
25 квітня 2022 р. відбулось чергове засідання Наукової ради ННІ неперервної освіти і туризму, на якому обговорювались питання: про роботу студентських наукових гуртків; про рівень підготовленості кафедр ННІ НОіТ до проведення науково-практичних заходів у травні-червні 2022 р.; про підготовку проєктів наукових досліджень для подання на конкурс у 2022 році з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів; про наукові напрями підготовки доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування».
 
Керівники студентських наукових гуртків презентували їх роботу за наступними розділами: 
-          наявність сторінки гуртка на сайті кафедри та її наповненість;
-          концепція функціонування гуртка;
-          склад учасників;
-          зустрічі студентів із стейкхолдерами;
-          гостьові лекції;
-          забезпеченість наукової та виховної складових гуртка;
-          здобутки учасників гуртка.
 
Зокрема, про роботу студентського науково-дослідного дискусійного клубу (СНДДК) «Туризм & Рекреація» (https://nubip.edu.ua/node/97989) доповів д.е.н., проф. Сергій Бардаш; д.е.н., проф. Інна Левицька доповіла про СНДДК «HoReca Tourism Space» (https://nubip.edu.ua/node/98760); к.е.н., доц. Ірина Кудінова – про студентський науковий гурток «Агротурист» (https://nubip.edu.ua/node/73103), який неодноразово отримав визнання на фестивалі «Голосіївська весна»; к.е.н. Катерина Обиход – про студентський науковий гурток «Інновінг» (https://nubip.edu.ua/node/84914); ст. викл. Любов Шкварун – про студентський науково-творчий гурток «Creative Lab» (https://nubip.edu.ua/node/77182); к.т.н., доц. Світлана Попова – про студентський науковий гурток «Ресторатор» (https://nubip.edu.ua/node/73104); д.держ.упр., доц. Сергій Приліпко - про студентський науковий гурток «Державотворець» (https://nubip.edu.ua/node/91211).
За результатами обговорення прийнято рішення схвалити діяльність студентських наукових гуртків кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, а також кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
На кафедрах ННІ неперервної освіти і туризму на 2 семестр 2021/2022 н.р., було заплановано низку науково-практичних заходів, серед яких І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти», яка відбуватиметься 17-18 травня 2022 р. в м. Києві на базі кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України. Відповідальна за проведення конференції д.т.н., проф. Валентина Бандура нагадала присутнім про тематичні напрямки конференції:
-          Тренди глобального, національного та регіонального розвитку сфери гостинності: економіка, фінанси, безпека і страхування, логістика.
-          Ресторанні технології та безпека харчових продуктів.
-          Соціокультурний вимір туризму та реалізація концепції сталого розвитку.
-          Дорадництво як ефективний інструмент розвитку сільського туризму.
-          Маркетинг туристичних дестинацій світового та вітчизняного туризму.
-          Моделювання мікроекономічного розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: менеджмент, облік та оподаткування.
-          Діджіталізація бізнес-процесів суб’єктів туристичної індустрії.
-          Удосконалення підготовки фахівців для сфери гостинності.
-          Інноваційні технології в інформаційно-консультаційній діяльності.
-          Інноваційні енерготехнології в готельно-ресторанному бізнесі.
 
В доповіді д.т.н., проф. Валентини Бандури була наведена інформація про кількість тез доповідей, надісланих організаційному комітету конференції. Також було зазначено, що попри складний час, пов'язаний з війною, спостерігається неабияка зацікавленість до конференції як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, адже саме така конференція є чудовим дискусійним майданчиком для обговорення питань індустрії гостинності в післявоєнний період, що в свою чергу є нагальним і актуальним.
Відповідальний за проведення ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» д.держ.упр., доц. Сергій Приліпко, зазначив, що проведення даного круглого столу було заплановано на 12 квітня 2022 р., проте за рекомендацією директорату прийнято рішення про його перенесення на початок червня 2022 р. Програмою круглого столу передбачені панельні дискусії:
1)    «Формування сучасного освітнього середовища на засадах практикоорієнтовного та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти»;
2)    «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз»;
3)    «Формування та розвиток державного управління»;
4)    «Регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні».
Крім того д.держ.упр., доц. Сергій Приліпко зазначив, що через об’єктивні причини непереборної сили кафедрою публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва прийнято рішення перенести проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку держави та суспільства» з 03.06.2022 р., на 1-й семестр 2022-2023 н.р.
Також була заслухана інформація д.е.н., проф. Тетяни Кальної-Дубінюк, яка розповіла присутнім про проведення Міжнародного науково-практичного семінару «Інноваційна діяльність та дорадництво у викликах сьогодення», який має відбутися 05 травня 2022 р. в м. Києві на базі кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України. Під час міжнародного науково-практичного семінару передбачено обговорення у секціях:
1. Управління інноваціями в контексті глобалізаційних процесів (керівник секції: Витвицька О.Д., д.е.н., професор);
2. Пріоритетні напрямки розвитку дорадництва в сучасних умовах (керівник секції: Кальна-Дубінюк Т.П., д.е.н., професор).
За результатами проведення семінару передбачається видати збірник матеріалів практиків-інноваторів та дорадників, зокрема розкрити проблеми та перспективи співробітництва України і країн світу в сфері інновацій та дорадництва. Також було зазначено, що у міжнародному науково-практичному семінарі планують прийняти участь:
-        Українсько-польська асоціація розвитку;
-        Україно-німецька торгово-промислова палата;
-        Україно-ізраїльська торгово-промислова палата;
-        Україно-японський центр.
За результатами обговорення було прийнято рішення схвалити діяльність оргкомітетів науково-практичних заходів, запланованих на травень-червень 2022 року, узгодити дату проведення та здійснити коригування програми ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управління та врядуванні» (червень 2022 р., відповідальнаГеращенко І.М., д.держ.упр., доцент) та питання можливості проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку держави та суспільства» у І семестрі 2022/2023 н.р. (відподальний Приліпко С.М., д.держ.упр., доцент).
Також на засіданні Наукової ради ННІ неперервної освіти і туризму було обговорено питання пропідготовку проектів наукових досліджень для подання на конкурс у 2022 році з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів. За результатами доповіді д.е.н., проф. Ольги Витвицької ухвалено рішення про представлення остаточного варіанту проєкту на наступному засіданні Наукової ради ННІ для його подальшої рекомендації до участі у конкурсі наукових проєктів НУБіП України.
На завершення засідання Наукової ради було заслухано інформацію д.держ.упр., доцента, гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування» Ірини Грищенко про перспективні напрями тематик наукових досліджень аспірантів за згаданою ОНП на 2022-2023 н.р. Зокрема, було акцентовано увагу на тому, що запропоновані теми наукових досліджень аспірантів попередньо обговорені членами проєктної групи ОНП «Публічне управління та адміністрування» докторами наук з державного управління Сергієм Приліпком, Володимиром Олійником та власне Іриною Грищенко, а також заслухані і схвалені на засіданні кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва (протокол №9 від 20.04.2022). На засіданні Наукової ради ННІ неперервної освіти і туризму заперечень не було, тому наукові напрями підготовки доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» було схвалено та рекомендовано до розгляду Вченою радою ННІ неперервної освіти і туризму.
 
Сергій Бардаш, д.е.н., професор,
професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму,

 голова Наукової ради ННІ неперервної освіти і туризму

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook