На науково-методичному семінарі в Мукачево обговорено перспективи відокремлених підрозділів університету

27 вересня 2014 року
22 - 23 вересня 2014 р. на базі Відокремленого підрозділу  НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» проведено науково-методичний семінар «Організація навчально-виховного процесу та перспективи вдосконалення діяльності ВП НУБіП України в умовах  реформування системи освіти в Україні». У роботі семінару взяли участь проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, головний державний інспектор управління контролю за діяльністю ВНЗ Державної інспекції навчальних закладів України Олена Маковська, директор Стрийського коледжу Львівського НАУ  Василь Дмитришин, завідувач кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету Лариса Капітан.
 
 
Сергій Кваша у своїй доповіді акцентував увагу на тих завданнях, які постають перед регіональними закладами університету в зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» та програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». Першочерговими серед них є підвищення рівня якості навчання шляхом удосконалення змісту навчального процесу, розробки індивідуальних університетських планів, забезпечення навчального процесу новітнім лабораторним обладнанням, впровадження новітнього програмного забезпечення, доступ  до світових освітніх і наукових ресурсів тощо.
 
 
Відзначено, що важливою компонентою поліпшення навчального процесу підготовки фахівців в університеті є навчальне та методичне забезпечення – власні підручники, посібники, робочі програми і матеріалами.
 
Тому потрібно застосовувати сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології, дбати про підвищення якості змістового наповнення навчальної літератури, виданої викладачами університету  та  його відокремленими підрозділами. Також слід збільшити кількість електронних навчальних курсів, дистанційних та відео-занять, використання сучасних інформаційних технологій у діяльності університетської наукової бібліотеки.  Важливо посилити роль педагогічних кафедр у підвищенні якості навчального процесу.
 
Далі проректор наголосив на необхідності поєднання освіти і науки, окреслив стратегічні напрями наукових досліджень університету, необхідність безпосередньої участі докторів наук, професорів у науково-технічних проектах.
 
Як особливо важливі, були відзначені заходи для підтвердження статусу дослідницького університету, інтенсифікація публікацій у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, проведення міжнародних конференцій, активізація і диверсифікація міжнародної діяльності, залучення до навчання в університеті іноземних студентів. 
 
Начальник відділу по роботі з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації НУБіП України Анатолій Гладкий розповів про зміни у структурі  відокремлених підрозділів – створення Бережанського та Ніжинського коледжів. Під час доповіді підбив підсумки вступної компанії 2014 року. Так, за ступеневою системою навчання у базовому закладі університету продовжили навчання більше 650 випускників коледжів.
 
 
Обговорено результати  наукової роботи у відокремлених підрозділах університету.  Зокрема, отримано 49 патентів, захищено 18 кандидатських дисертацій, видано 3 підручники і 11 посібників з грифом МОН України, опубліковано більше 500 статей,  400 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських та вузівських конференціях.
 
Мова йшла і про модернізацію матеріально-технічної бази. Так,  для цих цілей витрачено більше 1,046 млн. грн. і ще майже півмільйона  на придбання навчального обладнання і техніки. 
 
Також визначено основні завдання для регіональних закладів університету в зв’язку з  припиненням у 2016 році прийому на навчання фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» і «Спеціаліст». Насамперед, потрібно розробити програми покращення якісних показників кадрового складу, забезпечити збільшення кількості докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів. А ще – створити сучасне навчально-методичне, інформаційне  та матеріально-технічне забезпечення. Крім того, необхідно отримати ліцензії на право підготовки магістрів у Бережанському та Ніжинському інститутах та молодших бакалаврів і бакалаврів у коледжах. 
 
Головний державний інспектор управління контролю за діяльністю ВНЗ Олена Маковська зазначила, що на сайті Державної інспекції навчальних закладів України розміщено уніфікований акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про освіту. Одночасно, відповідно до постанови КМУ від 13.08.14р. №408 запроваджені обмеження на проведення перевірок державними інспекціями  та іншими контролюючими органами. Їх здійснення можливе після надання дозволу Уряду України шляхом прийняття відповідного розпорядження.
 
Маковська О. А. наголосила, що сьогодні питанням звернень громадян приділяється велика увага. Постійно працює «гаряча лінія», куди активно звертаються викладачі та студенти. 
 
 
В.о.директора ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» Світлана Пилипишин висвітлила питання імплементації Закону України «Про вищу освіту» в контексті підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Молодший спеціаліст» і «Молодший бакалавр», нових  умов прийому на навчання до коледжів. 
 
 
Завідувач кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету Лариса Капітан під час семінару виступила із доповіддю «Сучасні освітні процеси в Україні: засади реформування».
 
 
Йшлося про  необхідність перегляду усталених норм освітньої діяльності. Тож маємо якнайшвидше замінити авторитарну педагогіку на педагогіку толерантності, провадити принцип «навчання впродовж життя», оскільки освіта є чинником соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її конкурентоздатності та національної безпеки.
 
Представила звіт про роботу Мукачівського аграрного коледжу станом на вересень 2014 року, а також перспективи його розвитку директор Надія Балаж. А Русин М.О. – голова циклової комісії юридичних дисциплін цього коледжу –  висвітлив правовий статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників відповідно до положень нового Закону України «Про вищу освіту». 
 
 
Директор ВП НУБіП України «Боярський коледж екології та природних ресурсів» Сергій Кропивко запропонував шляхи та перспективи ефективного використання енергоносіїв. Також проведено аналіз структури споживання енергоносіїв у коледжі. Мова йшла і про будівництво нової котельні з сучасним теплотехнічним обладнанням на біопаливі – дровах.
 
 
На прикладі практичного навчання студентів, що здійснюється у Немішаївському агротехнічному коледжі, в.о. директора Анатолій Подгаєцький показав процес формування професійних якостей фахівця, проаналізував стан та проблеми функціонування навчально-виробничої бази коледжу.
 
 
За результатами роботи семінару буде направлено звернення до Міністерства освіти і науки України із зазначенням проблем, які виникають у коледжах у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту». 
 
 
 
Анатолій  Гладкий,
начальник відділу по роботі з ВНЗ І-ІІІ р.а.
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook