Дисертація має бути якісною, аспірант – підготовленим на високому рівні

11 вересня 2014 року
11 вересня в рамках реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020» відбувся семінар «Наукова діяльність НУБіП України у контексті Закону України «Про вищу освіту». У ньому взяли участь перший проректор Ігор Ібатуллін, учений секретар ННЦ підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Вікторія Грищенко, голови та секретарі спеціалізованих вчених рад, директори науково-дослідних інститутів.
 
 
Вікторія Анатоліївна під час доповіді зупинилася коротко на основних статтях і розділах закону, які регламентують підготовку здобувачів наукових ступенів. Спочатку зосередила увагу присутніх на законодавстві, яким у науковій діяльності керується виш. Окрім того,  в університеті розроблено пакет внутрішньої нормативної документації для атестації наукових кадрів. Це, насамперед, «Порядок попереднього розгляду дисертаційних робіт у НУБіП України» та «Порядок проходження та розгляду дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах НУБіП України». Також навчально-науковим центром підготовлено  довідник нормативних документів. 
 
Далі мова йшла про статті закону, присвячені підготовці та атестації кадрів вищої кваліфікації. Так, науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності закону прирівнюється до наукового ступеня  доктора філософії.  Для його здобуття потрібне виконання освітньо-наукової програми навчання в аспірантурі та публічний захист дисертаційної роботи. Також  збільшується термін навчання в аспірантурі до 4-х років і змінюється обсяг кредитів. Тому ще потребують уточнення PhD- програми підготовки докторів філософії  з урахуванням цих змін.
 
На сьогодні в університеті діє 20 спеціалізованих вчених рад. А підготовка здобувачів наукових ступенів здійснюється за 47-ма спеціальностями. Присудження наукового ступеня доктора наук  стане можливим на основі публічного захисту за сукупністю опублікованих статей. Але тут  слід значно посилити їх якість. 
 
Для відкритості проведення атестаційного процесу буде дозволено здійснювати його аудіо- та / або відеофіксацію захисту дисертації. А ще на офіційному сайті НУБіП України оприлюднюватимуться повнотекстові дисертаційні роботи (наукові доповіді) і відгуки офіційних опонентів.
 
Відповідно до нового закону атестацію здобувачів  ступеня доктора філософії може здійснювати не лише постійнодіюча, а й разова спеціалізована вчена рада університету. 
 
 
Передбачено зміни у дипломах доктора наук (доктора філософії). У нових зразках зазначатимуться  назви установ, де здійснювалася підготовка та захищено наукові досягнення, а також кваліфікації. До того ж диплом доктора філософії  буде супроводжуватись додатком з інформацією про результати навчання, національну систему вищої освіти України.
 
Здобувачам наукових ступенів, у яких термін навчання в аспірантурі або докторантурі закінчився  до 6 вересня 2014 року та за умови захисту дисертації впродовж року, присуджуватиметься науковий ступінь кандидата або доктора наук та видається диплом кандидата або доктора наук. За умови звернення, такі  особи зможуть отримати диплом доктора філософії з відповідної галузі.
 
Спеціалізованим вченим радам надано право остаточного прийняття рішення щодо присудження наукових ступенів. Разом з цим зростає  відповідальність. Тому надзвичайно важливе завдання спецрад – посилити  контроль за виявленням академічного плагіату. У законі закладено і новий підхід до прийому в аспірантуру за держзамовленням: до 20% від випуску магістрів,  які навчалися за рахунок бюджетних коштів в університеті.
 
Проте Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має бути створено до 6 лютого 2015 року , а його склад затверджений до  6 червня цього ж року. Отже, майже рік будемо працювати за старими вимогами. 
 
На семінарі розглянули також проект наказу МОН «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». У ньому йдеться про зменшення кількості публікацій за темою докторської дисертації до 15, а за кандидатської – до 3. Також запропоновано зараховувати до іноземних публікацій здобувачів доктора наук статті, опубліковані у матеріалах наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах.
 
 
Ігор Ілліч акцентував увагу на відповідальності за якість дисертаційних робіт, яка за останні 10 років значно погіршилася. Тому слід негайно підвищити вимоги до дисертацій, особливо під час їх попередніх розглядів.  
 
Цьогоріч Міністерство освіти і науки в цілому на 43% зменшило кількість місць для аспірантури. Однак університету з найменшими втратами вдалося відстояти свої позиції.  Перший проректор позитивно оцінив роботу спецрад і ще раз підкреслив: дисертація має бути якісною, аспірант – підготовленим на високому рівні. 
 
До обговорення змін, які чекають на наукову діяльність в університеті, долучилися директори НДІ економіки і менеджменту АПВ Микола Талавиря, технічного ННІ Валерій Дубровін, професори Анатолій Мазуркевич, Владислав Галат
 
На завершення Ігор Ілліч нагадав, що в університеті продовжує роботу комісія, яка працює над впровадженням закону в життя вишу.
 
Прес-служба НУБіП України
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook