Відбувся захист магістерських робіт кадровиків та керівників закладів освіти

8 грудня 2021 року
     30 листопада та 1 грудня 2021 року на гуманітарно-педагогічному факультеті відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління персоналом» заочної форми навчання.

     Кожне засідання екзаменаційної комісії відкривала декан гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філософських наук, доцент Інна Савицька або заступник декана, доктор педагогічних наук, доцент Ігор Буцик, які звертались до магістрантів з вітальним словом, бажали магістрантам успішного захисту, акцентували увагу всіх присутніх на тому, що сьогодні Україна потребує підготовлених управлінців-професіоналів, управлінців-лідерів, здатних здійснювати управління організаціями та закладами освіти на науковому рівні.

     Екзаменаційна комісія у складі: професора, доктора педагогічних наук Руслана Сопівника – голова; професора, завідувача кафедри управління та освітніх технологій Сергія Кубіцького; професора, кандидата педагогічних наук, начальника відділу кадрів НУБіП України Миколи Михайліченка; доцента, доктора економічних наук, завідувачки кафедри  інвестиційного та виробничого менеджменту Марини Дєліні та секретаря Бокій Людмили відмітила високий рівень магістерських кваліфікаційних робіт, їх практичну значущість та спрямованість на вирішення актуальних виробничих проблем українських підприємств і організацій.

     Розпочав захід голова екзаменаційної комісії завідувач кафедри педагогіки Руслан Сопівник, який у своєму вступному слові відмітив, що всі студенти успішно виконали план навчання, володіють необхідними знаннями та вміннями, а магістерські роботи відповідають встановленим вимогам. Він привітав магістрів і побажав всім успішного захисту.

     На особливу увагу та одностайну думку екзаменаційної комісії, заслужила магістерська кваліфікаційна робота Ольги Глазкової на тему «Організація діяльності служби управління персоналом органу державної влади». Вперше, в стінах нашого університету студентка підготувала роботу, в якій методологічно правильно розкрито та обґрунтовано актуальну наукову і практичну проблему, адже діяльність служби управління персоналом у складних умовах російської агресії має принципово новий зміст, який істотно відрізняється від діяльності  у мирний час. Детальний і ґрунтовний аналіз сучасної наукової літератури та практичної діяльності, проведений Ольгою Юріївною за допомоги її керівника, відомого вченого, професора Миколи Михайліченка, дав змогу виокремити нові напрямки в роботі служби управління персоналом, довести доцільність та необхідність нових форм роботи, розкрити актуальні, невідомі раніше проблеми в організації діяльності служб управління персоналом органу державної влади.

     Під час захисту магістрантка продемонструвала високий рівень знань специфіки діяльності служби управління персоналом органу державної влади у складних соціально-політичних та економічних умовах, запропонувала важливі для органів державної влади методичні рекомендації. Звичайно, тему магістерської роботи Ольга Глазкова обрала не випадково, оскільки вона вже декілька років працює у службі управління персоналом і присвятила обраній проблемі багато часу. Тому, поважна екзаменаційна комісія одноголосно прийняла рішення оцінити магістерську роботу Ольги Глазкової на «відмінно».

     Багато схвальних відгуків отримала і магістерська кваліфікаційна робота Володимира Мельника на тему «Формування кадрового резерву закладів охорони здоров’я», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Білан. Всім відомо, що спільна робота наукового керівника і магістранта завжди завершується позитивним результатом, який надихає на подальшу творчу роботу і магістранта, і наукового керівника. Не складна, на перший погляд, тема магістерського дослідження наповнюється новим змістом, відшукуються нові резерви й можливості, у результаті всі стають свідками народження творчого дослідницького продукту, який своїми неординарними ідеями може позитивно вплинути на вирішення актуальної проблеми. А приємним результатом для наукового керівника і його магістранта стала очікувана відмінна оцінка спільної змістовної і творчої роботи.

     Ще одна робота не залишила жодного члена комісії без бажання прокоментувати її креативний результат. Це магістерська кваліфікаційна робота Максима Тарасенка  на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні розвитком персоналу у Національному медичному університету ім. О. Богомольця». Не є секретом, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні є достатньо складною проблемою, адже довести на прикладі, що позитивний результат отримано в результаті вмілого застосування сучасної комп’ютерної техніки справа не проста. І тим не менше, під керівництвом справжнього фахівця з інформаційних технологій, кандидата педагогічних наук, доцента Ярослава Рудика, магістранту вдалося це зробити. Він представив змістовну, насичену скріншотами, таблицями і діаграмами роботу, який вдало розкрив саме управлінський аспект обраної проблеми. Результат не примусив себе довго чекати, магістрант отримав цілком заслужену відмінну оцінку.

     Звичайно, можна було б відмітити багато магістерських робіт, адже багато з них виконані на високому науковому і методичному рівні, але ми зосередили свою увагу лише на декількох, на нашу думку, особливо важливих роботах, які продемонстрували атмосферу спільного наукового пошуку магістрантів і наукових керівників.

     Тон заданий магістрантами освітньої програми «Управління персоналом» 2 і 3 грудня підтримали і магістранти освітньої програми «Управління навчальним закладом», особливо хочеться відмітити захист магістерської кваліфікаційної роботи на тему «Розвиток особистісних якостей керівника як чинник підвищення ефективності» Тетяною Ільєнко, яка блискуче представила структуру і зміст особистісних якостей керівника, розкрили технологію їх розвитку, а головне продемонструвала у своїй роботі бачення того, яким чином особистісні якості керівника стають чинником ефективності управління закладом загальної середньої освіти. Вражаючий перелік якостей сучасного керівника не залишив байдужими поважних членів комісії, які на «відмінно» оцінили зусилля молодої і перспективної магістрантки.

     Вже досвідченим керівником з бажанням отримати більш ґрунтовну освіту вступила на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» магістрантка Оксана Кузнєцова, яка представила комісії магістерську роботу на тему «Вплив стилю управління на соціально-психологічний клімат педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти». Творча співпраця магістрантки з відомою вченою, професором Ніною Журавською принесла свої плоди у вигляді добре структурованої системи впливів стилю керівника на соціально-психологічний клімат та ефективність діяльності закладу освіти. Висококваліфікована комісія не могла не погодитисяз аргументами Оксани Володимирівни і теж оцінила магістерську роботу на «відмінно».

     Заключний фінальний акорд у тривалій симфонії захистів пролунав від старости групи Наталії Овдій, яка обрала тему «Управління закладом загальної середньої освіти в умовах диференційованого навчання учнів». Велика пошукова робота магістрантки, аналіз великої кількості сучасних наукових джерел, ґрунтовне вивчення обраної проблеми та впевнене представлення одержаних результатів поважній екзаменаційній комісії, свідчили про високий рівень професійної компетентності магістрантки, глибоке розуміння обраної проблеми та значний власний досвід її вирішення, що ще раз підтвердило тезу про те, що тільки цілеспрямований пошук і правильний вибір можуть допомогти магістранту отримати бажаний результат. А оцінка «відмінно» стала закономірним заключний фіналом, який залишиться тепер у спогадах магістрів, екзаменаційної комісії і викладачів кафедри управління та освітніх технологій.

     На велику увагу заслуговує обрана тематика магістерських робіт, у якій представлено майже увесь спектр магістерських досліджень, серед яких такі актуальні питання управління як: формування системи стимулювання і мотивації персоналу, формування готовності керівників до управління закладом освіти в умовах модернізації освіти, формування ефективної команди, моніторинг та оцінювання результатів діяльності персоналу комерційного підприємства, управління процесом трудової адаптації працівників в організації, оцінювання результатів діяльності державних службовців тощо. Дослідження магістрантами подібної тематики свідчить про значний науковий потенціал науково-педагогічного складу кафедри управління та освітніх технологій та змістовну роботу спрямовану на підвищення управлінської компетентності магістрантів. 

     За результатами захисту магістерських кваліфікаційних робіт двом магістрантам було рекомендовано вступити на навчання до аспірантури, а три магістерські роботи рекомендовано до подачі на конкурс студентських наукових робіт.

Щиро вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо подальшого професійного зростання та успіхів!

Василь Базелюк,
доцент кафедри управління та освітніх технологій

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook