Захист дисертації Власенка Івана Володимировича на тему: «Еколого-економічні засади сільськогосподарського природокористування в контексті сталого розвитку України»

20 жовтня 2015, 10:00
вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.20
відбудеться прилюдний захист дисертації Власенка Івана Володимировича
на тему: «Еколого-економічні засади сільськогосподарського
природокористування в контексті сталого розвитку України»
,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища»
.

 

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, академік НААН Фурдичко Орест Іванович, директор Інституту агроекології і природокористування НААН

 

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН Добряк Дмитро Семенович, професор кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України

доктор економічних наук, професор Савченко Олексій Федосійович, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі

доктор економічних наук, старший науковий співробітник Будзяк Ольга Степанівна, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академія післядипломної освіти та управління

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій