НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 35.

Тел.: (044) 527-85-17

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Коломієць Юлія Василівна

доктор сільськогосподарських наук

 

НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології є структурним науковим підрозділом НУБіП України, створеним наказом ректора від 28 лютого 2017 р. № 145 на підставі рішення Вченої ради на базі проблемних наукових, науково-дослідних та навчально-науково-виробничих лабораторій факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

Діяльність науково-дослідного інституту спрямована на розвиток і координацію фундаментальних і прикладних досліджень в галузі природничих наук, реалізацію традиційно успішних освітніх та науково-дослідних пріоритетних, проривних напрямків розвитку науки і техніки, створення і впровадження інноваційної, конкурентоспроможної науково-технічної продукції, формування банку даних завершених розробок, проведення науково-практичних заходів, забезпечення високого рівня підготовки наукових кадрів.

Широта наукових інтересів, професіоналізм, володіння сучасними методами наукових досліджень, дозволяють колективу науково-педагогічних працівників інституту примножувати науковий і науково-педагогічний потенціал університету, забезпечувати безперервність і спадкоємність наукового процесу.

Науковий потенціал інституту дозволяє реалізовувати міждисциплінарні проекти, комплекс науково-дослідних робіт за бюджетними, договірними, ініціативними програмами різного профілю та забезпечувати повний цикл розробок, випробувань наукоємної продукції. На сьогодні у виконанні НДР беруть участь 58 виконавців, серед них штатних працівників – 15, докторів наук – 6, кандидатів наук – 10.

Науковці працюють над виконанням 9 фундаментальних, 4 прикладних науково-дослідних тематик, а також 23 ініціативних тем. Дослідження в польових умовах проводяться на базі ВП НУБіП України „Агрономічна дослідна станція”.

Активна співпраця НДІ з вітчизняними та закордонними академічними закладами, науковими установами НАН України, НААН, дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями у галузях захисту рослин, біотехнології, фізіології рослин, мікробіології, агроекології та ін.

При інституті функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

  • 03.00.20 — біотехнологія (сільськогосподарські науки), 03.00.16 — екологія (сільськогосподарські науки), 03.00.12 — фізіологія рослин (сільськогосподарські науки);
  • 06.01.11 — фітопатологія (біологічні, сільськогосподарські науки), 06.00.10 — ентомологія (сільськогосподарські науки).

У 2017 році разом з НДІ рослинництва та ґрунтознавства розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності 03.00.07 – мікробіологія.

В НДІ проходять підготовку 43 аспіранти та працює Рада молодих вчених, до складу якої входять науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. Наукові досягнення, здобутки науковців активно обговорюються на засіданнях різного формату, а також засіданнях 11 студентських гуртків, до роботи яких залучено понад 60 студентів. Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські форуми, науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.

НДІ координує фахове видання Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серії «Біологія, біотехнологія, екологія».

Новини

Всі новини

Оголошення

Всі оголошення

12 листопада 2020

12 листопада НТР

16 жовтня 2019

22 жовтня НТР НДІ!

24 листопада 2018

28 листопада НТР НДІ!

Події

Всі події
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook