Дистанційне навчання

     Дистанційне навчання — це варіант реалізації заочної форми навчання, який ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації.

Використовується нормативна база заочної форми навчання.

 
Характерні переваги дистанційного навчання:
        Гнучкість. Особи, які навчаються дистанційно, можуть, працювати у зручний для себе час, у зручному місці та режимі, якщо зазначене дозволяє у повній мірі виконати всі вимоги навчального плану.
        Економічна ефективність. Вартість дистанційного навчання є меншою у порівнянні із традиційною заочною формою. (8025 грн. за весь період навчання у 2015 році)
        Забезпеченість навчально-методичними матеріалами по дисциплінах, які розроблені НПП спеціально для студентів дистанційного навчання.
        Індивідуальна робота науково-педагогічного працівника зі студентом. На нього покладені такі функції: індивідуальне консультування студента по потребі з лекційного матеріалу, відповіді на запитання студентів, проведення практичних (лабораторних) занять, тестування, керівництво курсовими, дипломними роботами (проектами) тощо.
        Контроль знань. Поточний контроль знань студентів може проводитись дистанційно.
Семестровий контроль знань студентів, захист курсової, дипломної роботи (проекту), державної атестації студента здійснюється очно в Університеті.
 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ОС “МАГІСТР”
  • фінанси;
  • облік і аудит;
  • економіка підприємства;
  • маркетинг;
  • менеджмент організацій;
  • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
По завершенні навчання видається диплом державного зразка.
 
Відділ дистанційного навчання та підвищення кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій
 
 
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16А, 15 навч. корп., 223 ауд.
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)