Стародубцев Володимир Михайлович

Професор кафедри, доктор біологічних наук
Стародубцев Володимир Михайлович

Тел.: 0973538519

Електронна пошта: [email protected]

Народився 08.08.1939 р. у місті Харків (Україна).

У 1956 році закінчив СШ № 3 у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області з срібною медаллю. У 1957-1962 роках навчався в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ) на факультеті ґрунтознавства і агрохімії. Закінчив УСГА в 1962 р. з відзнакою за спеціальністю «ґрунтознавець-агрохімік». У 1972 р. захистив у Академії наук Казахської РСР кандидатську дисертацію на тему « Водно-сольовий режим ґрунтів Арись-Туркестанського масиву та шляхи його покращення» зі спеціальності 06.01.03 – ґрунтознавство (сільськогосподарські науки), у 1988 р. захистив у Сибірському відділенні Академії наук СРСР докторську дисертацію на тему «Изменения почвенно-мелиоративных условий в бассейнах рек при водохозяйственном строительстве» зі спеціальності 06.01.03 – «ґрунтознавство» (біологічні науки). У 1996 р. закінчив курси англійської мови “Teaching Abroad”.

Освіта: повна вища

-          вчений агроном (спеціальність «грунтознавець-агрохімік», 1962 р.);

-          кандидат сільськогосподарських наук (1972 р.);

-          доктор біологічних наук (1988 р.).

Кількість наукових фахових робіт – 320; підручників, навчальних посібників – 5; монографій – 8; науково-методичних праць – 14.

Навчальна робота:

Навчальні курси для спеціалістів (1991-2008 рр.) – Картографія ґрунтів (українською та російською мовами), Ґрунтознавство (українською та англійською мовами), Меліоративне ґрунтознавство.

Навчальні курси для бакалаврів (2009-2015 рр.) – Гідрологія, Природні ресурси України, Ґрунтознавство, Заповідна справа (англійською і українською мовами).

Навчальні курси для магістрів (2010-2015 рр.) – Soil Evaluation.

Навчальні практики (1991-2014 рр.) – Картографія ґрунтів, Ґрунтознавство, Гідрологія.

Науково-дослідна робота

 1. Вплив водосховищ на ландшафти узбережжя.
 2. Формування нових водно-болотних угідь у великих водосховищах.
 3. Зміни ландшафтів у дельтах річок під впливом господарської діяльності.
 4. Неоднорідність ґрунтового покриву на рівнинах із мікрозападинами.
 5. Меліорація гідроморфних і солонцюватих ґрунтів Лісостепу.
 6. Радіоактивне забруднення ґрунтів у зоні впливу водосховищ.
 7. Дистанційний моніторинг змін гідроморфних ландшафтних комплексів
 8. Процеси опустелювання ґрунтів під впливом господарської діяльності.

 

Міжнародна робота

Член редколегії закордонного журналу EARTH SCIENCES та українського “Scientific World Journal” (Одеса)

 1. Проект НАСА “SCERIN: South-Central European Regional International Networking”.
 2. Проект ФАО “Climate change in South-East Europe…” (2009-2011).
 3. Land Use Planning on the Territories Adjacent to the Large Reservoirs. 1998-2000. Grant of Soros Foundation (Research Support Scheme).
 4. Soil and groundwater protection (Lectures for Lanzhou Jiaotong University, China), 2004.
 5. Почвенно-мелиоративные и экологические исследования Приаралья и Прибалхашья (Казахстан), 1976-2015.
 6. Многолетняя динамика ирригационных качеств речных вод (Казахстан, 1974-1991).
 7. Конусы выноса как объекты ирригации и мелиорации (Казахстан, 1966-1973).
Останні публікації:
1. landscapes formation in large water reservoirs: global aspect, Наукові доповіді НУБіП, 2017, №1(65). 17 с. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8107)
2. Зміни земельного покриву в дельті річки Єшіль-ірмак. Біоресурси і природокористування, НУБіП України. 2017. Т.9,№3-4. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/8986/8262) +30
3. Вплив просторової неоднорідності водного режиму агроландшафтів на їх продуктивність. Наукові доповіді НУБіП України, #3(67), 2017.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8726/8064
4. Water res.- Formation of new delta-like subject in Kapchagay reservoir of Ili river,Water resources, V.44,  # 1, - 2017. – P.12-15.)
5. Водные ресурсы – Формирование нового дельтоподобного объекта в Капчагайском водохранилище на реке Или, Водные ресурсы, Том 44, №1, - 2017. – С.15-18.
6. Изменения береговой линии дельты реки Сефид-руд, SWorld, Belorussia,
http://www.sworld.education/index.php/ru/geography-b117/physical-economic-and-social-geography-b117/29632-b117-057
7. Land-cover and land-use changes in Eastern Europe after the collapse of the Soviet Union in 1991. Eds.: G. Gutman and V. Radeloff. Springer International Publishing, Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-42638-9_6. – 2017. – Р.119-147 (Розділ в монографії НАСА)

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook