Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні методики професійного навчання і сучасні педагогічні технології в умовах реформування ринку освітніх послуг»

27 вересня 2018, 9:00
Корпус № 3, ауд. 308, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Гуманітарно-педагогічний факультет

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ І СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ»

27-28 вересня 2018 р.

Мета конференції: висвітлити актуальні питання теорії та методики вищої школи, визначити умови застосування інноваційних методик та сучасних педагогічних технологій у контексті модернізації освіти.
Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 308, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. Роб. тел.: 0-44-527-83-55.

     До участі у конференції запрошуємо вчених, аспірантів, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

     Тези доповідей публікуватимуться у матеріалах конференції.
     Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) публікуватимуться у Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України.

     Серія «Педагогіка, психологія, філософія» – (фахове видання з педагогічних наук), зареєстрована в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Science Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Jifactor. ISSN (онлайн) 2413-5321. Має імпакт-фактор. Вимоги до подання і оформлення статей: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica

     Серія «Філологічні науки» – (фахове видання з філологічних наук) зареєстрована в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Index Copernicus Science Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index. net; Elektronische Zeitschriften bibliothek (EZB); Bibliotheks system Universitat Hamburg; Saarländische Universitäts- und Landes bibliothek; Universitäts bibliothek Leipzig; Wissenschafts kollegzu Berlin; ZBMED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitäts bibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial for schung (WZB).ISSN (print): 2413-5305, ISSN (online): 2410-9401. Має імпакт-фактор.

     Серія «Гуманітарні студії – (фахове видання з філософських наук) зареєстрована в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як IndexCopernicus, GoogleScholar, AcademicResourseIndex. ISSN 2518-7317 (Online), ISSN 2518-1076 (Print).Має імпакт-фактор.

     Вимоги до оформлення статей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України. Мови конференції: українська, англійська, польська.

     Передбачено роботу таких секцій:

1. Розвиток інноваційних процесів і технологій у системі вищої, професійної (професійно-технічної) освіти і навчання.
2. Особливості розроблення і застосування педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців.
3. Теорія та методика навчання і виховання.
4. Професійний й особистісний розвиток майбутніх фахівців.
5. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
6. Зарубіжний досвід підготовки виробничого персоналу

     Координати організаційного комітету:

Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навч. корпус № 3, к. 111.

Телефони: +380-97-646-10-02 – Сопівник Руслан Васильович
                   + 380-50-469-16-72 – Васюк Оксана Вікторівна
                   + 380-99-303-86-10 – Кучай Олександр Володимирович
                   +380-98–273–13-42 – Лященко Оксана Валеріївна
Електронна адреса: [email protected]

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015