Запрошуємо на навчання за спеціальністю "Соцільно-психологічна реабілітація"

м. Київ

Кафедра соціальної роботи та реабілітації

Гуманітарно-педагогічного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України

запрошує на навчання в магістратурі

за спеціальністю «Соціальна робота»

 

Чому варто обрати саме цю освітню програму і здобувати фах реабілітолога?

1.Це затребувана професія, оскільки нестабільні, кризогенні умови сучасного життя все частіше призводять до порушення фізичних, психічних, адаптаційних функцій людини, яка потребує фахової допомоги реабілітолога.

2. Це професія майбутнього – фахівця реабілітолога не замінить машина

3. Це гуманна професія – передбачає допомогу людям

4. Це престижна і високооплачувана професія

 

Чому варто навчатися на нашому факультеті?

1.     Ми перші і єдині в Україні розробили комплексну освітню програму «Соціально-психологічна реабілітація», яка поєднує соціальну, психологічну, педагогічну, фізичну та медичну реабілітацію.

2.     Освітній процес забезпечують високопрофесійні фахівці-практики.

3.     Здобувачі отримають практичні навички у провідних вітчизняних та зарубіжних реабілітаційних установах.

4.     Студенти навчаються за системою «Подвійний диплом», з отриманням документу про вищу освіту державного зразка та європейського.

5.     Є можливість безкоштовного вивчення іноземних мов.

6.     Навчання здійснюється як за рахунок державного замовлення, так і за рахунок фізичних і юридичних осіб.

7.     Практикуються цікаві, інноваційні форми і методи навчання.

8.     Широкі можливості для самореалізації і працевлаштування в Україні і за кордоном.

Які основні професійні здатності ми допоможемо Вам розвинути?

1.    Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціально-психологічних, медичних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи, медицини та психології.

2.     Здатність узагальнювати  інформацію про клієнта, вибирати оптимальні методи та проводити соціально-психологічну й первинну медичну діагностику особистості для встановлення патопсихологічного діагнозу та інтерпретації його результатів, а також прогнозувати та моделювати процес реабілітації .

3.    Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі реабілітації.

4.    Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

5.    Здатність розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості реабілітації.

6.  Здатність організовувати спільну діяльність, ініціювати командо утворення, сприяти згуртуванню та груповій мотивації, фасилітувати процеси прийняття групових рішень.

7.    Здатність до розроблення та управління соціальними проектами.

8.  Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.

9.  Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, ініціювання пропозицій і рекомендацій стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення реабілітації.

10. Здатність упроваджувати ефективний менеджмент організації у сфері реабілітації

 

Які дисципліни вивчають здобувачі?

І семестр

Основи медицини

Основи фізичної та медичної реабілітації

Рекламно-інформаційні технології в соціальній сфері

Законодавча база соціально-педагогічної діяльності та основи інтелектуальної власності

Соціальна політика

Педагогіка вищої школи

Керівник закладу

ІІ семестр

Організація реабілітаційної роботи з різними соціальними групами

Соціально-педагогічна реабілітація

Реабілітаційна психологія

Управління реабілітаційними установами  та менеджмент соціальної  роботи

Ділова іноземна мова

Методологія та організація наукових досліджень

ІІІ семестр

Навчальна реабілітаційна практика

Виробнича практика в реабілітаційних установах

Підготовка та захист магістерської роботи

 

Посади, які можуть займати наші випускники:

- соціальний працівник;

- методист з професійної реабілітації;

- начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг);

- вчитель-реабілітолог;

- помічник вчителя-реабілітолога;

- вихователь соціальний по роботі із дітьми з інвалідністю;

- спеціаліст з реабілітації в лікувально-оздоровчих та санаторно-курортних закладах;

- спеціаліст для роботи в державних та недержавних закладах реабілітації та соціального захисту населення;

- інструктор (методист) з реабілітації для роботи із дітьми з інвалідністю у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах і психіатричних закладах;

- фахівець для роботи у профілакторіях, геріатричних пансіонатах, госпіталях для інвалідів і ветеранів війни та учасників бойових дій (учасників АТО);

- спеціаліст для роботи в спортивно-тренувальних центрах, спортивно-оздоровчих таборах і спортивних командах;

- фахівець з оздоровлення у фітнес-центрах;

- фахівець-дослідник в галузі реабілітації;

- інспектор в органах державної влади та управління;

- працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи;

-  державний соціальний інспектор;

- співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення;

- працівник організацій – суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню;

- працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;

- інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівник органів опіки;

- спеціаліст служби зайнятості. 

 

Якщо Вас зацікавила професія реабілітолога – заповніть анкету та очікуйте дзвінка нашого консультанта

Форма навчання: денна та заочна (за рахунок державного бюджету та за умов договору.

Термін навчання: 1,5 років

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,

конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників

 

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 

 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року - 1800 год. 03 червня 2019 року

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня 2019 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2019 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2019 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 

02 липня 2019 року

 

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05-26 липня 2019 року

 

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня 2019 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 10 серпня 2019 року

 

Наказ про зарахування

за державним замовленням –

до 12.00 год. 11.08.2019 р., 
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14.08.2019 р.

 

 

Вступні випробування

Відповідно до Правил прийому вступні випробування на спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціально-психологічна реабілітація» проводяться у формі тестування з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови.

 

Подача документів

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

·        заяву на ім'я ректора;

·        копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;

·        4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

·        копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);

·        копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

·        документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

 

Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00, 
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефон: (097) 827-78-78

 

Детально з правилами прийому можна ознайомитись на сторінці Приймальної комісії.

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою:

м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3, кабінет 07

або за телефоном (044) 527-80-73, (097) 771-06-26 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)