Кафедра романо-германських мов і перекладу

Студентський науковий гурток з англійської мови “Erplorer”

НАУКОВИЙ ГУРТОК З ПРОБЛЕМ ПЕРЕКЛАДУ

EXPLORER

Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Сидорук Галина Іванівна

Староста гуртка – студентка 1 року навчання в магістратурі, групи ФілА-21001мз гуманітарно-педагогічного факультету Бабак Дар’я

Мета гуртка організація науково-дослідницької та перекладацької діяльності членів Гуртка, створення умов для розкриття науково-публіцистичного та творчого потенціалу членів Гуртка.


Кількість членів гуртка31.

Періодичність засідань – раз на два тижні.

Дати засідань гуртка: 2 семестр 2021-22 н.р. 9.02.22; 23.02.22; 10.03.22, 23.03.22; 6.04.22; 20.04.22; 04.04.22; 20.04.22; 04.05.22; 26.05.22 (конференція); 27.05.22. 1 семестр 2021-22 н.р.: 06.09.21; 20.09.21; 04.10.21; 18.10.21; 23.10.21 (Осіння школа «Юний філолог»); 01.11.21; 15.11.21; 30.11.21.

Завдання гуртка
u  створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка.
u  організація творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи студентів у певній науковій галузі (германістиці, зіставному мовознавстві, лінгвокультурології, перекладознавстві тощо);
u  оволодіння знаннями з методології наукових досліджень; ознайомлення з логікою та змістом наукового пошуку; отримання знань, які стосуються написання тексту студентського наукового дослідження;
u  залучення студентів до активної публікації результатів наукових розвідок у збірниках матеріалів наукових студентських конференцій та наукових журналах;
u  інформування членів гуртка про актуальні напрямки сучасної мовознавчої науки (наукові розвідки з проблем перекладознавства, лексикології, термінознавства);
u  залучення студентів до участі в олімпіадах з англійської мови і перекладу, наукових студентських конференціях і семінарах, що проводяться кафедрами англійської мови НУБіП та університетами України;
u  сприяння підвищенню рівня наукової підготовки, формування інтересу до наукової творчості, розвиток науково-дослідницького мислення, наукової самостійності;
u  розвиток і вдосконалення вмінь публічного виступу;
u  участь у культурних та інформаційно-просвітницьких заходах, які проводяться міжнародною організацією Сполученого Королівства British Council та культурним центром America House Kyiv, а також участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах, які проводяться освітніми організаціями і мовними центрами.