Рада молодих науковців гуманітарно-педагогічного факультету

Голова Ради молодих науковців гуманітарно-педагогічного факультету
Ілля Васильківський

Тел.: +38(093)412-43-31

Електронна пошта: [email protected]m

 

Рада молодих науковців гуманітарно-педагогічного факультету є самоврядним органом молодих науковців, аспірантів, студентів. Основна мета ‒ реалізація прав, зацікавлень, обов’язків молоді та її захист, забезпечення підтримання і сприяння в науковій діяльності. До основних завдань належать такі:

‒ сприяти виявленню наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
‒ підтримувати талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених;
‒ дбати про формування особистості дослідника відповідно до сучасних суспільних запитів;
‒ розвивати співпрацю з молодими науковцями споріднених університетів як України, так і закордонних;
‒ популяризувати наукові знання, наукову творчість між студентами та учнівською молоддю;
‒ брати участь у відборі наукових робіт молодих науковців для їх подання на всеукраїнські та міжнародні конкурси наукових робіт і проектів;
‒ організовувати та проводити наукові заходи (конференції, симпозіуми, «круглі столи», семінари, диспути тощо).
Рада молодих науковців гуманітарно-педагогічного факультету діє відповідно до чинного законодавства.

Структура Ради молодих науковців:
‒ Рада аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету
‒ Рада молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету
‒ Студентське наукове товариство

Наукові спеціальності 
Кафедри гуманітарно-педагогічного факультету здійснюють підготовку докторів філософії за такими науковими спеціальностями:

Шифр
галузі
Галузь знань
Код
спеціальності
Найменування
спеціальності
Спеціалізація
01
Освіта
011
Освітні, педагогічні науки
Теорія та методика навчання
Теорія і методика виховання
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
015
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Теорія і методика професійної освіти
03
Гуманітарні науки
032
Історія та археологія
Історія України
033
Філософія
Історія філософії


Перелік фахових видань України

Атестація аспірантів

Порядок присудження наукових ступенів

Порядок проходження попереднього розгляду дисертацій

Вимоги до оформлення дисертації

Конференції

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)