Свої враження про конференцію в НУБіП України, нашу кафедру, її партнерів – ПАТ «Комбінат «Тепличний», розповідають гості із Варшавського університету наук про життя (SGGW) - Dr inż. R. Sałat i dr inż. K. Korpysz

14 листопада 2013 року
НУБіП України, ПАТ «Комбінат «Тепличний»

 Jubileusz 115 lat Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (National University of Life and Environmental Science of Ukraine)

W dniach 4-7 listopada 2013 r. delegacja naszego Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie (prof. dr hab. A. Chochowski, prof. M. Gaworski, dr inż. R. Sałat i dr inż. K. Korpysz oraz mgr inż. J. Aleksiejuk) z Dziekanem prof. Tomaszem Nurkiem na czele uczestniczyła w obchodach jubileuszu 115 lat zaprzyjaźnionego Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie. Główną częścią obchodów była międzynarodowa konferencja pt.: Earth Bioresources and Environmental Biosafety: Challenges and Opportunities połączona z kongresem Międzynarodowego Konsorcjum Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Jednostek Badawczych w Rolnictwie (Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture – GCHERA) oraz uroczystością jubileuszu 70-lecia urodzin Rektora ukraińskiej uczelni prof. Dymitra O. Mielniczuka. Plenarne obrady odbywały się w sali konferencyjnej Ukraińskiego Domu w centrum Kijowa. Końcowym elementem pierwszego dnia konferencji był uroczysty koncert, w którym wystąpiły zespoły i soliści z kijowskiego uniwersytetu.
Wielce Szanownemu Panu Rektorowi życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sił dla realizacji kolejnych zamierzeń naukowych i organizacyjnych oraz dalszych sukcesów.

Drugi dzień uroczystości odbywał się już na terenie kampusu Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie, na Wydziale (Instytucie) Energetyki i Automatyki. Nasza delegacja wzięła udział w konferencji pt.: Problemy i Perspektywy Energetyki, Elektrotechnologii i Automatyki w Rolnictwie (Problems and Prospects of Power Engineering, Electrotechnology and Automation in Agriculture). W plenarnej części przewidziano referaty prof. dr hab. A. Chochowskiego, prof. T. Nurka, prof. M. Gaworskiego oraz dr inż. R. Sałata i dr inż. K. Korpysza. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i żywym oddźwiękiem. Również nasza doktorantka mgr inż. Joanna Aleksiejuk, w sekcji dla młodych naukowców, wygłosiła referat, który został nagrodzony.
Kulminacyjnym momentem konferencji na Wydziale (Instytucie) Energetyki i Automatyki było podpisanie umowy między Wydziałem Inżynierii Produkcji SGGW i Wydziałem (Instytutem) Energetyki i Automatyki NUBIP w Kijowie o podwójnych dyplomach magisterskich (double degree). Podpisana na podstawie zawartego wcześniej porozumienia między uczelniami umowa umożliwia studentom ukraińskim i polskim uzyskanie dyplomu magisterskiego obu uczelni.
Tego doniosłego aktu dokonali profesorowie Włodzimierz Kozyrski – Dyrektor Instytutu Energetyki i Automatyki NUBIP w Kijowie oraz Tomasz Nurek – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.
Porozumienie jest wynikiem kilkuletniej już współpracy naukowej i dydaktycznej obu jednostek, zapoczątkowanej przez profesorów V. Kozyrskovo i A. Chochowskiego (poprzedniego dziekana WIP-u). Podpisana przez Rektorów umowa Letter of Agreement na szczeblu obu uczelni otworzyła szansę szerokiej współpracy na poziomie wydziałów.
Studenci polscy i ukraińscy mogą ubiegać się o rekrutację na studia II stopnia prowadzone przez obie Uczelnie w tematyce energetyka i automatyka biosystemów.
Wizyta pozwoliła kolejny raz odwiedzić laboratoria dydaktyczne i badawcze partnerskiego Wydziału. Umożliwiła zapoznanie się z nowymi kierunkami prowadzonych w Kijowie badań, zainteresowaniami naukowymi poszczególnych pracowników. Stworzyła także kolejną okazję do zapoznania się z programami dydaktycznymi i sposobami realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale (Instytucie) Energetyki i Automatyki NUBIP. Na spotkaniu roboczym u Kierownika katedry prof. Włodzimierza Reszetiuka omówiono zarys następnych wspólnych zamierzeń oraz przedyskutowano kierunki naszej dalszej współpracy w obliczu podpisania nowej umowy o współpracy i podwójnych dyplomach magisterskich.
Dr inż. R. Sałat i dr inż. K. Korpysz zwiedzili także kompleks szklarniowy Tepliczny w Kalinivce, w którym badania prowadzą pracownicy Wydziału (Instytutu) Energetyki i Automatyki. Wizytę w szklarniach zorganizował prof. W. Reszetiuk. Z Prezesem kombinatu E. Czernyszenko i prof. W. Reszetiukiem omówiono możliwe kierunki współpracy i wspólnych prac badawczych w oparciu o obiekty kompleksu szklarniowego.
Jesteśmy bardzo wdzięczni kolegom z Kijowa za zaproszenie, możliwość kolejnego spotkania i okazję do bliższego wzajemnego poznania. Pragniemy wyrazić przekonanie, że będzie to kolejny etap jeszcze bliższej i owocnej współpracy, która będzie mogła być zintensyfikowana dzięki podpisaniu umowy między naszymi Wydziałami.
Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce – tym razem w Warszawie.
 

(українська версія)

4-7 листопада 2013 року, делегація факультету інженерії продукції Варшавського університету наук про життя у складі професора, доктора наук А.Хоховскі, професора М.Ґaвoрскi, доктора, інженера Р.Салата, доктора, інженера К.Koрпиша і магістра Дж. Aлєкшеюк на чолі із деканом факультету професором, доктором наук Toмашем Нурком взяла участь в урочистих заходах Національного університету біоресурсів і природокористування України у Києві.
Основною частиною свята стала Міжнародна конференція «Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи», присвячена святкуванню двох важливих ювілеїв: 115-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України і 15-ї річниці з дня заснування Глобального консорціуму вищої освіти і досліджень у сільському господарстві (GCHERA), який трансформувався у Глобальну Конфедерацію асоціацій вищої освіти сільськогосподарських наук та наук про життя в 2011 році. Пленарне засідання відбулося в конференц - залі Українського дому в центрі Києва. Останнім елементом першого дня конференції став гала-концерт, який презентували ансамблі та солісти з Київського університету.
Саме в цей день Свято 70- ї річниці від дня народження відзначав ректор українського університету професор Дмитро Мельничук. Високоповажний пане ректоре, бажаємо Вам усіляких успіхів , міцного здоров'я і сил для здійснення подальших наукових і організаційних цілей та подальших успіхів.
Другий день святкування відбувався вже на території кампуса Національного університету наук у Києві в інституті енергетики і автоматики. Наша делегація взяла участь у конференції: “Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК”. Пленарні доповіді надали професор А. Хоховскі, професор М. Ґaвoрскi, доктор Р.Салат, доктор К.Koрпиш. Виступи були зустрінуті з великим інтересом і викликали живий відгомін. Також наша Джоанна Aлєкшеюк, в конференції для молодих вчених представила наукову доповідь, за що отримала диплом ІІ-го ступеня. Кульмінацією конференції стало підписання угоди між факультетом інженерії продукції Варшавського університету та інститутом енергетики і автоматики Київського університету про подвійні дипломи. Ця угода, що укладена на основі раніше підписаного обома ректорами університетів Договору про співпрацю, дозволяє студентам українських та польських вишів отримувати ступінь магістра обох університетів. Цей знаменний акт зробили професор Володимир Козирський, директор Інституту енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України в Києві і Томаш Нурек - декан факультету інженерії продукції Варшавського університету наук про життя .
Дана угода є результатом кількарічної співпраці науково - педагогічних підрозділів , розпочатого професором В. Козирським і А. Хоховским (колишнім деканом факультету інженерії продукції). Угода дає можливість широко розширити співпрацю між відомствами. Польські та українські студенти можуть подати заяву про зарахування на другий ступінь (магістерський рівень) та проводити навчання і дослідження в обох університетах за спеціальністю «Енергетика і автоматика біотехнічних систем».
Ця поїздка дозволила ще раз відвідати навчальні та науково -дослідні лабораторії інституту енергетики і автоматики. Ми познайомилися з новими напрямками досліджень, що проводяться у Києві, наукові інтереси окремих співробітників. Також була надана ще одна можливість познайомитися з навчальними планами і програмами факультету енергетики і автоматики. На робочій зустрічі з главою кафедри автоматики та робототехнічних систем, проф. Володимиром Решетюком обговорили спільні цілі та напрямки наших подальших дій в умовах підписання Угоди про співпрацю і систему реалізації подвійних дипломів.
Ми також відвідали тепличний комплекс в Калинівці, де проводять співробітники кафедри свої наукові дослідження. Візит був організований професором В.Решетюком. Президент асоціації «Теплиці України» Є.Чернишенко і проф. В.Решетюк обговорили можливі шляхи співпраці та спільні дослідження на об'єктах тепличного комплексу .
Ми дуже вдячні колегам з Києва за запрошення, можливість зустрічі і отримання більш тісного взаєморозуміння. Ми хотіли би висловити переконання, що це стане ще одним кроком ближчої і більш плідної співпраці, яка потім може бути збільшена за рахунок партнерства між нашими двома департаментами. Ми сподіваємося побачити вас найближчим часом - цього разу у Варшаві.
 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook