Землевпорядники провели виїзний семінар у «Воєводино»

18 січня 2020 року
Воєводино
Співробітники факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокристування України на чолі з деканом факультету Тарасом Євсюковим взяли участь у чотириденному Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Кадастр і землеустрій в Україні 2020». Захід відбувся за сприяння Всеукраїнської громадської організації«Асоціація фахівців землеустрою України», зокрема організаторами виступили керіники Закарпатського обласного осередку ВГО «АФЗУ»Леонід Шевчук та Іван Когутка. Семінар був проведений у формі обговорення питань розвитку землевпорядної галузі, на якому були присутні представники 14 обласних центрів України.
З вітальним словом виступив Голова Правління ВГО «АФЗУ»Анатолій Полтавець. Він зазначив, що одним з головних завдань, яке ставить перед собою асоціація, це підняття престижу професії працівників землевпорядної галузі. З цією метою необхідно внести ряд змін до системи управління у сфері земельних відносин та зняти штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів громадян та бізнесу, скасувати зайві дозволи, створити відкритість та загальнодоступність до відомостей документації із землеустрою, зменшити ризики хабарництва та корупції.
Наступим до учасників семінару звернувся декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков, який наголосив на важливості та атуальності даної теми. А також запросив присутніх до обговорення актуальних питань реформування земельних відносин на регулярних Круглих столах, які організовує факультет землевпорядкування спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація фахівців землеустрою України» та Асоціацією «Земельна спілка України» у лютому-червні 2020 року, а саме:
-                   14 лютого 2020 року «Державний та самоврядний контроль за використанням земель: організаційні і технологічні новації»;
-                   10 квітня 2020 року «Перспективи наповнення Державного земельного кадастру відомостями про обмеження у використанні земель на підставі містобудівної документації»;
-                   24 квітня 2020 року «На шляху до створення кадастру нерухомості в Україні»;
-                   15 травня 2020 року «Розбудова національної інфраструктури геопросторових даних в Україні: організаційні, правові та фінансові аспекти»;
-                   12 червня 2020 року «Перспективи запровадження масової оцінки нерухомості в Україні».
Керіник Закарпатського обласного осередку ВГО «АФЗУ»Леонід Шевчук відзначив необхідність проведення науково-практичних семінарів та важливість об’єднання землевпорядників для вирішення існуючих проблем.
Потому завідувач кафедри землевпорядного проектування НУБіП України, старший проектний менеджер Офісу реформ Кабінету Міністрів України Андрій Мартин поділився інформацією щодо нововведень, які чекають в галузі землеустрою та подальших перспектив розвитку кадастру.
Відповідно до Закону України від 5 грудня 2019 року «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами (довідка 6-зем), не відноситься до переліку документів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передбаченого статею 50 Закону України «Про землеустрій».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1141 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з 29 березня 2020 року набувають чинності такі зміни: документація із землеустрою надходитиме до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації, а наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру; у разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за заявою в письмовій або електронній формі протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такої заяви.
З метою спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, Держгеокадастром скасовано необхідність подання інформації виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою до Держгеокадастру про обсяги виконаних робіт із землеустрою за рік.
Від 2 січня 2020 року інформація щодо координат поворотних точок перебуває у відкритому доступі для інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів за експертною грошовою оцінкою та органів місцевого самоврядування і платити за неї не потрібно. Ніякої стратегічної необхідності приховувати масив даних про координати земельних ділянок немає.
Відтепер не здійснюється реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем Держгеокадастром відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1141 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
В перспективі оновлення методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та не сільськогосподарського призначення, впровадження переходу до масової оцінки земельних ділянок (нерухомості) тощо. Очікуємо узгодження єдиного бачення вирішення проблематики щодо відсутності визначення інформації у деяких складових документації із землеустрою на законодавчому рівні та наявності у її складі неактуальних документів, що призводять до ускладнення розроблення нової документації.
Радник комітету аграрної і земельної політики Верховної Ради України Сергій Біленко зупинився на деякихзаконодавчих ініціативах. Зокрема законопроектом №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин пропонується:
- передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад;
- скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель;
- скасувати повноваження Верховної Ради України стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій;
- скасувати окрему процедура видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок як документів дозвільного характеру, а запровадити загальне правило щодо визначення вимог щодо збереження поверхневого (родючого) шару ґрунту у будь-якій документації із землеустрою, проектні рішення якої передбачатимуть його порушення;
- зняти обмеження щодо виключного фінансування деяких робіт із землеустрою або оцінки земель за рахунок Державного або місцевих бюджетів.
Метою законопроекту №2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» є правове забезпечення публічності та прозорості аукціонів з продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, що буде досягнуто шляхом проведення таких аукціонів в електронній торговій системі. Відповідно до пропонованих цим проектом змін, земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).
Одним з важливих нововведень цього проекту, є зміна розміру реєстраційного та гарантійного внесків. Так, розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку).
Проектом Закону №2280 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» пропонується врегулювання питань встановлення меж громад; комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов’язаних із її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.
Також фахівці обговорили зміни щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та створення електронного кабінету сертифікованих інженерів-землевпорядників із наданням функції оновлення кваліфікаційної інформації. Проведення підсумкового контролю знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів забезпечує заклад вищої освіти. Іспит проходитиме у формі тестування за допомогою програмного забезпечення. Тестові завдання включають 50 запитань. Тривалість тестування 45 хвилин. Підготовку тестових завдань забезпечує Держгеокадастр. Пропозиції щодо змісту та переліку тестових питань приймаються від саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, представників навчальних закладів. Заклад вищої освіти забезпечує трансляцію у режимі онлайн на сайті ЗВО та/або у YouTube. Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації вважається таким, що склав іспит у разі, якщо кількість обраних правильних відповідей досягає 35.
До жвавої дискусії долучилисяПрезидент «Земельної спілки України» Андрій Кошиль та його колега Роман Челпан, голови обласних осередків «Асоціація фахівців землеустрою України» Ірина Полтавець, Дмитро Приймак, Олег Кулініч, Володимир Кобилянський, В'ячеслав Антонюк, директор ТОВ «ЕЛНАВ» Андрій Менько, провідний спеціаліст ПрАТ «Систем Солюшнс» Михайло Туряниця і співробітники факультету землевпорядкування НУБіП України.
З-поміж іншого, учасники семінару познайомилися з красою Закарпатського краю, особливим місцевим колоритом та оригінальними традиціями. Окрему подяку хочеться висловити справжнім берегиням автентичних обрядів і місцевих звичаїв - Неонілі Шевчук і Вікторії Когутці.
Доцент кафедри землевпорядного проектування

Людмила Гунько 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook