Науково-методичний семінар «Школа молодого педагога»

9 вересня 2019, 13:30
Корпус № 3, ауд. 228

     9 вересня 2019 року о 13.30 в аудиторії 228 корпусу №3 відбудеться науково-методичний семінар для молодих науково-педагогічних працівників ННІ/факультетів, педагогічний стаж яких не перевищує трьох років. Програма семінару та склад організаційної робочої групи додаються.

Гуманітарно-педагогічний факультет
 


 ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Школа молодого педагога»
для науково-педагогічних працівників НУБіП України

 

Час (орієнтовний час початку та тривалості доповіді)

Тема заняття

Мета і завдання

Роздатковий матеріал

Доповідач

13:30 – 14: 00

Про стан та перспективи розвитку системи освіти в Національному університеті біоресурсів і природокорис-тування України

 

Мета: ознайомити науково-педагогічних працівників зі стратегічними напрямами розвитку освіти університету; мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності. 

Завдання:

-          надати інформацію про сутність та особливості функціонування університету в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях;

-          розкрити інноваційні шляхи розгортання різних видів діяльності в університеті з метою підвищення його рейтингу, як у національному, так і міжнародному вимірі.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Ректор НУБіП України, член-кореспондент НАПН України доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Запитання та відповіді

14:00 – 14: 30

Про базові вимоги до підвищення якості освітнього процесу

Мета: ознайомити молодих науково-педагогічних працівників з особливостями педагогічної діяльності наставників академічних груп НУБіП України.

Завдання:

-          надати інформацію про основні напрями діяльності наставників, мобілізувати молодих викладачів на підвищення якості виховної роботи із студентською молоддю;

-          надати інформацію про сутність та особливості функціонування інституту наставників в університеті в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович

 

Запитання та відповіді

14.30 – 15.00

Організація навчального процесу у закладах вищої освіти у світлі вимог законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

 

Мета: ознайомити молодих викладачів з особливостями організації навчального процесу у НУБіП України на 2019-2020 н.р.

Завдання:

-          надати НПП інформацію про нормативну документацію щодо організації навчального процесу в державі та в НУБіП України;

-          актуалізувати знання молодих НПП про їх посадові обов’язки у справі організації навчального процесу.

Нормативні документи з питань організації навчального процесу та електронні посилання на них

Начальник навчального відділу, к. т. н., доцент

Зазимко Оксана Володимирівна

 

 

Запитання та відповіді

15.00 – 15.30

Реалізація ідей В. Сухомлин-ського в аспекті формування особистості
студента
в  університеті

Мета – розкрити погляди В. Сухомлинського на основні напрями виховання студентської молоді

Завдання:

– ознайомити викладачів з педагогічними поглядами В. Сухомлинського;

– показати практику реалізації ідей В. Сухомлинського у вихованні студентської молоді.

Електронний варіант презентації

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки

Васюк Оксана Вікторівна

Запитання та відповіді

15:30 – 16:00

Art of Self-Presentation. Мистецтво створення «Я» - образу

Мета: ознайомити молодих викладачів з особливостями створення «Я» - образу

Завдання:

-          ознайомити молодих НПП з психолого-педагогічною проблемою  створення «Я» - образу;

-          озброїти молодих викладачів практичними порадами щодо створення «Я» - образу.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри  романо-германських мов і перекладу

Чайка Оксана Ігорівна

Запитання та відповіді

16:00 – 16:30

Smart-освіта – сучасний тренд у освіті

Мета: ознайомити молодих викладачів із поняттям «Smart-освіта»

Завдання:

-          ознайомити молодих НПП з визначенням поняття «Smart-освіта», програмним забезпеченням Smart-освіти;

-          розкрити особливості Smart-комплексу як педагогічної системи.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Прохорчук Олександр Михайлович

Запитання та відповіді

16:30 – 17.00

Практична психологія в освітньому процесі ЗВО

Мета: показати доцільність впровадження п’ятиступеневої моделі позитивної психотерапії (як стратегії розвитку у клієнта готовності до самодопомоги) в освітній процес ЗВО для розвитку у студентської молоді готовності до самоосвітньої діяльності

Завдання:

-          актуалізувати розуміння необхідності розвитку у студента готовності до самоосвітньої діяльності;

         ознайомити із сутністю п’ятиступеневої моделі самодопомоги, розробленої Н. Пезешкіаном для психотерапевтичного процесу;

         показати, яким чином стратегія самодопомоги позитивної психотерапії може використовуватись як методика викладання навчальних дисциплін;

         продемонструвати застосування п’ятиступеневої моделі під час лекції;

         продемонструвати застосування п’ятиступеневої моделі під час практичних занять.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Мартинюк Ірина Анатоліївна

 

Запитання та відповіді

 

 

 

 

 

ЗАВЕРШЕННЯ СЕМІНАРУ

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій