Науково-методичний семінар «Школа молодого педагога»

9 вересня 2019, 13:30
Корпус № 3, ауд. 228

     9 вересня 2019 року о 13.30 в аудиторії 228 корпусу №3 відбудеться науково-методичний семінар для молодих науково-педагогічних працівників ННІ/факультетів, педагогічний стаж яких не перевищує трьох років. Програма семінару та склад організаційної робочої групи додаються.

Гуманітарно-педагогічний факультет
 


 ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Школа молодого педагога»
для науково-педагогічних працівників НУБіП України

 

Час (орієнтовний час початку та тривалості доповіді)

Тема заняття

Мета і завдання

Роздатковий матеріал

Доповідач

13:30 – 14: 00

Про стан та перспективи розвитку системи освіти в Національному університеті біоресурсів і природокорис-тування України

 

Мета: ознайомити науково-педагогічних працівників зі стратегічними напрямами розвитку освіти університету; мобілізувати колектив на підвищення якості освітньої, наукової та інноваційної діяльності. 

Завдання:

-          надати інформацію про сутність та особливості функціонування університету в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях;

-          розкрити інноваційні шляхи розгортання різних видів діяльності в університеті з метою підвищення його рейтингу, як у національному, так і міжнародному вимірі.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Ректор НУБіП України, член-кореспондент НАПН України доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Запитання та відповіді

14:00 – 14: 30

Про базові вимоги до підвищення якості освітнього процесу

Мета: ознайомити молодих науково-педагогічних працівників з особливостями педагогічної діяльності наставників академічних груп НУБіП України.

Завдання:

-          надати інформацію про основні напрями діяльності наставників, мобілізувати молодих викладачів на підвищення якості виховної роботи із студентською молоддю;

-          надати інформацію про сутність та особливості функціонування інституту наставників в університеті в нових політичних, соціально-економічних та культурних реаліях.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович

 

Запитання та відповіді

14.30 – 15.00

Організація навчального процесу у закладах вищої освіти у світлі вимог законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

 

Мета: ознайомити молодих викладачів з особливостями організації навчального процесу у НУБіП України на 2019-2020 н.р.

Завдання:

-          надати НПП інформацію про нормативну документацію щодо організації навчального процесу в державі та в НУБіП України;

-          актуалізувати знання молодих НПП про їх посадові обов’язки у справі організації навчального процесу.

Нормативні документи з питань організації навчального процесу та електронні посилання на них

Начальник навчального відділу, к. т. н., доцент

Зазимко Оксана Володимирівна

 

 

Запитання та відповіді

15.00 – 15.30

Реалізація ідей В. Сухомлин-ського в аспекті формування особистості
студента
в  університеті

Мета – розкрити погляди В. Сухомлинського на основні напрями виховання студентської молоді

Завдання:

– ознайомити викладачів з педагогічними поглядами В. Сухомлинського;

– показати практику реалізації ідей В. Сухомлинського у вихованні студентської молоді.

Електронний варіант презентації

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки

Васюк Оксана Вікторівна

Запитання та відповіді

15:30 – 16:00

Art of Self-Presentation. Мистецтво створення «Я» - образу

Мета: ознайомити молодих викладачів з особливостями створення «Я» - образу

Завдання:

-          ознайомити молодих НПП з психолого-педагогічною проблемою  створення «Я» - образу;

-          озброїти молодих викладачів практичними порадами щодо створення «Я» - образу.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри  романо-германських мов і перекладу

Чайка Оксана Ігорівна

Запитання та відповіді

16:00 – 16:30

Smart-освіта – сучасний тренд у освіті

Мета: ознайомити молодих викладачів із поняттям «Smart-освіта»

Завдання:

-          ознайомити молодих НПП з визначенням поняття «Smart-освіта», програмним забезпеченням Smart-освіти;

-          розкрити особливості Smart-комплексу як педагогічної системи.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Прохорчук Олександр Михайлович

Запитання та відповіді

16:30 – 17.00

Практична психологія в освітньому процесі ЗВО

Мета: показати доцільність впровадження п’ятиступеневої моделі позитивної психотерапії (як стратегії розвитку у клієнта готовності до самодопомоги) в освітній процес ЗВО для розвитку у студентської молоді готовності до самоосвітньої діяльності

Завдання:

-          актуалізувати розуміння необхідності розвитку у студента готовності до самоосвітньої діяльності;

         ознайомити із сутністю п’ятиступеневої моделі самодопомоги, розробленої Н. Пезешкіаном для психотерапевтичного процесу;

         показати, яким чином стратегія самодопомоги позитивної психотерапії може використовуватись як методика викладання навчальних дисциплін;

         продемонструвати застосування п’ятиступеневої моделі під час лекції;

         продемонструвати застосування п’ятиступеневої моделі під час практичних занять.

Електронний варіант презентаційного матеріалу

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Мартинюк Ірина Анатоліївна

 

Запитання та відповіді

 

 

 

 

 

ЗАВЕРШЕННЯ СЕМІНАРУ

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015