Кафедра педагогіки

На допомогу наставникам груп

Науково-методичний семінар для наставників академічних груп проводиться з метою покращення діяльності інституту наставництва, посилення теоретичної і методичної підготовки суб’єктів виховної роботи, зростання рівня їх психолого-педагогічної майстерності відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 рр. 

Семінар проводиться протягом навчального року для наставників, академічних груп перших курсів, а також для усіх бажаючих науково-педагогічних (педагогічних) працівників.
 
Роль наставника полягає у забезпеченні педагогічного супроводу становлення особистості майбутнього фахівця. Наставник виступає головним суб’єктом виховної роботи в університеті, допомагає студенту конструювати біографію особистісного і професійного зростання. Наставник академічної групи є центральною фігурою навчально-виховного процесу, головним «архітектором» педагогічних впливів на особистість. Як писав В. О. Сухомлинський: «Вихователь – це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства – душі, розуму, думок, почуттів дітей, підлітків і юнацтва. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть, з другого – багатство народу, його майбутнє, його надія – молоде покоління. Вихователь творить найбільше багатство суспільства – ЛЮДИНУ».
Змістовне та методичне забезпечення функціонування семінару здійснює кафедра педагогіки. У рамках семінару щороку проходять підготовку науково-педагогічні працівники, яким за наказом ректора університету ввірені академічні групи першого курсу.
 
Згідно з робочою програмою семінару, слухачам пропонуються тематичні лекції та практичні заняття, майстер-класи на теми:
 
 • «Виховання особистості у контексті функцій наставника академічної групи»,
 • «Виховна робота наставника 1 курсу: напрями, планування, дієвість»;
 • «Методи діагностики особистості і колективу»,
 • «Художні колективи, студії, гуртки кафедри культурології як форми виховання естетичної культури студентів»,
 • «Виховання здорового способу життя студентів у спортивних секціях та абонементних групах кафедри фізичного виховання»,
 • «Міжособистісні взаємини в студентській групі: соціометричні методики»,
 • «Інноваційні методи та форми виховання особистості студента»,
 • «Виховання і самовиховання молоді на засадах національно-патріотичних цінностей»,
 • «Виховання духовності сучасної молоді»,
 • «Діалогізація відносин науково-педагогічних працівників та студентів»,
 • «Біоетика як складова світогляду сучасної молоді».
 
 
Науково-методичний семінар наставників завершується у червні кожного навчального року поданням випускної роботи, за результатами якої науково-педагогічним працівникам видаються сертифікати. Останні  враховуються при визначенні рейтингу науково-педагогічного працівника та дають право наставницької опіки над групою на чотири роки. 
Кафедра педагогіки створює для наставників методичні рекомендації, навчальні посібники, наповнює матеріалами з організації виховної роботи електронні ресурси.
 
Матеріали семінару:
 

 

Усі Ваші побажання щодо тематик наступних засідань семінарів просимо надсилати на електронну пошту [email protected]

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій