ЗРОСТАЄ НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА КАРПОВСЬКОГО В. І.

17 квітня 2019, 13:10

11 квітня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбувся прилюдний захист дисертації Бобрицької Ольги Миколаївни «ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СОБАК ЗА БІОРЕЗОНАНСНОЇ КОРЕКЦІЇ», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Науковий консультант – відомий вчений в галузі фізіології і патології тварин, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, доктор ветеринарних наук, професор, академік НАН ВО України, лауреат премії ім С. З. Ґжицького Карповський Валентин Іванович.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Гуфрій Дмитро Федорович (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, професор кафедри фармакології та токсикології), доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Влізло Василь Васильович (Інститут біології тварин НААН України, директор) та доктор ветеринарних наук Морозенко Дмитро Володимирович (Національний фармацевтичний університет, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології).


Дисертаційну роботу присвячено фізіологічному обґрунтуванню застосування біорезонансного методу оцінки та корекції функціонального стану органів і систем організму собак.


Установлена інформативність біорезонансного методу діагностики функціонального стану різних органів і систем та досліджено взаємозв’язок між електропровідністю в біологічно активних точках за застосування мікрорезонансних контурів та функціональним станом органів і систем у собак. Доведено, що величина електропровідності у межах однієї біологічно активної точки окремо взятої тварини (не залежно від її локалізації) за своєю інтенсивністю корелює з показниками інших біологічно активних точок цієї тварини. Властивості біологічно активних точок у собак мають індивідуальний характер і схильні до безперервної зміни залежно від функціонального стану органів, систем і регуляторних механізмів. Величина електропровідності біологічно активних точок складає від 19 до 83 ум. од. і залежить від маси тіла тварин. Найбільш інформативними для тестування є біологічно активні точки, локалізовані на грудних кінцівках з дорсальної поверхні кисті, на шкірній складці між 2–3 м, 3–4 м і 4–5 м пальцями.
Установлені мікрорезонансні контури (маркери) дозволяють з високою ймовірністю визначити функціональний стан окремих органів і систем у собак. Так, функціональне тестування апаратно-програмним діагностичним комплексом «Паркес Д» дозволяє встановити функціональний стан імунної системи з вірогідністю до 93,2 %, ендокринної функції щитоподібної та підшлункової залоз – до 91,3–94,4 %, репродуктивної функції псів – до 89,5 %, метаболічної функції печінки – до 91,4 %, функціональний стан системи оксигенації крові – до 91,5 %, сечовиділення – до 97 % й антиоксидантного захисту – до 92,5 %. Крім цього, біорезонансне тестування собак з використанням розроблених маркерів дозволяє з вірогідністю 94–98 % вірогідно установити тип вищої нервової діяльності та вегетативний статус тварин.
Доведено ефективність застосування біорезонансного методу для корекції обміну речовин, неспецифічного імунного захисту, репродуктивної функції, метаболічної функції печінки, показників умовно-рефлекторної діяльності, функціонального стану системи транспорту Оксигену, сечовиділення й антиоксидантного захисту в організмі собак.
Таким чином, отримані результати досліджень розширюють і поглиблюють наукову інформацію про функціонування та способи оцінки й корекції функціонального стану органів і систем організму собак.
Спеціалізована вчені рада Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького після грунтовного обговорення і оцінки дисертаційної роботи одноголосно присудила Бобрицькій Ользі Миколаївні вчений ступінь доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.


Вітаємо Ольгу Миколаївну та її наукового консультанта, професора Карповського Валентина Івановича з великою науковою перемогою.

Проф. В. Трокоз

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)