Навчально-методична комісія

Проект положення про навчально-методичну літературу

План роботи навчально-методичної комісії на 2019 р.

План видань навчально-методичної літератури на 2019 р.

 

Голова навчально-методичної комісії факультету ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, заступник голови підкомісії 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» МОН України
Костюк В.К.

Тел.: (044) 527-86-22

Електронна пошта: [email protected]

 

Заступник голови, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, заступник декана факультету ветеринарної медицини
Данілов В.Б.

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 

Секретар, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології та токсикології
Деркач І.М.

Тел.: (044) 527-80-29

Електронна пошта: [email protected]

 

Декан факультету ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, голова ради деканів факультетів ветеринарної медицини України, голова підкомісії 211 «Ветеринарна медицина»
Цвіліховський М.І.

Тел.: (044) 527-82-31

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, керівник міжнародних програм факультету ветеринарної медицини
Галат М.В.

Тел.: (044) 527-87-86

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, заступник декана факультету ветеринарної медицини з практичної підготовки студентів
Жук Ю.В.

Тел.: (044) 527-89-24

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого
Журенко О.В.

Тел.: (044) 527-89-40

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Козловська Г.В.

Тел.: (044) 527-88-65

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики
Костенко В.М.

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 

Доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
Малюк М.О.

Тел.: (044) 527-88-68

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи, заступник декана факультету ветеринарної медицини з магістерської підготовки студентів
Мельник В.В.

Тел.: (044) 527-80-20

Електронна пошта: [email protected]

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, завідувач ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс»
Соломон В.В.

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

 

Доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи
Ткачук С.А.

Тел.: (044) 527-88-41

Електронна пошта: [email protected]

 

Засідання навчально-методичної комісії факультету ветеринарної медицини:

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)