Захист дисертації Грушанської Наталії Геннадіївни на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування неінвазивних методів діагностики порушень обміну мінеральних речовин у великої рогатої худоби і свиней»

13 березня 2019, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Грушанської Наталії Геннадіївни
на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування неінвазивних методів діагностики порушень обміну мінеральних речовин у великої рогатої худоби і свиней»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, академік НААН Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, доцент Шарандак Павло Васильович, державний експерт Експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

доктор ветеринарних наук, професор Віщур Олег Іванович, завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015