ДУ «НМЦ Агроосвіта» за участю ФАО, Миколаївського НАУ та Інституту зрошуваного землеробства НААН України 10-12 квітня 2019 року проводитиме II Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки

3 лютого 2019 року
ДУ «НМЦ Агроосвіта»

ДУ «НМЦ Агроосвіта» за участю ФАО, Миколаївського НАУ та Інституту зрошуваного землеробства НААН України 10-12 квітня 2019 року проводитиме II Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

 

Мета конференції:

- конструктивне висвітлення проблематики змін клімату, заходів з пом’якшення таких змін  та адаптаційних заходів у  сільському, лісовому та рибному господарствах, у ветеринарії і фітосанітарії;

- визначення пріоритетних досліджень аграрної галузі щодо заходів з пом’якшення змін клімату та адаптаційних заходів з урахуванням специфічних особливостей кожного регіону;

- формулювання пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм з урахуванням кліматичних змін у сільському господарстві. 

- просвітницька робота в аграрних закладах освіти в Україні з вищезазначених питань.

 

Основні питання для обговорення:

-         вплив змін клімату на спектр культур, які вирощують на різних територіях, та на їх врожайність, розподіл і вірулентність, появу нових шкідників і хвороб рослин;

-         виникнення, поширення захворювань тварин різними шляхами за умови глобальної зміни кліматичних умов;

-         вплив змін клімату на продуктивність тварин, доступність і якість кормової бази;

-         вплив змін клімату на структуру та функції рослинних і тваринних угруповань, прісноводних і морських екосистем;

-         вплив змін клімату на стан водних ресурсів України;

-         вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і розподіл основних видів риб;

-         вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні  наслідки для продовольчої безпеки;

-         наукові розробки щодо заходів з адаптації сільського господарства до змін клімату для різних регіонів України;

-         вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін;

-         окреслення шляхів адаптації і пом’якшення негативних наслідків від кліматичних змін;

-         вплив сільського, лісового та рибного господарства на клімат, заходи з пом’якшення таких впливів.

 

 

Календар міжнародної конференції:

  • прийом тез доповідей – до 20.03.2019.
  • робота конференції 

 9  квітня 2019 р., Миколаївський НАУ

     10  квітня 2019 р., Інститут Зрошуваного землеробства НААН України

     11 квітня 2019 р., Миколаївський НАУ

 

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі у конференції

  • публікація тез;
  • усна доповідь;
  • участь без доповіді та публікації.

Реєстрація учасників конференції проводитиметься за електронним посиланням: https://goo.gl/forms/D4FSJpQjJbLg5MeE2

 

Тези надсилати на електронну адресу: [email protected]

 

Видання наукових статей і тез

 

За матеріалами конференції заплановано випуск збірника тез доповідей.

 Вимоги до оформлення тез

Подані тези  мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнювальним висновком без повторювання вже викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см. Вимоги до таблиць: шрифт Times New Roman, розмір 12 без будь-яких виділень.

 

 

 

Зразок оформлення:

 УДК 619:611

 КАРПЕНКО Н.Н., аспірант;

Науковий керівник – КАПУСТІН П.П., д-р с.-г. наук,

Миколаївський національний аграрний університет

[email protected]

 ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ

 

Телефони для довідок

(044)- 242-35-68 ; e-mail: nmc.agroosvita@ukr.net (НМЦ «Агроосвіта»,   приймальня)

0974676409 ;   e-mail:   L.mali[email protected]ukr.net  (Малинка Леся Вікторівна – організатор)

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook