Агрохолдинги та сільські домогосподарства – конкуренти чи партнери в контексті європейської політики розвитку?

16 грудня 2018 року

     Інститут економіки сільського господарства та харчової промисловості (IAFE-NRI) в м. Варшава (Польща) провів Міжнародну конференцію «Крупний аграрний бізнес та домогосподарства – конкуренти або партнери».

     IAFE-NRI – це науково-дослідна установа з 60-річним науковим успіхом та досвідом аналізу економічних та виробничих процесів польського сільського господарства та харчової промисловості. Інститут працює у таких напрямах досліджень: загальна економіка; економіка фермерських господарств; дослідження ринку; соціальна та регіональна політика; економіка харчової промисловості; фінанси сільського господарства; економіка садівництва; сільськогосподарський облік; використання математики в економіці сільського господарства. Наукові дослідження, проведені в IAFE-NRI, зосереджені на найважливіших питаннях економічної, виробничої та соціальної ситуації польських сільських регіонів, сільського господарства та економіки харчової промисловості.
     З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор інституту проф. Анджей Ковальський, який визначив основні проблеми розвитку малих підприємств в аграрному бізнесі та їх взаємодію з агрохолдингами.

.

     Почесним гостем Конференції став депутат Європарламенту, Голова Комітету Європарламенту по сільському господарству і розвитку сільських територій Чеслав Сікерський, який представив основні виклики та перспективи, що постали перед сільським господарством Європейського Союзу з урахування глобалізаційних процесів та кліматичних загроз.
     В конференції взяли участь більше 100 науковців, було заслухано 32 доповіді представників 11 європейських країн.

     Цікавість викликали доповіді професорів факультету аграрного менеджменту НУБіП України «Роль домогосподарств у формуванні продовольчої безпеки» професора Тетяни Мостенської та «Перспективи та виклики для розвитку малих бізнес формувань у сільському господарстві України» професора Лесі Забуранної.
     Зокрема, професором Мостенською було зазначено, що основне економічне значення селянських домогосподарств у сучасних ринкових умовах України полягає в їх стабілізуючій ролі щодо забезпечення продуктами харчування не тільки сільського населення, а й міських жителів. Селянські домогосподарства в різні періоди розвитку нашої країни доповнювали громадський сектор, а в кризовий – стали основним джерелом продовольчої безпеки країни. Обґрунтовано, що в соціальному аспекті, питаннях збереження села, повної зайнятості, виробництва багатьох трудомістких і екологічно чистих видів продукції доцільно стимулювати розвиток селянських домогосподарств бізнесового типу. Аграрний сектор має оптимально поєднати великі агроструктури з малими на засадах вигідного розподілу сфер і видів виробництва.
     Професор Забуранна зосередила увагу учасників конференції на тому, що за останні 5 років кількість агрохолдингів та їх земельний банк в Україні значно збільшилися. В той же час, їх роль у соціально-економічному розвитку сільських територій, на яких вони здійснюють свою виробничу діяльність, залишається мінімальною. На противагу цьому, селянські домогосподарства і фермерські господарства є не лише джерелом продовольчого забезпечення країни, а і виконують ряд важливих соціальних функцій. Отже, необхідно знаходити нові організаційні форми й системи державної підтримки власників селянських домогосподарств і фермерських господарств з метою розширення масштабів їх виробництва та збільшення обсягів заготівлі сільськогосподарської продукції. Серед них: об’єднання селянських домогосподарств і фермерських господарств у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, орієнтація їх діяльності на виробництво органічної продукції (яка має значні перспективи на зовнішньому і внутрішньому ринках), розроблення спеціальних державних програм щодо їх підтримки тощо.

 

     Під час проведення конференції була можливість познайомитись із напрямами наукових досліджень представників Болгарії, Румунії, Польщі, Естонії, Литви, Чехії, Угорщини, Італії, Великобританії, Сербії. Обмін поглядами на проблеми розвитку аграрного сектору та досвідом становлення ефективного учасника ринкових відносин дозволив окреслити напрями майбутніх спільних досліджень і проведення наукових заходів.

Анатолій Остапчук,
декан факультету аграрного менеджменту 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)